Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1163

Briuselis, 2010 m. rugsėjo 23 d.

Skaitmeninė darbotvarkė. Du trečdaliai Europoje žiūrimų televizijos programų sukurtos Europoje

Šiandien Europos Komisijos paskelbtos 2007–2008 m. ataskaitos duomenimis, ES televizijos transliuotojai vidutiniškai 63 % transliavimo laiko skiria ES sukurtoms programoms, o 35 % – nepriklausomų Europos kūrėjų sukurtiems kūriniams. Komisija kas dvejus metus skelbia Europos kūrinių transliavimo Europos Sąjungos televizijos kanalais stebėjimo ataskaitą, kad būtų galima įvertinti, kaip siekiama vieno iš ES Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvoje nustatytų tikslų.

ES Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvoje nustatytos taisyklės, kiek kiekvienas Europos transliuotojas privalo rodyti Europos Sąjungoje arba nepriklausomų Europos kūrėjų sukurtų kūrinių. Laikydamosi direktyvoje nustatytų reikalavimų valstybės narės privalo užtikrinti, kad daugiau kaip 50 % programų laiko būtų transliuojami Europos kūriniai, o 10 % transliavimo laiko arba transliuotojo programų biudžeto būtų skiriama nepriklausomų kūrėjų sukurtiems kūriniams. Ataskaitos duomenimis, 2007 m. Europos Sąjungoje Europos kūriniams vidutiniškai skirta 62,6 %, o 2008 m. – 63,2 % transliavimo laiko. Įvairiose šalyse tokiems kūriniams skirto transliavimo laiko vidurkis buvo nevienodas: 2007 m. mažiausias rodiklis buvo 27,9 % (Kipre), o didžiausias – 85 % (Lenkijoje); 2008 m. atitinkamai 30 % (Kipre) ir 83,11 % (Lenkijoje). Daugumos valstybių narių televizijos kanalai Europos kūrinių rodė daugiau nei būtina pagal ES taisykles.

Trys valstybės narės (Kipras, Slovėnija ir Švedija) Europos Sąjungoje sukurtų programų transliavo per mažai. Komisija prašo šių šalių paskatinti transliuotojus rodyti daugiau Europos kūrinių ir ypatingą dėmesį skirti nedideliems specializuotiems kanalams, kuriems kyla sunkumų pasiekti reikalaujamus rodiklius.

2007 m. visose valstybėse narėse transliuotų nepriklausomų kūrėjų kūrinių dalis vidutiniškai sudarė 35,3 %, o 2008 m. – 34,1 %. Šis vidurkis valstybėse narėse skyrėsi – nuo 10,9 % (Slovėnijoje) iki 61,7 % (Vokietijoje) 2007 m. ir nuo 15,1 % (Graikijoje) iki 62,3 % (Vokietijoje) 2008 m. Taigi Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvoje nustatyta 10 % riba pasiekta visose valstybėse narėse.

Nepriklausomų kūrėjų sukurtiems naujiems Europos kūriniams (transliuojamiems per penkerius metus nuo sukūrimo) ir toliau buvo skiriama didelė transliavimo laiko dalis: 2007 m. – 63 %, o 2008 m. – 62,4 %.

Pagal Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvą nuo 2009 m. pabaigos Europos kūrinius raginama populiarinti ir teikiant užsakomąsias paslaugas (pavyzdžiui, užsakomųjų vaizdo programų ir interneto televizijos), tačiau konkretūs reikalavimai nenustatyti. Šia direktyva užsakomųjų paslaugų teikėjai skatinami remti Europos kūrinius – finansiškai prisidėti prie jų kūrimo ir teisių įsigijimo arba sudaryti palankesnes sąlygas vartotojams jais naudotis. 2011 m. pabaigoje valstybės narės praneš, kaip taikomos šios nuostatos, o 2012 m. ataskaitoje bus pateikiama ir informacijos apie galimybę žiūrėti Europoje sukurtas programas naudojantis užsakomosiomis paslaugomis.

Pagrindiniai faktai

Atsižvelgiant į naujus pokyčius transliavimo sektoriuje, 1989 m. Televizijos be sienų direktyva 2007 m. pabaigoje atnaujinta ir pervadinta Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva. Pagal 4 straipsnį valstybės narės, „jei įmanoma ir taikydamos atitinkamas priemones“, turi užtikrinti, kad jų teritorijoje registruoti transliuotojai didesnę dalį transliavimo laiko skirtų Europos kūriniams.

5 straipsnyje reikalaujama, kad transliuotojai 10 % transliavimo laiko arba 10 % programų biudžeto skirtų nepriklausomų kūrėjų sukurtiems Europos kūriniams ir pakankamai tokių kūrinių būtų parodyta per penkerius metus nuo sukūrimo.

Abiem atvejais šios nuostatos netaikomos žinių, sporto, žaidimų programoms, reklamai ir teleteksto bei teleparduotuvių paslaugoms skirtam laikui.

Visa ataskaita pateikiama

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/implementation/promotion/index_en.htm

Chart on the development of main indicators for 2005 – 2008 (EU level)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Main indicators for 2007-2008 by Member State

Country

% European works

% European works by independent producers

 

2007

2008

2007

2008

Belgium

74.9%

69.1%

54.0%

46.0%

Bulgaria

55.6%

55.6%

25.2%

25.2%

Czech Republic

64.3%

65.9%

32.2%

34.7%

Denmark

84.9%

84.8%

28.1%

25.5%

Germany

64.2%

63.9%

61.7%

62.3%

Estonia

61.6%

64.6%

50.3%

47.8%

Ireland

55.0%

56.4%

21.9%

23.0%

Greece

54.1%

61.7%

14.5%

15.1%

Spain

54.2%

55.7%

31.3%

29.6%

France

72.6%

71.7%

47.5%

45.6%

Italy

62.9%

52.7%

22.6%

17.0%

Cyprus

27.9%

30.0%

39.6%

41.9%

Latvia

62.2%

62.2%

18.4%

19.7%

Lithuania

59.3%

59.1%

39.0%

41.5%

Luxembourg

69.6%

70.7%

56.2%

56.9%

Hungary

68.5%

75.3%

39.7%

41.8%

Malta

55.9%

69.0%

41.4%

45.2%

Netherlands

80.8%

80.3%

40.2%

31.2%

Austria

81.0%

79.1%

49.0%

48.7%

Poland

85.0%

83.1%

25.0%

26.3%

Portugal

72.5%

63.8%

39.5%

24.1%

Romania

63.0%

67.2%

28.2%

25.9%

Slovenia

34.1%

44.6%

10.9%

15.9%

Slovak Republic

66.5%

67.3%

24.0%

23.8%

Finland

64.0%

56.8%

40.1%

35.7%

Sweden

45.1%

45.5%

41.6%

42.9%

United Kingdom

51.7%

50.7%

29.8%

28.3%


Side Bar