Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1163

V Bruselu dne 23. září 2010

Digitální agenda: Dvě třetiny televizních programů sledovaných v Evropě jsou evropského původu

Podle údajů uvedených ve zprávě za období 2007–2008, kterou dnes zveřejnila Evropská komise, věnují televizní stanice v EU v průměru 63 % svého vysílacího času programům, které vznikly v EU, a 35 % nezávislým dílům vytvořeným evropskými autory. Komise zveřejňuje každé dva roky zprávu o monitorování podpory evropských děl v televizním vysílání ze strany EU. Tato podpora představuje jeden z cílů směrnice EU o audiovizuálních mediálních službách.

Směrnice EU o audiovizuálních mediálních službách obsahuje pravidla o minimálním podílu děl vyrobených v EU nebo vytvořených nezávislými evropskými producenty, který jsou evropské televizní stanice povinny vysílat. Směrnice od členských států vyžaduje, aby zajistily, že více než 50 % času programové skladby bude vyčleněno pro evropská díla a 10 % vysílacího času nebo programového rozpočtu stanice bude věnováno nezávislé produkci. Ze zprávy vyplývá, že průměrný vysílací čas evropských děl byl v EU 62,6 % v roce 2007 a 63,2 % v roce 2008. Průměrné vysílací časy se v jednotlivých členských státech liší (od 27,9 % na Kypru po 85 % v Polsku v roce 2007 a od 30 % na Kypru po 83,11 % v Polsku v roce 2008). Ve většině členských států vysílají televizní kanály více evropských děl, než je minimum požadované předpisy EU.

Tři členské státy (Kypr, Slovinsko a Švédsko) minimální hodnoty požadované EU nedosáhly. Komise tyto země vyzývá, aby přiměly své televizní společnosti vysílat více evropských děl a aby se zejména zaměřily na specializované kanály s malou sledovaností, které mají s dosahováním požadovaných podílů problémy.

Průměrný podíl vysílaných děl nezávislých výrobců ve všech členských státech byl 35,3 % v roce 2007 a 34,1 % v roce 2008. Průměrné hodnoty se v jednotlivých státech v roce 2007 pohybovaly od 10,9 % ve Slovinsku po 61,7 % v Německu a v roce 2008 od 15,1 % v Řecku po 62,3 % v Německu. Desetiprocentního prahu stanoveného ve směrnici o audiovizuálních mediálních službách bylo tudíž dosaženo ve všech členských státech.

Čas vysílání nových evropských děl vytvořených nezávislými výrobci (vysílaných do pěti let po jejich vyrobení) zůstal na vysoké úrovni – v roce 2007 se jednalo o 63 % a v roce 2008 o 62,4 %.

Od konce roku 2009 vyzývá uvedená směrnice k podpoře evropských děl vysílaných formou služeb na vyžádání (např. video na vyžádání či sledování programů z TV archivů) bez stanovení specifických minimálních podílů. Podněcuje nicméně poskytovatele služeb na vyžádání, aby buď podporovali evropská díla finančním příspěvkem na jejich produkci a získávání práv, nebo napomáháním přístupu uživatelů k takovým dílům. Členské státy předloží do konce roku 2011 zprávu o uplatňování těchto předpisů a do další zprávy v roce 2012 zařadí informace o uvádění evropských děl v rámci služeb na vyžádání.

Souvislosti

Směrnice o audiovizuálních mediálních službách aktualizovala koncem roku 2007 směrnici o televizi bez hranic z roku 1989 tak, aby odrážela vývoj v odvětví rozhlasového a televizního vysílání. Článek 4 stanoví, že členské státy zajistí, aby televizní stanice registrované na jejich území „vždy, kdy je to možné, vhodnými prostředky“ vyhradily většinový podíl svého vysílacího času pro evropská díla.

Podobně vyžaduje článek 5, aby stanice vyhradily 10 % svého vysílacího času nebo 10 % svého programového rozpočtu pro evropská díla vytvořená nezávislými výrobci. Jejich přiměřený podíl musí být vysílán do pěti let od výroby.

V obou případech platí, že se tato ustanovení nevztahují na čas určený pro zprávy, sportovní události, soutěže, reklamu, teletextové služby a teleshopping.

Celá zpráva je k dispozici na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/implementation/promotion/index_en.htm

Chart on the development of main indicators for 2005 – 2008 (EU level)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Main indicators for 2007-2008 by Member State

Country

% European works

% European works by independent producers

 

2007

2008

2007

2008

Belgium

74.9%

69.1%

54.0%

46.0%

Bulgaria

55.6%

55.6%

25.2%

25.2%

Czech Republic

64.3%

65.9%

32.2%

34.7%

Denmark

84.9%

84.8%

28.1%

25.5%

Germany

64.2%

63.9%

61.7%

62.3%

Estonia

61.6%

64.6%

50.3%

47.8%

Ireland

55.0%

56.4%

21.9%

23.0%

Greece

54.1%

61.7%

14.5%

15.1%

Spain

54.2%

55.7%

31.3%

29.6%

France

72.6%

71.7%

47.5%

45.6%

Italy

62.9%

52.7%

22.6%

17.0%

Cyprus

27.9%

30.0%

39.6%

41.9%

Latvia

62.2%

62.2%

18.4%

19.7%

Lithuania

59.3%

59.1%

39.0%

41.5%

Luxembourg

69.6%

70.7%

56.2%

56.9%

Hungary

68.5%

75.3%

39.7%

41.8%

Malta

55.9%

69.0%

41.4%

45.2%

Netherlands

80.8%

80.3%

40.2%

31.2%

Austria

81.0%

79.1%

49.0%

48.7%

Poland

85.0%

83.1%

25.0%

26.3%

Portugal

72.5%

63.8%

39.5%

24.1%

Romania

63.0%

67.2%

28.2%

25.9%

Slovenia

34.1%

44.6%

10.9%

15.9%

Slovak Republic

66.5%

67.3%

24.0%

23.8%

Finland

64.0%

56.8%

40.1%

35.7%

Sweden

45.1%

45.5%

41.6%

42.9%

United Kingdom

51.7%

50.7%

29.8%

28.3%


Side Bar