Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1164

Bruselj, 23. septembra 2010

Evropski dan jezikov poudarja koristi večjezičnosti za mala podjetja

Ocenjuje se, da 11 % malih in srednjih podjetij ne sklene pogodb zaradi pomanjkljivega jezikovnega znanja. Stroški takih izgubljenih priložnosti lahko znašajo milijone evrov in ogrozijo delovna mesta. Praznovanje letošnjega evropskega dneva jezikov, ki se bo odvijalo 26. septembra in v dneh okoli tega datuma, se bo osredotočalo na jezike v podjetjih. Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou bo 24. septembra v Bruslju sodelovala na konferenci „Jeziki za MSP“ in se srečala s predstavniki evropskih podjetij, ki so svoje jezikovno znanje uspešno uporabili v poslovnem svetu. Evropska unija je s svojimi 23 uradnimi jeziki in več kot 40 regionalnimi in manjšinskimi jeziki edinstvena večjezična skupnost držav in ljudi. Praznovanje evropskega dneva jezikov, ki se je začelo leta 2001, opominja na to jezikovno raznovrstnost in poudarja pomen jezikov v naših zasebnih in poklicnih življenjih.

Evropejci se vedno bolj zavedajo vpliva, ki ga lahko ima znanje tujega jezika na njihova življenja. Jeziki niso samo praktična pridobitev za posameznikov osebni razvoj, ampak omogočajo tudi boljše poslovanje podjetij in s tem konkurenčnost in odprtost izvoznih trgov. Izboljšanje splošne stopnje jezikovnega znanja v Evropi bo prispevalo tudi k strategiji Evropa 2020 za pametno in vključujočo rast, večjezičnost pa je ključni del vodilnih pobud Mladi in mobilnost ter Programa za nova znanja in spretnosti za nova delovna mesta“, je povedala komisarka Vassiliou.

Na dogodku „Jeziki za MSP“, ki ga organizira Komisija, bo sodelovalo približno 150 podjetnikov, poslovnih organizacij ter predstavnikov nacionalnih in lokalnih uprav. Komisarka Vassiliou bo po odprtju dogodka sodelovala v razpravah na okrogli mizi o jezikih, konkurenčnosti in zaposljivosti.

Izvedeli boste, kako je finska družba Golla s prodajo izvirnih torbic za mobilne telefone, prenosne računalnike in druge naprave iz majhne delavnice zrasla v globalnega partnerja in svoje izdelke začela prodajati v več kot 100 državah. Podjetnik Franz Huber bo razložil, kako je jezikovno znanje njegove ekipe pripomoglo k razširitvi družinskega podjetja za tiskanje zemljevidov iz Nemčije na Kitajsko. Predstavniki latvijskega podjetja Stenders, specializiranega za kozmetiko za kopanje in telo, bodo povedali, kako so z jezikovnim znanjem pridobili 85 % dobička od izvoza.

Program Komisije za vseživljenjsko izobraževanje namenja 50 milijonov evrov letno za podporo jezikovnim dejavnostim in projektom.

Poudarek na jezikih za MSP deloma temelji na ugotovitvah iz študije iz leta 2007 o učinkih nezadostnega jezikovnega znanja v podjetjih na evropsko gospodarstvo. V vzorčenju, ki je zajelo skoraj 2 000 podjetij, je 11 % vprašanih odgovorilo, da zaradi pomanjkljivega znanja tujih jezikov niso sklenili pogodb, ki so bile v številnih primerih vredne milijone evrov.

(Glej: http://ec.europa.eu/education/languages/Focus/docs/elan-sum_en.pdf ).

Mediji se lahko na konferenco „Jeziki za MSP“ prijavijo po e-pošti na: languages4business@ec.europa.eu. Dogodek bo predvajan v živo na: http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/index.html.

Dogodki v državah članicah:

Komisija prav tako organizira dogodke v vseh državah članicah. V Berlinu bodo osnovnošolci sodelovali v večjezičnih predstavah in tako ponazorili različne jezike in države v Evropi, v Londonu predstavništvo Komisije spodbuja blogerje, naj pišejo v tujem jeziku, v Parizu bo Evropska hiša gostila okroglo mizo o večjezičnosti in podjetništvu, v Madridu se bo odvijala konferenca o prevajanju in tolmačenju proti izključenosti, v mestih Pisa in Lucca bosta italijanski minister za evropske zadeve Andrea Ronchi in pisatelj/semiolog Umberto Eco razpravljala o pomenu jezikov za evropsko integracijo, v Varšavi pa bodo predvajali ducat evropskih filmov v originalnih jezikovnih verzijah.

Drugi dogodki so večjezični rap koncert na Danskem, posebne radijske oddaje v Bolgariji, Latviji in Litvi, spletno jezikovno tekmovanje na Češkem, pripovedovanje zgodb na Finskem ter jezikovni sejmi na Slovaškem, Švedskem in v Sloveniji.

Celoten seznam dogodkov je na voljo na:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/european_day_languages_2010_events_en.pdf.

Komisija je na svoji spletni strani (glej http://ec.europa.eu/education/languages/quiz/) objavila spletni jezikovni kviz in tekmovanje z naslovom „Moja najljubša zgodba v tujem jeziku“, da bi poudarila, kako jeziki lahko odpirajo vrata v zasebnem in poklicnem življenju. Avtorji najboljših zgodb bodo povabljeni na podelitev nagrad, ki bo potekala ob dnevu Evrope maja 2011 v Bruslju. Glej:

http://ec.europa.eu/education/languages/index_sl.htm.

Dodatne informacije:

Spletna stran komisarke Vassiliou:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_sl.htm

Spletna stran o večjezičnosti

http://ec.europa.eu/education/languages/index_sl.htm

Predstavništva Komisije v državah članicah:

http://ec.europa.eu/represent_sl.htm

Generalni direktorat Evropske komisije za prevajanje:

http://ec.europa.eu/dgs/translation

Generalni direktorat Evropske komisije za tolmačenje:

http://scic.ec.europa.eu/europa/jcms/j_8/home


Side Bar