Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1163

Bruselj, 23. septembra 2010

Digitalna agenda: dve tretjini evropskih televizijskih programov je evropske produkcije

V skladu s podatki iz poročila za obdobje 2007–2008, ki ga je danes objavila Evropska komisija, izdajatelji televizijskih programov EU v povprečju 63 % oddajnega časa namenjajo programom s poreklom iz Evropske unije in 35 % neodvisnim delom evropskih producentov. Komisija vsaki dve leti objavi poročilo o spremljanju promocije evropskih del na televiziji v EU, kar je eden izmed ciljev Direktive EU o avdiovizualnih medijskih storitvah.

Direktiva EU o avdiovizualnih medijskih storitvah vsebuje pravila o najmanjšem deležu, ki ga mora vsak evropski izdajatelj programa nameniti delom evropske produkcije ali neodvisnih evropskih producentov. V skladu z direktivo morajo države članice zagotoviti, da je 50 % programskega časa sestavljenega iz evropskih del in 10 % oddajnega časa oziroma programskega proračuna izdajatelja namenjenega neodvisni produkciji. Poročilo kaže, da je bilo v povprečju evropskim delom v EU v letu 2007 namenjenega 62,6 % programskega časa in 63,2 % v letu 2008. Povprečni oddajni čas je od države do države različen, od 27,9 % na Cipru do 85 % na Poljskem v letu 2007 ter od 30 % na Cipru do 83,11 % na Poljskem v letu 2008. Na televizijskih kanalih je bilo v večini držav članic na ogled več evropskih del od najmanjšega deleža, ki ga zahtevajo pravila EU.

Tri države članice (Ciper, Slovenija in Švedska) niso uspele vključiti toliko programov iz EU. Komisija te države poziva, naj svoje izdajatelje programov spodbudijo k prikazovanju večje količine evropskih del in posebno pozornost namenijo malim specializiranim kanalom, ki imajo težave pri doseganju zahtevanih razmerij.

Povprečni delež del neodvisnih producentov, predvajanih v vseh državah članicah, je leta 2007 dosegel 35,3 % in leta 2008 34,1 %. Povprečje je od države do države različno, in sicer od 10,9 % za Slovenijo do 61,7 % za Nemčijo v letu 2007 ter od 15,1 % za Grčijo do 62,3 % za Nemčijo v letu 2008. Vse države članice so dosegle 10-odstotni prag, ki ga določa Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah.

Oddajni čas novih evropskih del neodvisnih producentov (predvajanih v petih letih od njihove produkcije) ostaja visok: 63 % v letu 2007 in 62,4 % v letu 2008.

Od konca leta 2009 Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah poziva tudi k spodbujanju evropskih del v okviru storitev na zahtevo – na primer video na zahtevo in časovno zamaknjena televizija (Catch-up TV), pri čemer minimalne ravni niso določene. Vendar pa operaterje storitev na zahtevo poziva k spodbujanju evropskih del bodisi s finančnimi prispevki za njihovo produkcijo in pridobivanje pravic bodisi s spodbujanjem dostopa uporabnikov do takšnih del. Države članice bodo o uporabi teh določb poročale do konca leta 2011, poročilo za leto 2012 pa bo vključevalo tudi informacije o evropskih delih v okviru storitev na zahtevo.

Ozadje

Direktiva o televiziji brez meja iz leta 1989 je bila zaradi upoštevanja razvoja na področju razširjanja programskih vsebin konec leta 2007 posodobljena z Direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah. V skladu s členom 4 države članice „z ustreznimi sredstvi zagotovijo, da v primerih, ko je to izvedljivo“, izdajatelji programov, ki so registrirani na njihovem ozemlju, večinski delež svojega oddajnega časa rezervirajo za evropska dela.

Podobno člen 5 določa, da države članice zagotovijo, da izdajatelji programov 10 % svojega oddajnega časa ali 10 % svojega programskega proračuna rezervirajo za evropska dela neodvisnih producentov, pri čemer je treba primeren delež nameniti delom, ki se prenašajo v obdobju petih let po njihovi produkciji.

V obeh primerih je izključen čas, namenjen novicam, športnim prireditvam, igram, oglaševanju in storitvam teleteksta in televizijske prodaje.

Celotno poročilo je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/implementation/promotion/index_en.htm

Chart on the development of main indicators for 2005 – 2008 (EU level)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Main indicators for 2007-2008 by Member State

Country

% European works

% European works by independent producers

 

2007

2008

2007

2008

Belgium

74.9%

69.1%

54.0%

46.0%

Bulgaria

55.6%

55.6%

25.2%

25.2%

Czech Republic

64.3%

65.9%

32.2%

34.7%

Denmark

84.9%

84.8%

28.1%

25.5%

Germany

64.2%

63.9%

61.7%

62.3%

Estonia

61.6%

64.6%

50.3%

47.8%

Ireland

55.0%

56.4%

21.9%

23.0%

Greece

54.1%

61.7%

14.5%

15.1%

Spain

54.2%

55.7%

31.3%

29.6%

France

72.6%

71.7%

47.5%

45.6%

Italy

62.9%

52.7%

22.6%

17.0%

Cyprus

27.9%

30.0%

39.6%

41.9%

Latvia

62.2%

62.2%

18.4%

19.7%

Lithuania

59.3%

59.1%

39.0%

41.5%

Luxembourg

69.6%

70.7%

56.2%

56.9%

Hungary

68.5%

75.3%

39.7%

41.8%

Malta

55.9%

69.0%

41.4%

45.2%

Netherlands

80.8%

80.3%

40.2%

31.2%

Austria

81.0%

79.1%

49.0%

48.7%

Poland

85.0%

83.1%

25.0%

26.3%

Portugal

72.5%

63.8%

39.5%

24.1%

Romania

63.0%

67.2%

28.2%

25.9%

Slovenia

34.1%

44.6%

10.9%

15.9%

Slovak Republic

66.5%

67.3%

24.0%

23.8%

Finland

64.0%

56.8%

40.1%

35.7%

Sweden

45.1%

45.5%

41.6%

42.9%

United Kingdom

51.7%

50.7%

29.8%

28.3%


Side Bar