Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1164

Bruxelles, den 23. september 2010

Den europæiske sprogdag understreger fordelene ved flersprogethed for små virksomheder

Det anslås, at 11 % af de små og mellemstore virksomheder går glip af kontrakter på grund af manglende sprogfærdigheder. Omkostningerne forbundet med disse uudnyttede muligheder kan være på mange millioner euro og udgøre en trussel mod beskæftigelsen. Årets udgave af den europæiske sprogdag, som finder sted den 26. september og i dagene før og efter, vil fokusere på sprog for virksomhederne. Den 24. september vil Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, tale på en konference i Bruxelles om "sprog for SMV'er" og mødes med repræsentanter for europæiske virksomheder, hvis sprogfærdigheder har medført øget fortjeneste. Med 23 officielle sprog og over 40 regionale sprog og mindretalssprog udgør EU en enestående flersproget sammenslutning af lande og befolkninger. Den europæiske sprogdag blev lanceret i 2001 for at fejre denne forskelligartethed og understrege betydningen af sprog i vores privatliv og arbejdsliv.

"Europæerne bliver i stigende grad opmærksomme på den forskel, som fremmedsprogsfærdigheder kan gøre i deres liv. Sprogfærdigheder er et stort aktiv for den enkeltes personlige udvikling, men giver også virksomhederne flere ordrer, konkurrencemæssige fordele og adgang til eksportmarkeder. Forbedring af sprogfærdighederne i Europa vil også bidrage til vores Europa 2020-strategi for intelligent og inklusiv vækst, og flersprogethed er af afgørende betydning for vores flagskibsinitiativer "unge på vej" og "en dagsorden for nye kvalifikationer og nye job," sagde EU-kommissær Androulla Vassiliou.

Ca. 150 iværksættere, erhvervsorganisationer og repræsentanter for nationale og lokale myndigheder vil deltage i Kommissionens arrangement vedrørende "sprog for SMV'er". Efter åbningen vil Androulla Vassiliou deltage i en rundbordsdrøftelse om sprog, konkurrenceevne og beskæftigelsesevne.

Ved arrangementet vil man kunne høre, hvordan den finske virksomhed Golla voksede fra at være et lille værksted til at blive en global aktør, der fremstiller smarte tasker til mobiltelefoner, bærbare PC'er og andre apparater og sælger til over 100 forskellige lande. Iværksætteren Franz Huber vil fortælle, hvordan hans medarbejderes sprogfærdigheder hjalp ham til at udvide sit familieejede kortforlags aktiviteter fra Tyskland til Kina. Den lettiske virksomhed Stenders, som har specialiseret sig inden for artikler til bad og kropspleje, vil fortælle, hvordan sprogfærdigheder bidrog til, at virksomheden kunne hente 85 % af sin fortjeneste på eksport.

Under Kommissionens program for livslang læring afsættes der 50 mio. EUR om året til støtte til sprogaktiviteter og -projekter.

Programmets fokus på sprog for SMV'er er delvist baseret på konklusionerne fra en undersøgelse, der blev gennemført i 2007 og vedrørte de virkninger, som virksomhedernes mangel på fremmedsprogsfærdigheder har for den europæiske økonomi. I en stikprøve blandt næsten 2 000 virksomheder sagde 11 % af respondenterne, at de var gået glip af kontrakter – i mange tilfælde til en værdi af flere millioner euro – som følge af manglen på sprogfærdigheder. (Se også: http://ec.europa.eu/education/languages/Focus/docs/elan-sum_en.pdf )

Medierne kan melde sig til konferencen "sprog for SMV'er" ved at sende en e-mail til languages4business@ec.europa.eu. Arrangementet vil også blive streamet live på følgende websted:

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/index.html.

Arrangementer i EU-landene

Kommissionen tilrettelægger også arrangementer i alle EU-landene. Elever i grundskolen i Berlin vil deltage i flersprogede forestillinger, som skal sætte fokus på de forskellige sprog og lande i Europa; i London opfordrer Kommissionens repræsentation bloggere til at skrive på et fremmedsprog; i Paris vil "Maison de l'Europe" være vært for en rundbordssamtale om flersprogethed og erhvervslivet; i Madrid vil der blive holdt en konference om "oversættelse og tolkning mod udelukkelse"; i Pisa og Lucca vil den italienske minister for europæiske anliggender, Andrea Ronchi, og forfatteren/semiologen, Umberto Eco, drøfte sprogs bidrag til europæisk integration, og i Warszawa vil der blive vist en lang række film i de originale sprogudgaver.

De øvrige arrangementer omfatter en flersproget rapkoncert i Danmark, særlige radioudsendelser i Bulgarien, Letland og Litauen, en online sprogkonkurrence i Tjekkiet, en fortællekonkurrence i Finland, en filmfestival i Polen og sprogmesser i Slovakiet, Slovenien og Sverige.

En fuldstændig liste over arrangementerne kan findes på følgende websted:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/european_day_languages_2010_events_en.pdf

Kommissionen gennemfører også en online sprogquiz på sit websted (se http://ec.europa.eu/education/languages/quiz/) og en konkurrence med titlen "min yndlingshistorie på udenlandsk" for at vise, hvordan sprogfærdigheder kan åbne døre både i privatlivet og arbejdslivet. Forfatterne af de bedste historier vil blive inviteret til Bruxelles til en prisoverrækkelsesceremoni i forbindelse med Europadagen i maj 2011. Se også:

http://ec.europa.eu/education/languages/index_da.htm

Yderligere oplysninger

EU-kommissær Androulla Vassilious websted:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm

Websted om flersprogethed:

http://ec.europa.eu/education/languages/index_da.htm

Kommissionens repræsentationer i EU-landene:

http://ec.europa.eu/represent_en.htm

Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse:

http://ec.europa.eu/dgs/translation

Kommissionens Generaldirektorat for Tolkning:

http://scic.ec.europa.eu/europa/jcms/j_8/home


Side Bar