Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1163

Brüssel, 23. september 2010

Digitaalareng: kaks kolmandikku Euroopas näidatavatest teleprogrammidest on Euroopa päritolu

ELi ringhäälinguorganisatsioonid pühendavad keskmiselt 63% oma eetriajast ELis tehtud programmidele ja 35% Euroopa tootjate loodud sõltumatule loomingule, näitavad arvud Euroopa komisjoni täna avaldatud ajavahemikku 2007-2008 hõlmavas aruandes. Komisjon avaldab iga kahe aasta järel ülevaate Euroopa päritoluga teleteoste arengust. See on üks ELi audiovisuaalseid meediateenuseid käsitleva direktiivi eesmärkidest (AVMS).

ELi audiovisuaalsete meediateenuste direktiivis on sätestatud, missugune peab olema Euroopa ringhäälinguorganisatsioonide ekraanidel näidatavate, Euroopa Liidus või sõltumatute Euroopa tootjate toodetud teoste minimaalne osakaal. Direktiiv kohustab liikmesriike tagama, et üle 50% saateajast moodustaksid Euroopa päritoluga teosed ja 10% saateajast või ringhäälinguorganisatsiooni programmide eelarvest tuleks suunata sõltumatule toodangule. Aruandest selgub, et Euroopa päritoluga teoste keskmine osakaal ELis oli 2007. aastal 62,6% ja 2008. aastal 63,2% Keskmine saadete edastamise aeg oli riigiti erinev, ulatudes 2007. aastal 27,9%st (Küpros) 85%ni (Poola) ja 2008. aastal 30%st (Küpros) 83,11%ni (Poola). Enamike liikmesriikide telekanalites näidati Euroopa päritoluga teletoodangut rohkem kui ELi eeskirjad nõuavad.

Kolm liikmesriiki (Küpros, Sloveenia ja Rootsi) ei saavutanud ELi poolt kehtestatud miinimumi. Komisjon kutsub neid riike üles innustama oma ringhäälinguorganisatsioone näitama rohkem Euroopa päritoluga teoseid ja pöörama erilist tähelepanu väikestele spetsialiseerunud kanalitele, millel on raske saavutada nõutavat protsenti.

Sõltumatutelt tootjatelt pärinevate teoste keskmine osakaal oli kõigis liikmesriikides 2007. aastal 35,3% ja 2008. aastal 34,1%. Keskmine kõikus 2007. aastal 10%st (Sloveenia) 61.7%ni (Saksamaa) ja 2008. aastal 15,1%st (Kreeka) 62,3%ni (Saksamaa). Audiovisuaalsete meediateenuste direktiivis sätestatud 10% piirmäär saavutati kõikides liikmesriikides.

Sõltumatute tootjate uuemate Euroopa päritoluga teoste osakaal saateajast (mida edastatakse viie aasta jooksul pärast nende valmimist) oli jätkuvalt väga suur: 63 % 2007. aastal ja 62,4 % 2008. aastal.

Alates 2009. aasta lõpust kutsub audiovisuaalsete meediasüsteemide direktiiv üles edendama Euroopa teoste kasutamist ka tellitavate teenuste seas (näiteks tellitav videoteenus, tv-saadete järelvaatamine), seadmata selleks kindlat piirmäära. Direktiiv julgustab tellitavate audiovisuaalsete meediateenuste osutajaid edendama Euroopa päritoluga teoseid, rahastades nende tootmist ja õiguste omandamist või parandades kasutajate juurdepääsu neile. Liikmesriigid esitavad 2011. aasta lõpuks aruande nende sätete rakendamise kohta. Järgmise aruande esitavad nad 2012. aastal Euroopa päritoluga teoste kohta tellitavates audiovisuaalsetes meediateenustes.

Taust

1989. aasta „piirideta televisiooni” direktiivi ajakohastati audiovisuaalsete meediateenuste direktiiviga 2007. aasta lõpus, et kajastada uusi arengutendentse ringhäälingusektoris. Artikkel 4 sätestab, et liikmesriigid tagavad võimaluse korral ja asjakohaste vahenditega, et nende territooriumil registreeritud ringhäälinguorganisatsioonid täidavad suurema osa oma saateajast Euroopa päritolu teostega.

Direktiivi artikkel 5 nõuab, et ringhäälinguorganisatsioonid eraldavad vähemalt 10% oma saateajast või 10% oma programmide eelarvest Euroopa päritoluga teostele, mille on loonud sõltumatud tootjad ning et osa sellest edastatakse viie aasta jooksul alates teoste valmimisest.

Kummalgi juhul ei hõlma kõnealused sätted uudiste, spordisündmuste, ajaviitemängude, reklaami, teleteksti ja otsepakkumiste edastamiseks määratud eetriaega.

Täielik aruanne on esitatud aadressil:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/implementation/promotion/index_en.htm

Chart on the development of main indicators for 2005 – 2008 (EU level)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Main indicators for 2007-2008 by Member State

Country

% European works

% European works by independent producers

 

2007

2008

2007

2008

Belgium

74.9%

69.1%

54.0%

46.0%

Bulgaria

55.6%

55.6%

25.2%

25.2%

Czech Republic

64.3%

65.9%

32.2%

34.7%

Denmark

84.9%

84.8%

28.1%

25.5%

Germany

64.2%

63.9%

61.7%

62.3%

Estonia

61.6%

64.6%

50.3%

47.8%

Ireland

55.0%

56.4%

21.9%

23.0%

Greece

54.1%

61.7%

14.5%

15.1%

Spain

54.2%

55.7%

31.3%

29.6%

France

72.6%

71.7%

47.5%

45.6%

Italy

62.9%

52.7%

22.6%

17.0%

Cyprus

27.9%

30.0%

39.6%

41.9%

Latvia

62.2%

62.2%

18.4%

19.7%

Lithuania

59.3%

59.1%

39.0%

41.5%

Luxembourg

69.6%

70.7%

56.2%

56.9%

Hungary

68.5%

75.3%

39.7%

41.8%

Malta

55.9%

69.0%

41.4%

45.2%

Netherlands

80.8%

80.3%

40.2%

31.2%

Austria

81.0%

79.1%

49.0%

48.7%

Poland

85.0%

83.1%

25.0%

26.3%

Portugal

72.5%

63.8%

39.5%

24.1%

Romania

63.0%

67.2%

28.2%

25.9%

Slovenia

34.1%

44.6%

10.9%

15.9%

Slovak Republic

66.5%

67.3%

24.0%

23.8%

Finland

64.0%

56.8%

40.1%

35.7%

Sweden

45.1%

45.5%

41.6%

42.9%

United Kingdom

51.7%

50.7%

29.8%

28.3%


Side Bar