Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1163

Bruxelles, 23 septembrie 2010

Agenda digitală: Două treimi din programele de televiziune urmărite în Europa sunt producţii europene

Cifrele dintr-un raport referitor la perioada 2007-2008, publicat astăzi de Comisia Europeană, arată că posturile de televiziune din UE dedică în medie 63% din timpul lor de emisie programelor produse în UE și 35% operelor create de producători europeni independenți. O dată la doi ani, Comisia publică un raport de monitorizare a promovării operelor europene de către televiziunile din întreaga UE, acesta fiind unul dintre obiectivele Directivei serviciilor mass-media audiovizuale.

Directiva serviciilor mass-media audiovizuale prevede proporția minimă de opere produse în UE sau create de producători europeni independenți pe care trebuie să o difuzeze fiecare stație de emisie din Europa. Aceeași directivă le impune statelor membre să garanteze că peste 50% din spațiul de emisie este dedicat operelor europene și că producțiilor independente li se alocă fie 10% din spațiul de emisie, fie 10% din bugetul de programe al stațiilor de emisie. Raportul arată că spațiul de emisie alocat operelor europene în UE a reprezentat, în medie, 62,6% în 2007 și 63,2% în 2008. Între țări, media spaţiilor de emisie pe țări a variat, în 2007, de la 27,9% (Cipru) la 85% (Polonia), iar în 2008 de la 30% (Cipru) la 83,11% (Polonia). În majoritatea statelor membre, canalele de televiziune au difuzat mai multe opere europene decât limita minimă impusă de normele UE.

Cu toate acestea, trei dintre statele membre (Cipru, Slovenia şi Suedia) nu au reuşit să difuzeze suficiente programe produse în UE. Comisia invită aceste state să-şi încurajeze staţiile de emisie să difuzeze mai multe opere europene şi să acorde o atenţie deosebită micilor canale specializate, cărora le este greu să atingă proporțiile impuse.

Proporţia medie de opere ale producătorilor independenţi difuzate în toate statele membre a fost de 35,3% în 2007 şi de 34,1% în 2008. Media a variat între statele membre, de la 10,9% (Slovenia) la 61,7% (Germania) în 2007 şi de la 15,1% (Grecia) la 62,3% (Germania) în 2008. Prin urmare, pragul de 10% stabilit în Directiva serviciilor mass-media audiovizuale a fost atins în toate statele membre.

Spațiul de emisie alocat operelor europene recente ale producătorilor independenți (opere transmise într-un interval de cinci ani după producție) a rămas la un nivel ridicat, respectiv la 63% în 2007 și la 62,4% în 2008.

De la sfârșitul lui 2009, Directiva a încurajat, de asemenea, promovarea operelor europene în cadrul serviciilor la cerere (cum sunt, de exemplu, serviciile video la cerere şi cele care oferă posibilitatea de a revedea programele, cunoscute ca catch-up TV), fără a stabili însă limite minime specifice. Cu toate acestea, Directiva încurajează operatorii de servicii la cerere să promoveze operele europene fie contribuind financiar la producţia acestora și la achiziționarea de drepturi, fie promovând accesul utilizatorilor la ele. Statele membre vor prezenta, până la finele anului 2011, un raport cu privire la aplicarea acestor dispoziţii, iar următorul raport, prevăzut pentru 2012, va include informaţii despre difuzarea operelor europene în cadrul serviciilor la cerere.

Istoric

Directiva „Televiziunea fără frontiere” din 1989 a fost actualizată prin directiva serviciilor mass-media audiovizuale la sfârşitul lui 2007, pentru a reflecta noile progrese înregistrate în domeniul audiovizual. Articolul 4 prevede că statele membre garantează, „în cazul în care acest lucru este posibil şi folosind mijloace adecvate”, că staţiile de emisie înregistrate pe teritoriul lor rezervă operelor europene o proporţie majoritară din timpul lor de emisie.

În mod similar, articolul 5 prevede că staţiile de emisie rezervă cel puţin 10% din timpul lor de emisie sau 10% din bugetul lor de programe operelor europene ale producătorilor independenţi. O anumită proporţie din acestea trebuie transmise în decurs de cinci ani după producţie.

În ambele cazuri este exclus timpul de emisie dedicat ştirilor, evenimentelor sportive, jocurilor, publicităţii, serviciilor teletext şi teleshoppingului.

Textul complet al raportului este disponibil la:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/implementation/promotion/index_en.htm

Chart on the development of main indicators for 2005 – 2008 (EU level)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Main indicators for 2007-2008 by Member State

Country

% European works

% European works by independent producers

 

2007

2008

2007

2008

Belgium

74.9%

69.1%

54.0%

46.0%

Bulgaria

55.6%

55.6%

25.2%

25.2%

Czech Republic

64.3%

65.9%

32.2%

34.7%

Denmark

84.9%

84.8%

28.1%

25.5%

Germany

64.2%

63.9%

61.7%

62.3%

Estonia

61.6%

64.6%

50.3%

47.8%

Ireland

55.0%

56.4%

21.9%

23.0%

Greece

54.1%

61.7%

14.5%

15.1%

Spain

54.2%

55.7%

31.3%

29.6%

France

72.6%

71.7%

47.5%

45.6%

Italy

62.9%

52.7%

22.6%

17.0%

Cyprus

27.9%

30.0%

39.6%

41.9%

Latvia

62.2%

62.2%

18.4%

19.7%

Lithuania

59.3%

59.1%

39.0%

41.5%

Luxembourg

69.6%

70.7%

56.2%

56.9%

Hungary

68.5%

75.3%

39.7%

41.8%

Malta

55.9%

69.0%

41.4%

45.2%

Netherlands

80.8%

80.3%

40.2%

31.2%

Austria

81.0%

79.1%

49.0%

48.7%

Poland

85.0%

83.1%

25.0%

26.3%

Portugal

72.5%

63.8%

39.5%

24.1%

Romania

63.0%

67.2%

28.2%

25.9%

Slovenia

34.1%

44.6%

10.9%

15.9%

Slovak Republic

66.5%

67.3%

24.0%

23.8%

Finland

64.0%

56.8%

40.1%

35.7%

Sweden

45.1%

45.5%

41.6%

42.9%

United Kingdom

51.7%

50.7%

29.8%

28.3%


Side Bar