Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1164

V Bruseli 23. septembra 2010

Európsky deň jazykov stavia do popredia výhody viacjazyčnosti pre malé podniky

Podľa odhadov prichádza 11 % malých a stredných podnikov o zákazky z dôvodu nedostatočného ovládania jazykov. Tieto nevyužité príležitosti môžu mať hodnotu miliónov EUR a môžu ohroziť existenciu pracovných miest. Tohtoročný Európsky deň jazykov, ktorý sa koná 26. septembra a v období okolo tohto dátumu, bude zameraný na využitie jazykov pri podnikaní. Európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliou vystúpi 24. septembra v Bruseli s prejavom na konferencii na tému „Jazyky pre MSP“ a stretne sa so zástupcami európskych podnikov, ktoré pretransformovali jazykové znalosti na zisk. EÚ s jej 23 úradnými jazykmi a viac ako 40 regionálnymi a menšinovými jazykmi tvorí jedinečné viacjazyčné spoločenstvo krajín a ľudí. Európsky deň jazykov sa po prvý krát konal v roku 2001 a jeho cieľom bola oslava tejto rôznorodosti a vyzdvihnutie významu jazykov v našom súkromnom a pracovnom živote.

„Európania si čoraz viac uvedomujú, ako môže znalosť cudzích jazykov zmeniť ich život. Okrem toho, že ich znalosť je praktickou výhodou individuálneho osobného rozvoja, znamenajú jazyky viac zákaziek pre podniky, ktoré majú na ich základe konkurenčnú výhodu a ktorým sa prostredníctvom nich otvárajú exportné trhy. Zvýšenie celkovej úrovne ovládania jazykov v Európe prispeje aj k realizácii našej stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného a inkluzívneho rastu a viacjazyčnosť je rozhodujúcou súčasťou našich hlavných iniciatív Mládež v pohybe a Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta,“ uviedla komisárka Vassiliou.

Približne 150 podnikateľov, zdužení podnikateľov a zástupcov národných a miestnych správ sa zúčastní na podujatí Komisie „Jazyky pre MSP“. Po jeho otvorení sa komisárka Vassiliou zúčastní na diskusii za okrúhlym stolom o jazykoch, konkurencieschopnosti a zamestnateľnosti.

Na podujatí bude fínska spoločnosť Golla informovať o tom, ako sa z malej dielne stala firma známa na celom svete, ktorá vyrába módne puzdrá na mobily, laptopy a iné zariadenia a predáva ich vo viac ako 100 krajinách. Podnikateľ Franz Huber dá výklad o tom, ako mu jazykové znalosti jeho tímu pomohli pri expanzii rodinného podniku na výrobu máp z Nemecka do Číny. Zástupcovia lotyšskej firmy Stenders, ktorá sa špecializuje na výrobu kúpeľovej a telovej kozmetiky, porozprávajú o tom, ako prostredníctvom ovládania jazykov dosiahli 85 % zisku z vývozu.

Prostredníctvom programu Komisie zameraného na celoživotné vzdelávanie sa každoročne venuje 50 miliónov EUR na podporu aktivít a projektov v jazykovej oblasti.

Jeho orientácia na jazyky pre MSP vychádza čiastočne zo záverov štúdie z roku 2007 o vplyve nedostatočnej znalosti jazykov v podnikoch na európske hospodárstvo. Zo vzorky takmer 2 000 podnikov uviedlo 11 % respondentov, že prišli o zákazky – mnohokrát v hodnote niekoľkých miliónov EUR – v dôsledku nedostatočného ovládania jazykov.

(Pozri: http://ec.europa.eu/education/languages/Focus/docs/elan-sum_en.pdf )

Zástupcovia médií sa môžu zaregistrovať na účasť na konferencii „Jazyky pre MSP“ prostredníctvom zaslania emailu na adresu languages4business@ec.europa.eu. Priamy prenos z tohto podujatia bude k dispozícii na webovej lokalite: http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/index.html

Podujatia v členských štátoch

Komisia organizuje aj podujatia vo všetkých krajinách EÚ. V Berlíne sa žiaci základných škôl budú podieľať na viacjazyčných vystúpeniach, v rámci ktorých predstavia jednotlivé jazyky a krajiny Európy. V Londýne zastúpenie Komisie podporuje blogerov, aby písali v inom jazyku. V Paríži sa bude v „Maison de l'Europe“ diskutovať za okrúhlym stolom o viacjazyčnosti a podnikaní. V Madride sa uskutoční konferencia na tému „Prekladom a tlmočením proti sociálnemu vylúčeniu“. V Pise a Lucce bude taliansky minister pre európske záležitosti Andrea Ronchi a autor/semiológ Umberto Eco hovoriť o príspevku jazykov k európskej integrácii. Vo Varšave sa bude premietať viac ako tucet európskych filmov v ich originálnom znení.

Medzi ďalšie podujatia patria viacjazyčný rapový koncert v Dánsku, špeciálne rozhlasové relácie v Bulharsku, Lotyšsku a Litve, jazyková súťaž na internete v Českej republike, rozprávanie príbehov vo Fínsku a jazykové veľtrhy na Slovensku, v Slovinsku a Švédsku.

Zoznam všetkých podujatí nájdete tu:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/european_day_languages_2010_events_en.pdf

Komisia štartuje na svojej webovej stránke online jazykový kvíz (pozri http://ec.europa.eu/education/languages/quiz/) a súťaž s názvom „Môj najobľúbenejší príbeh v cudzom jazyku“ s cieľom upozorniť na to, ako môžu jazyky otvárať dvere v súkromnom a pracovnom živote. Autori najlepších príbehov budú pozvaní do Bruselu, kde im budú slávnostne udelené ceny v období osláv Dňa Európy v máji 2011. Pozri: http://ec.europa.eu/education/languages/index_en.htm

Viac informácií

Webová stránka komisárky Vassiliou:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm

Webová stránka pre viacjazyčnosť

http://ec.europa.eu/education/languages/index_en.htm

Zastúpenia Komisie v členských štátoch:

http://ec.europa.eu/represent_en.htm

Generálne riaditeľstvo Komisie pre preklad:

http://ec.europa.eu/dgs/translation

Generálne riaditeľstvo Komisie pre tlmočenie:

http://scic.ec.europa.eu/europa/jcms/j_8/home


Side Bar