Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1163

Bryssel 23. syyskuuta 2010

Digitaalistrategia: 2/3 EU:ssa lähetetyistä TV-ohjelmista on eurooppalaista tuotantoa

Euroopan komission tänään julkaisemassa vuodet 2007 ja 2008 kattavassa raportissa todetaan, että EU:n televisioyhtiöt antavat keskimäärin 63 prosenttia lähetysajastaan EU:ssa tehdyille ohjelmille ja 35 prosenttia eurooppalaisten riippumattomien tuotantoyhtiöiden teoksille. Komissio julkaisee joka toinen vuosi raportin eurooppalaisten teosten edistämisestä televisiotoiminnassa. Tämä on yksi EU:n audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin tavoitteista.

EU:n audiovisuaalisia mediapalveluja koskevassa direktiivissä säädetään, että kunkin eurooppalaisen televisioyhtiön on lähetettävä tietty vähimmäisosuus EU:ssa tuotettuja tai eurooppalaisten riippumattomien tuotantoyhtiöiden teoksia. Direktiivi velvoittaa jäsenvaltiot varmistamaan, että yli 50 prosenttia ohjelmistoajasta annetaan eurooppalaisille teoksille ja että 10 prosenttia joko lähetysajasta tai televisioyhtiön ohjelmistobudjetista annetaan riippumattomille tuotannoille. Raportin mukaan eurooppalaisten teosten keskimääräinen osuus lähetysajasta EU:ssa oli 62,6 prosenttia vuonna 2007 ja 63,2 prosenttia vuonna 2008. Keskimääräiset osuudet lähetysajasta vaihtelivat 27,9 prosentista (Kypros) 85 prosenttiin (Puola) vuonna 2007 ja 30 prosentista (Kypros) 83,11 prosenttiin (Puola) vuonna 2008. Televisiokanavilla näytettiin useimmissa jäsenvaltioissa enemmän eurooppalaisia teoksia kuin EU:n säännöt vaativat.

Kolme jäsenvaltiota (Kypros, Slovenia ja Ruotsi) ei saavuttanut säädettyä vähimmäisosuutta. Komissio kehottaakin näitä maita kannustamaan televisioyhtiöitään näyttämään enemmän eurooppalaisia teoksia ja kiinnittämään erityistä huomiota pieniin erikoistuneisiin kanaviin, koska näillä on vaikeuksia saavuttaa vaadittu prosenttiosuus.

Riippumattomien tuotantoyhtiöiden teosten osuus jäsenvaltioissa lähetetyistä ohjelmista oli keskimäärin 35,3 prosenttia vuonna 2008 ja 34,1 prosenttia vuonna 2008. Keskiarvo vaihteli 10,9 prosentista (Slovenia) 61,7 prosenttiin (Saksa) vuonna 2007 ja 15,1 prosentista (Kreikka) 62,3 prosenttiin (Saksa) vuonna 2008. Direktiivissä asetettu 10 prosentin raja-arvo saavutettiin näin ollen kaikissa jäsenvaltioissa.

Riippumattomien tuotantoyhtiöiden uudempien eurooppalaisten teosten (näytetty viiden vuoden kuluessa niiden valmistumisesta) osuus lähetysajasta oli edelleenkin suuri: 63 prosenttia vuonna 2007 ja 62,4 prosenttia vuonna 2008.

Vuoden 2009 lopusta lähtien audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin mukaan eurooppalaisia teoksia on edistettävä myös tilattavissa palveluissa (esimerkiksi tilausvideopalvelu ja internet-välitteiset ohjelmatallennepalvelut). Vähimmäisosuudesta ei kuitenkaan säädetä. Direktiivi kannustaa tilattavien palvelujen tarjoajia edistämään eurooppalaisia teoksia joko rahoittamalla niiden tuotantoa ja oikeuksien hankkimista tai parantamalla käyttäjien mahdollisuuksia saada niitä katsottavakseen. Jäsenvaltiot raportoivat vuoden 2011 loppuun mennessä näiden säännösten soveltamisesta. Tiedot eurooppalaisten teosten osuudesta tilattavissa palveluissa sisällytetään seuraavaan raporttiin, joka annetaan vuonna 2012.

Taustaa

Vuonna 1989 annettua ”televisio ilman rajoja” -direktiiviä ajantasaistettiin audiovisuaalisia mediapalveluja koskevalla direktiivillä vuoden 2007 lopulla, jotta voitiin ottaa huomioon televisiolähetystoiminnan alalla tapahtunut kehitys. Direktiivin 4 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava mahdollisuuksien mukaan ja tarkoituksenmukaisin keinoin, että niiden alueella rekisteröityneet televisiolähetystoiminnan harjoittajat varaavat suurimman osan lähetysajastaan eurooppalaisille teoksille.

Direktiivin 5 artiklassa säädetään, että lähetystoiminnan harjoittajien on varattava vähintään 10 prosenttia lähetysajastaan tai vähintään 10 prosenttia ohjelmistobudjetistaan riippumattomien tuottajien eurooppalaisille teoksille ja että asianmukainen osuus näistä teoksista on lähetettävä viiden vuoden kuluessa niiden valmistumisesta.

Molemmissa tapauksissa lähetysaika koskee muita ohjelmia kuin uutisia, urheilutapahtumia, pelejä, mainoksia sekä tekstitelevisio- ja teleostospalveluja.

Koko raportti on nähtävissä osoitteessa

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/implementation/promotion/index_en.htm

Chart on the development of main indicators for 2005 – 2008 (EU level)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Main indicators for 2007-2008 by Member State

Country

% European works

% European works by independent producers

 

2007

2008

2007

2008

Belgium

74.9%

69.1%

54.0%

46.0%

Bulgaria

55.6%

55.6%

25.2%

25.2%

Czech Republic

64.3%

65.9%

32.2%

34.7%

Denmark

84.9%

84.8%

28.1%

25.5%

Germany

64.2%

63.9%

61.7%

62.3%

Estonia

61.6%

64.6%

50.3%

47.8%

Ireland

55.0%

56.4%

21.9%

23.0%

Greece

54.1%

61.7%

14.5%

15.1%

Spain

54.2%

55.7%

31.3%

29.6%

France

72.6%

71.7%

47.5%

45.6%

Italy

62.9%

52.7%

22.6%

17.0%

Cyprus

27.9%

30.0%

39.6%

41.9%

Latvia

62.2%

62.2%

18.4%

19.7%

Lithuania

59.3%

59.1%

39.0%

41.5%

Luxembourg

69.6%

70.7%

56.2%

56.9%

Hungary

68.5%

75.3%

39.7%

41.8%

Malta

55.9%

69.0%

41.4%

45.2%

Netherlands

80.8%

80.3%

40.2%

31.2%

Austria

81.0%

79.1%

49.0%

48.7%

Poland

85.0%

83.1%

25.0%

26.3%

Portugal

72.5%

63.8%

39.5%

24.1%

Romania

63.0%

67.2%

28.2%

25.9%

Slovenia

34.1%

44.6%

10.9%

15.9%

Slovak Republic

66.5%

67.3%

24.0%

23.8%

Finland

64.0%

56.8%

40.1%

35.7%

Sweden

45.1%

45.5%

41.6%

42.9%

United Kingdom

51.7%

50.7%

29.8%

28.3%


Side Bar