Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1164

Brüssel, 23. september 2010

Euroopa keelepäeval juhitakse tähelepanu mitmekeelsuse eelistele väikeettevõtete jaoks

Hinnanguliselt jääb 11% väikestest ja keskmise suurusega ettevõtetest lepingutest ilma, kuna töötajate keeleoskus ei ole piisav. Need kasutamata võimalused jätavad ettevõtted ilma miljonitest eurodest ja seavad ohtu töökohti. Sel aastal keskendutakse 26. septembril toimuval Euroopa keelepäeval keelte tähtsusele ettevõtluses. Keelepäeva üritustega tehakse algust juba varem: 24. septembril esineb hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla Vassiliou Brüsselis konverentsil „Keel VKEs” ning kohtub Euroopa ettevõtete esindajatega, kellele keeleoskus on kasu toonud. EL on ainulaadne mitmekeelne riikide ja rahvaste kooslus, kus on 23 ametlikku keelt ning üle 40 piirkondliku ja vähemuskeele. Euroopa keelepäeva tähistati esmakordselt 2001. aastal, et väärtustada seda mitmekesisust ning juhtida tähelepanu keelte tähtsusele meie era- ja tööelus.

Eurooplased teadvustavad endale üha rohkem, kui tähtis on nende elus võõrkeeleoskus. Sellest on praktilist kasu isiksuse arengus ning keeleoskus toob tööd ettevõtetele, andes neile konkurentsieelise ja avades ekspordituru. Keeleoskuse üldine parandamine Euroopas aitab kaasa Euroopa 2020. aasta strateegiale, mille eesmärk on edendada arukat ja kaasavat majanduskasvu. Samuti on mitmekeelsus olulisel kohal meie suurprojektides „Noorte liikuvus” ning „Uute oskuste ja töökohtade loomise tegevuskava”,” sõnas volinik Vassiliou.

Komisjoni korraldataval konverentsil „Keel VKEs” osaleb umbes 150 ettevõtjat, ettevõtlusorganisatsiooni ning riiklike ja kohalike ametiasutuste esindajat. Volinik Vassiliou osaleb pärast avamist ümarlauaarutelus keelte, konkurentsivõime ja tööhõive teemal.

Konverentsil osalejad saavad teada, kuidas Soome ettevõte Golla kasvas väikesest töökojast üleilmseks tegijaks, kes toodab stiilseid kotte mobiiltelefonidele, sülearvutitele ja muudele seadmetele ning kelle toodangut müüakse enam kui 100 riigis. Ettevõtja Franz Huber jutustab loo sellest, kuidas tema meeskonna keeleoskus aitas tal laiendada kartograafiaga tegeleva perefirma tegevust Saksamaast Hiinani. Kehakosmeetikale spetsialiseerunud Läti firma Stenders esindaja räägib, kuidas keeleoskus aitas firmal saada 85% kasumist ekspordist.

Komisjoni elukestva õppe programmi raames eraldatakse igal aastal keeleõppe ja sellega seotud projektide toetuseks 50 miljonit eurot.

Elukestva õppe programmis keskendutakse keeleõppele VKEs osalt tänu järeldustele, mis tehti 2007. aastal läbiviidud uuringust vähese võõrkeeleoskuse mõju kohta Euroopa majandusele. 11% vastanutest, kes kuulusid peaaegu 2000 ettevõtet hõlmanud valimisse, olid seisukohal, et neil on jäänud puuduliku keeleoskuse tõttu sõlmimata sageli miljonite eurode väärtuses lepinguid. (vt: http://ec.europa.eu/education/languages/Focus/docs/elan-sum_en.pdf )

Meedia esindajad saavad registreeruda konverentsile „Keel VKEs” meili teel: languages4business@ec.europa.eu. Konverentsi otseülekannet saate jälgida aadressil

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/index.html

Üritused liikmesriikides

Komisjon korraldab üritusi ka kõikides liikmesriikides. Berliinis osalevad algkooliõpilased mitmekeelsetes etendustes, mis tutvustavad Euroopa keeli ja maid; Londonis kutsub komisjoni esindus veebipäevikute pidajaid üles kirjutama mõnes muus keeles; Pariisis korraldab „Maison de l'Europe” (Euroopa maja) ümarlauaarutelu mitmekeelsuse ja ettevõtluse teemal; Madridis peetakse konverents teemal „kirjalik ja suuline tõlkimine tõrjutuse vastu”; Pisas ja Luccas toimub Itaalia Euroopa asjade ministri Andrea Ronchi ning kirjaniku ja semiootiku Umberto Eco osavõtul arutelu keelte osast Euroopa integratsioonis; Varssavis näidatakse tosinat Euroopa filmi originaalkeeles.

Lisaks sellele toimub Taanis mitmekeelne räpikontsert, Bulgaarias, Lätis ja Leedus tehakse spetsiaalseid raadiosaateid, Tšehhis korraldatakse veebipõhine keelevõistlus, Soomes jutustatakse lugusid ning Slovakkias, Sloveenias ja Rootsis leiavad aset keelemessid.

Ürituste täieliku nimekirja leiate siit:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/european_day_languages_2010_events_en.pdf

Komisjon korraldab oma veebisaidil (vt http://ec.europa.eu/education/languages/quiz/) keeleviktoriini ja võistluse, et leida parim võõrkeele teemaline lugu näitamaks, kuidas keeled võivad meile avada nii era- kui ka tööelus uusi võimalusi. Parimate lugude autorid kutsutakse 2011. aasta mais Euroopa päeva paiku Brüsselisse auhindade üleandmisele. Vaata: http://ec.europa.eu/education/languages/index_en.htm

Lisateave

Volinik Androulla Vassilou veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm

Mitmekeelsuse veebisait:

http://ec.europa.eu/education/languages/index_en.htm

Komisjoni esindused liikmesriikides:

http://ec.europa.eu/represent_en.htm

Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraat:

http://ec.europa.eu/dgs/translation

Komisjoni suulise tõlke peadirektoraat:

http://scic.ec.europa.eu/europa/jcms/j_8/home


Side Bar