Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1164

V Bruselu dne 23. září 2010

Evropský den jazyků vyzdvihuje výhody jazykové rozmanitosti pro malé podniky

Odhadem 11 % malých a středních podniků přichází o zakázky z důvodu nedostatečných jazykových znalostí. Tyto promarněné příležitosti mohou představovat až miliony eur a mohou ohrozit pracovní místa. Letošní Evropský den jazyků, který se koná ve dnech kolem 26. září, klade důraz na používání jazyků v podnikání. 24. září vystoupí evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliou na konferenci v Bruselu na téma „Jazyky v malých a středních podnicích“ a setká se se zástupci evropských podniků, kterým jejich jazykové znalosti napomohly k dosažení zisků. EU, ve které se mluví 23 úředními jazyky a více než 40 regionálními a menšinovými jazyky, je unikátní mnohojazyčnou komunitou zemí a lidí. Evropský den jazyků se poprvé konal v roce 2001 a jeho cílem je vyzdvižení jazykové rozmanitosti a důležitosti jazyků v osobním a profesním životě.

„Evropané si stále více uvědomují, jak může znalost cizího jazyka změnit jejich život. Znalost cizích jazyků neznamená jen praktickou výhodu pro osobní rozvoj každého jednotlivce, ale podnikům umožňuje získat více zakázek, jelikož jsou pak konkurenceschopnější a mají lepší přístup k vývozním trhům. Zlepšení celkové úrovně jazykových znalostí v Evropě mimoto přispěje k naplnění strategie Evropa 2020 pro inteligentní růst podporující začlenění. Mnohojazyčnost je také podstatnou součástí našich stěžejních iniciativ Mládež v pohybu a Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa,“ řekla komisařka Vassiliou.

Na konferenci „Jazyky v malých a středních podnicích“ Komise přivítá přibližně 150 podnikatelů, obchodních organizací a zástupců národních a místních správních orgánů a po jejím zahájení se komisařka Vassiliou zapojí do debaty u kulatého stolu o jazycích, konkurenceschopnosti a zaměstnatelnosti.

Účastníci akce se dozví například od finské společnosti Golla, jak se z původně malé dílny stala podnikem vyrábějícím módní obaly na mobilní telefony, laptopy a jiná zařízení s odbytem ve více než 100 zemích po celém světě. Podnikatel Franz Huber vysvětlí, jak jazykové znalosti jeho pracovního týmu napomohly jeho rodinnému podniku specializujícímu se na publikaci map v expanzi z Německa do Číny. Lotyšská firma Stenders vyrábějící koupelovou a tělovou kosmetiku bude hovořit o tom, jak díky znalostem jazyků dosahuje 85 % zisků z vývozu.

Prostřednictvím programu celoživotního učení věnuje Komise každoročně 50 milionů EUR na podporu aktivit a projektů v oblasti jazykového vzdělávání.

Její zaměření na používání jazyků v malých a středních podnicích se částečně opírá o závěry studie z roku 2007, která hodnotila důsledky nedostatečné znalosti cizích jazyků v podnicích na evropskou ekonomiku. Z téměř 2 000 podniků zahrnutých do studie jich 11 % uvedlo, že kvůli nedostatečné znalosti jazyka přišlo o zakázky, v mnoha případech v hodnotě milionů eur. (Více informací: http://ec.europa.eu/education/languages/Focus/docs/elan-sum_en.pdf )

Zástupci sdělovacích prostředků se mohou na konferenci „Jazyky v malých a středních podnicích“ zaregistrovat zasláním e-mailu na languages4business@ec.europa.eu. Akci je možno sledovat v přímém přenosu na http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/index.html.

Akce v členských státech

Komise kromě toho pořádá akce ve všech zemích Unie. V Berlíně představí žáci základních škol v rámci vícejazyčných vystoupení různé evropské jazyky a země. Zastoupení Komise v Londýně podporuje bloggery v psaní v jiném než mateřském jazyce. V Paříži organizuje Maison de l’Europe kulatý stůl o vícejazyčnosti a podnikání, v Madridu se uskuteční konference na téma „Překlady a tlumočením proti vyloučení”, v italských městech Pisa a Lucca budou italský ministr zahraničních věcí Andrea Ronchi a spisovatel a sémiolog Umberto Eco diskutovat o tom, jaký podíl mají jazyky na evropské integraci. Varšava bude promítat více než tucet evropských filmů v originální jazykové verzi.

K dalším akcím patří například vícejazyčný rapový koncert v Dánsku, zvláštní rozhlasová vysílání v Bulharsku, Lotyšsku a Litvě, online jazyková soutěž v České republice, vyprávění příběhů ve Finsku a jazykové veletrhy na Slovensku a ve Slovinsku a Švédsku.

Úplný seznam akcí najdete zde:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/european_day_languages_2010_events_en.pdf

Komise také zahajuje online jazykový kvíz na své internetové stránce (http://ec.europa.eu/education/languages/quiz/) a soutěž “Můj nejoblíbenější příběh o cizím jazyce”. Těmito akcemi chce upozornit na to, jak mohou jazyky otvírat dveře v soukromém a pracovním životě. Autoři nejlepších příběhů budou pozváni na slavnostní předání cen do Bruselu v květnu 2011 u příležitosti oslav Dne Evropy. Více informací: http://ec.europa.eu/education/languages/index_cs.htm

Další informace

Internetové stránky komisařky Vassiliou:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm

Internetová stránka věnovaná mnohojazyčnosti

http://ec.europa.eu/education/languages/index_cs.htm.

Zastoupení Komise v členských státech:

http://ec.europa.eu/represent_cs.htm

Generální ředitelství Komise pro překlady:

http://ec.europa.eu/dgs/translation

Generální ředitelství Komise pro tlumočení:

http://scic.ec.europa.eu/europa/jcms/j_8/home


Side Bar