Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1164

Briselē, 2010. gada 23. septembrī

Eiropas valodu dienā akcentē valodu nozīmi mazajiem uzņēmumiem

Tiek lēsts, ka 11 % mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) ir saskārušies ar situāciju, ka valodas zināšanu trūkuma dēļ iet secen darījumi. Šādi zaudēto iespēju izmaksas var sniegties vairākos miljonos eiro un turklāt var apdraudēt darbavietas. Šogad Eiropas valodu dienā akcents būs uz valodu lietojumu uzņēmējdarbībā. Šo dienu atzīmē 26. septembrī, bet dažādi pasākumi tiks rīkoti arī citās dienās. ES izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu 24. septembrī Briselē uzstāsies konferencē „Valodas un MVU” un tiksies ar Eiropas uzņēmējiem, kuru valodas zināšanas ir materializējušās peļņā. Eiropas Savienība, kurā ir 23 oficiālās valodas un vairāk nekā 40 reģionālu un mazākumtautību valodu, ir unikāls daudzvalodīgas valstu un tautu kopienas piemērs. Eiropas valodu dienu, kuras mērķis ir vērst uzmanību uz šo daudzveidību un uzsvērt valodu nozīmi privātajā un darba dzīvē, pirmoreiz atzīmēja 2001. gadā.

„Eiropas iedzīvotāji arvien vairāk apzinās, cik daudz viņiem var dot svešvalodu zināšanas. Tās sekmē gan individuālo izaugsmi, gan dod iespēju uzņēmumiem izvērst darījumus, padarot tos konkurētspējīgākus un paverot tiem eksporta tirgus. Paaugstinot Eiropas vispārējo valodu zināšanu līmeni, tiks dots ieguldījums stratēģijā „Eiropa 2020” virzībā uz gudru un integrējošu ekonomisko izaugsmi. Daudzvalodība ir arī pamatiniciatīvu „Jaunatne kustībā” un „Jaunu prasmju un darbavietu programma” neatņemama sastāvdaļa,” norādīja komisāre Andrula Vasiliu.

Komisijas rīkotajā pasākumā „Valodas un MVU” piedalīsies aptuveni 150 uzņēmēji, to organizācijas un valsts un vietējo iestāžu pārstāvji. Pēc pasākuma atklāšanas komisāre piedalīsies apaļā galda diskusijā par valodām, konkurētspēju un nodarbinātību.

Dalībnieki uzzinās, piemēram, kā Somijas uzņēmums Golla no nelielas darbnīcas pārtapa pasaules līmeņa ražotājā, kas vairāk nekā 100 valstīs sekmīgi tirgo oriģināla dizaina maciņus un somas klēpjdatoriem, mobilajiem telefoniem un citām ierīcēm. Uzņēmējs Francis Hūbers dos ieskatu par to, kā viņa komandas valodu zināšanas deva iespēju ģimenes kartogrāfijas uzņēmuma darbību izvērst no Vācijas līdz Ķīnai. Latvijas vannas kosmētikas un piederumu ražotājs Stenders pastāstīs, kā valodu zināšanas tam palīdzēja panākt to, ka 85 % no peļņas ienes eksports.

Dažādu ar valodām saistītu pasākumu un projektu atbalstam Komisijas Mūžizglītības programma ik gadu piešķir 50 miljonus eiro.

Tas, ka akcents tiek likts uz MVU, daļēji izriet no 2007. gadā veikta pētījuma secinājumiem par to, kā svešvalodu zināšanu trūkums uzņēmējdarbībā ietekmē Eiropas ekonomiku. No teju 2000 aptaujātajiem uzņēmumiem 11 % atzina, ka valodu zināšanu trūkuma dēļ tiem gājuši secen darījumi, kuru vērtība dažos gadījumos mērāma miljonos eiro

(plašāk: http://ec.europa.eu/education/languages/Focus/docs/elan-sum_en.pdf).

Mediji konferencei „Valodas un MVU” var reģistrēties, rakstot uz šo adresi: languages4business@ec.europa.eu. Pasākumam tiešraidē varēs sekot līdzi arī internetā: 

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/index.html.

Dalībvalstīs organizētie pasākumi

Komisija dažādus pasākumus organizē arī visās ES dalībvalstīs. Berlīnē pamatskolu skolēni ar priekšnesumiem dažādās valodās prezentēs Eiropas valodas un valstis. Londonā Komisijas pārstāvniecība aicina blogotājus pamēģināt rakstīt citā valodā. Parīzē Maison de l'Europe tiks rīkotas apaļā galda diskusijas par daudzvalodību un uzņēmējdarbību. Madridē tiek organizēta konference par sociālās atstumtības novēršanu, pateicoties tulkošanai. Pizā un Lukā Itālijas Eiropas lietu ministrs Andrea Ronki un rakstnieks un semiologs Umberto Eko spriedīs par valodu ieguldījumu Eiropas integrācijā. Varšavā oriģinālvalodā tiks demonstrētas Eiropas filmas.

Vēl kā piemērus var minēt daudzvalodīgu repa koncertu Dānijā, speciālas radiopārraides Bulgārijā, Latvijā un Lietuvā, internetā organizētu valodu konkursu Čehijā, stāstu stāstīšanu Somijā vai valodniecībai veltītus gadatirgus Slovākijā, Slovēnijā un Zviedrijā.

Pilns pasākumu saraksts pieejams šeit:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/european_day_languages_2010_events_en.pdf.

Komisija turklāt savā portālā rīko valodu viktorīnu (http://ec.europa.eu/education/languages/quiz/) un konkursu „Ko man ir devušas svešvalodas”, lai parādītu, kādas iespējas privātajā un darba dzīvē paver valodas. Labāko stāstu autori Eiropas dienas ietvaros 2011. gadā maijā tiks aicināti uz balvu pasniegšanas ceremoniju Briselē. Plašāk:

http://ec.europa.eu/education/languages/index_en.htm.

Papildu informācija

Komisāres Andrulas Vasiliu tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm.

Daudzvalodības tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/education/languages/index_lv.htm.

Komisijas pārstāvniecības dalībvalstīs:

http://ec.europa.eu/represent_lv.htm.

Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāts:

http://ec.europa.eu/dgs/translation.

Komisijas Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts:

http://scic.ec.europa.eu/europa/jcms/j_8/home.


Side Bar