Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1164

Брюксел, 23 септември 2010 г.

Европейският ден на езиците откроява ползите от многоезичието за малките предприятия

Според изчисления 11 % от малките и средните предприятия губят договори поради липса на езикови умения. Стойността на тези пропуснати възможности може да достигне милиони евро и да изложи на риск работни места. Тазгодишното честване на Европейския ден на езиците, което ще се отбележи на 26 септември, както и в дните преди и след тази дата, ще постави акцента върху ползата от езиците за предприемаческата дейност. На 24 септември в Брюксел европейският комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта Андрула Василиу ще направи изказване по време на конференция на тема „Езиците за малките и средните предприятия“ и ще се срещне с представители на европейски предприятия, при които езиковите умения са допринесли за повишаване на приходите. Със своите 23 официални езика и над 40 регионални и малцинствени езика ЕС представлява единствена по рода си многоезична общност от държави и хора. За отбелязване на това многообразие и за изтъкване на важната роля, която играят езиците в нашия личен и професионален живот, през 2001 г. беше поставено началото на честването на Европейския ден на езиците.

Комисар Василиу заяви: „Европейците все повече осъзнават, че знанието на чужди езици може да промени техния живот. Наред с това, че са практично средство за лично развитие, езиците са и ключ за повече търговски възможности за предприятията, тъй като им дават конкурентно предимство и отварят пред тях пазари за износ. Подобряването на общото ниво на езикови умения в Европа ще благоприятства нашата стратегия „Европа 2020“ за интелигентен и приобщаващ растеж, а многоезичието е ключов аспект от нашите водещи инициативи „Младежта в движение“ и „Програмата за нови умения и работни места“.

Близо 150 предприемачи, бизнес организации и представители на националните и местните администрации ще вземат участие в организираното от Комисията събитие на тема „Езиците за малките и средните предприятия“. След откриването комисар Василиу ще вземе участие в дискусия на кръгла маса по въпроси като езиците, конкурентоспособността и пригодността за заетост.

По време на събитието ще чуем историята на финландското дружество Golla, което от малка работилница е успяло да се превърне в предприятие, играещо важна роля в световен мащаб, в областта на производството на калъфи с оригинален дизайн за мобилни телефони, преносими компютри и други устройства, с продажби в над 100 държави. Предприемачът Франц Хюбер ще разкаже по какъв начин езиковите умения на неговия екип са му помогнали да разшири семейния бизнес с картографски продукти от Германия до Китай. Латвийската фирма Stenders, специализирана в производството на козметични продукти за баня и козметика за тяло, ще обясни как езиковите умения са ѝ помогнали 85 % от печалбата ѝ да се дължи на продажби за износ.

Програмата на Комисията за учене през целия живот предоставя 50 милиона евро годишно в подкрепа на дейности и проекти, свързани с езиците.

Нейният акцент върху езиците за малките и средните предприятия се основава, отчасти, на заключенията от проведеното през 2007 г. изследване на последиците за европейската икономика от недостига на чуждоезикови познания в предприятията. В извадка от близо 2 000 предприятия 11 % от тях отговориха, че са изгубили договори — в много случаи на стойност милиони евро — поради незнание на чужди езици. (вж.: http://ec.europa.eu/education/languages/Focus/docs/elan-sum_en.pdf )

Представителите на медиите могат да се запишат за конференцията „Езици за малките и средните предприятия“, като изпратят електронно писмо на адрес: languages4business@ec.europa.eu. Събитието ще бъде предавано на живо на следния адрес: http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/index.html

Събития в държавите-членки

Комисията организира и прояви във всички държави-членки на ЕС. В Берлин начални ученици ще вземат участие в многоезикови представления, за да представят различните езици и държави в Европа; в Лондон представителството на Комисията поощрява авторите на интернет блогове да пишат на различни езици; в Париж „Maison de l'Europe“ ще бъде домакин на кръгла маса по въпросите на многоезичието и предприятията; в Мадрид ще се проведе конференция на тема „писмените и устните преводи като средство срещу изключването“; в Пиза и Лука италианският министър по европейските въпроси Андреа Ронки и авторът/семиотикът Умберто Еко ще участват в дискусия по въпроса за приноса на езиците за европейската интеграция; във Варшава ще се прожектират над дузина европейски филма на техния оригинален език.

Сред останалите събития са рап концерт на различни езици в Дания, специални радиопредавания в България, Латвия и Литва, езиков онлайн конкурс в Чешката република, разказване на истории във Финландия и панаири на езиците в Словакия, Словения и Швеция.

За пълен списък на проявите, вж.:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/european_day_languages_2010_events_en.pdf

Комисията стартира и езикова онлайн анкета на своя уебсайт (вж. http://ec.europa.eu/education/languages/quiz/), както и конкурс, озаглавен „Моята любима история за чуждите езици“, за да се илюстрира как езиците могат да отварят врати в частния и професионалния живот. Авторите на най-добрите истории ще бъдат поканени в Брюксел на церемония по награждаването около Деня на Европа през месец май 2011 г. Вж.:

http://ec.europa.eu/education/languages/index_en.htm

За повече информация, вижте:

Уебсайт на комисар Василиу:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm

Уебсайт, посветен на многоезичието:

http://ec.europa.eu/education/languages/who-we-are/doc1454_bg.htm

Представителствата на Комисията в държавите-членки:

http://ec.europa.eu/represent_bg.htm

Генерална дирекция „Писмени преводи“:

http://ec.europa.eu/dgs/translation

Генерална дирекция „Устен превод“:

http://scic.ec.europa.eu/europa/jcms/j_8/home


Side Bar