Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1164

Bruksela, 23 września 2010 r.

Europejski Dzień Języków: małym przedsiębiorstwom opłaca się wielojęzyczność

Szacuje się, że 11% małych i średnich przedsiębiorstw traci kontrakty z powodu braku znajomości języków. Koszty tych niewykorzystanych możliwości mogą sięgać milionów euro i grozić redukcją miejsc pracy. Tegoroczny Europejski Dzień Języków, obchodzony 26 września, jest poświęcony znajomości języków w biznesie. 24 września w Brukseli Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, wystąpi na konferencji pt. „Języki dla małych i średnich przedsiębiorstw” oraz spotka się z przedstawicielami europejskich przedsiębiorstw, które odniosły zyski dzięki znajomości języków. UE ze swymi 23 językami urzędowymi i ponad 40 językami regionalnymi i językami mniejszości tworzy jedyną w swoim rodzaju wielojęzyczną społeczność państw i ludzi. Dla uczczenia tej różnorodności od 2001 r. obchodzony jest Europejski Dzień Języków, który ma zwrócić uwagę na znaczenie języków w naszym życiu prywatnym i zawodowym.

„Europejczycy są coraz bardziej świadomi tego, że znajomość języków obcych może odmienić ich życie. Języki oznaczają nie tylko praktyczny atut w osobistym rozwoju każdego człowieka, ale także większe możliwości prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw, zwiększają bowiem ich konkurencyjność i otwierają rynki eksportowe. Poprawa poziomu znajomości języków w Europie może się też przyczynić do realizacji strategii inteligentnego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu – Europa 2020. Wielojęzyczność jest zasadniczym elementem naszych projektów przewodnich Mobilna młodzież i Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” – powiedziała komisarz Vassiliou.

W zorganizowanej przez Komisję konferencji „Języki dla małych i średnich przedsiębiorstw” uczestniczyć będzie około 150 przedsiębiorców, organizacji biznesowych oraz przedstawicieli administracji krajowych i lokalnych. Po otwarciu konferencji komisarz Vassiliou weźmie udział w debacie okrągłego stołu na temat znajomości języków, konkurencyjności i szans na rynku pracy.

Uczestnicy spotkania dowiedzą się, jak fińskie przedsiębiorstwo Golla z małego warsztatu wyrosło na globalną spółkę, która produkuje modne futerały i torby na telefony komórkowe, laptopy i inne urządzenia i sprzedaje je do ponad 100 państw. Przedsiębiorca Franz Huber wyjaśni, jak umiejętności językowe jego zespołu pomogły mu rozszerzyć działalność rodzinnego wydawnictwa publikującego mapy z Niemiec do Chin. Przedstawiciele litewskiej firmy Stenders, specjalizującej się w kosmetykach do kąpieli i pielęgnacji ciała, opowiedzą, w jaki sposób znajomość języków obcych przyczyniła się do osiągnięcia 85% zysku z eksportu.

W ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Komisja przeznacza 50 milionów euro rocznie na wspieranie projektów i działań związanych z nauką języków.

Szczególny nacisk na znajomość języków w małych i średnich przedsiębiorstwach wynika częściowo z wniosków badania z 2007 r. dotyczącego wpływu niewystarczającej znajomości języków obcych w przedsiębiorstwach na gospodarkę europejską. Spośród blisko 2 000 przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu 11% straciło kiedyś możliwość zawarcia kontraktu – w wielu przypadkach wartego miliony euro – z powodu nieznajomości języków.

(Zob.: http://ec.europa.eu/education/languages/Focus/docs/elan-sum_en.pdf).

Media mogą zgłaszać chęć udziału w konferencji „Języki dla małych i średnich przedsiębiorstw”, wysyłając email na adres: languages4business@ec.europa.eu Spotkanie będzie też transmitowane na żywo:

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/index.html

Imprezy w państwach członkowskich

Komisja organizuje też obchody Europejskiego Dnia Języków we wszystkich państwach UE. W Berlinie uczniowie szkół podstawowych wezmą udział w wielojęzycznych przedstawieniach prezentujących różne języki i państwa Europy; w Londynie Przedstawicielstwo Komisji zachęca do pisania blogów w obcych językach; w Paryżu Maison de l'Europe gościć będzie okrągły stół poświęcony wielojęzyczności i przedsiębiorczości; w Madrycie odbędzie się konferencja pt. „Tłumaczenie przeciwko wykluczeniu społecznemu”; w Pizie i Lukce włoski minister spraw europejskich Andrea Ronchi oraz pisarz i semiolog Umberto Eco dyskutować będą na temat wkładu języków w integrację europejską; w Warszawie zaś wyświetlonych zostanie kilkanaście europejskich filmów w oryginalnych wersjach językowych.

Wśród pozostałych imprez wymienić można wielojęzyczny koncert muzyki rap w Danii, specjalne audycje radiowe w Bułgarii oraz na Łotwie i Litwie, internetowy konkurs językowy w Czechach, opowiadanie bajek i historii w Finlandii oraz targi języków na Słowacji, w Słowenii i Szwecji.

Zob. pełną listę wydarzeń:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/european_day_languages_2010_events_en.pdf

Komisja organizuje również internetowy quiz językowy na swojej stronie internetowej (zob. http://ec.europa.eu/education/languages/quiz/) oraz konkurs zatytułowany „Moja ulubiona opowieść o języku obcym”, który ma pokazać, że języki mogą otwierać wiele drzwi zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Autorzy najlepszych opowieści zostaną zaproszeni do Brukseli na uroczystość rozdania nagród podczas obchodów Dnia Europy w maju 2011 r. Zob.: http://ec.europa.eu/education/languages/index_pl.htm

Więcej informacji

Strona internetowa komisarz Vassiliou:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm

Strona internetowa poświęcona wielojęzyczności:

http://ec.europa.eu/education/languages/index_pl.htm

Przedstawicielstwa Komisji w państwach członkowskich:

http://ec.europa.eu/represent_pl.htm

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/dgs/translation

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych Komisji Europejskiej:

http://scic.ec.europa.eu/europa/jcms/j_8/home


Side Bar