Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA

IP/10/1159

Brussel, 22 september 2010

Concentraties: Commissie keurt voorgenomen overname van Triade door Tech Data Europe en Brightstar Europe goed

De Europese Commissie heeft de voorgenomen overname van Triade door Tech Data Europe en Brightstar Europe, twee groothandelaren van IT-producten, consumentenelektronica en telecommunicatieproducten, overeenkomstig de EU-concentratieverordening goedgekeurd. Na onderzoek kwam de Commissie tot de conclusie dat de transactie de daadwerkelijke concurrentie in de Europese Economische Ruimte (EER) of een wezenlijk deel daarvan niet op significante wijze zou belemmeren.

Tech Data Corporation, die in de EER aanwezig is via haar dochteronderneming Tech Data Europe, is een internationale groep uit de Verenigde Staten die zich vooral bezighoudt met de groothandelsdistributie van IT-producten.

Brightstar Corporation, die samen met Tech Data Corporation, Brightstar Europe in handen heeft, is een internationale groep uit de Verenigde Staten die vooral actief is in de groothandelsdistributie van mobiele telefoonproducten.

Triade is een voornamelijk in Nederland, België en Denemarken actieve groothandelaar in consumentenelektronica, en IT- en telecommunicatieproducten.

De Commissie heeft de gevolgen van de voorgenomen transactie op de markt van de groothandelsdistributie van consumentenelektronica, en IT- en telecommunicatieproducten in Nederland, België en Denemarken onderzocht.

De gecombineerde marktaandelen van de partijen blijken op al deze markten binnen de perken te blijven. Het onderzoek van de Commissie heeft ook bevestigd dat de partijen op deze markten nog altijd met een voldoende aantal concurrenten zullen moeten rekenen. Derhalve was de Commissie van mening dat de voorgenomen concentratie geen aanleiding zou geven tot concurrentiebezwaren.

De transactie werd op 18 augustus 2010 bij de Commissie aangemeld. Meer informatie over deze zaak is te vinden op:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_5903


Side Bar