Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1157

Bryssel den 22 september 2010

Miljö: Detaljhandeln infriar sina miljölöften

Konsumenterna i Europa hittar allt fler miljövänliga produkter i butikerna tack vare den europeiska detaljhandelns löften att främja miljömässigt hållbara konsumtionsmönster. En uppföljningsrapport om hur det har gått med de frivilliga mål som sattes upp av medlemmarna i det europeiska återförsäljarforumet – ett gemensamt initiativ av EU-kommissionen och detaljhandeln – visar att detaljhandeln håller vad den lovat. Fler miljövänliga produkter har tagits in i sortimentet, och handlarna har också lyckats minska sin miljöpåverkan, särskilt genom att uppmärksamma resurseffektivitet. Kundinformation om hållbarhetsfrågor är dock ett område där man kan göra mer. I rapporten rekommenderas ett system med utmärkelser för att premiera god praxis.

”Den här rapporten visar att detaljhandeln tar sitt miljöansvar på allt större allvar”, säger miljökommissionär Janez Potočnik. ”Detaljhandeln har unika möjligheter att påverka konsumenternas val, och jag är glad över att se fler miljövänliga produkter på hyllorna. Jag gratulerar handlarna till deras insatser att bli mer resurseffektiva och minska miljöpåverkan, men vi har fortfarande mycket kvar att göra.”

Miljöåtaganden

Sedan återförsäljarforumet startade 2009 har detaljhandeln föresatt sig att vidta ett antal individuella och specifika miljöåtgärder som bidrar till hållbar konsumtion och produktion. Energieffektiva byggnader och ökad försäljning av mer hållbara produkter är de prioriterade åtgärdsområdena för detaljhandeln.

Runt 280 miljöåtaganden har gjorts i tre olika kategorier: vad vi säljer, hur vi säljer samt kundinformation.

Vid uppföljningen av den första serien åtaganden för 2009 framkom många exempel på god praxis. Butiksbesök i olika medlemsstater har visat att handlarna erbjuder sina kunder allt fler miljövänliga produkter. Här ingår ett större utbud av miljömärkta och ekologiska produkter.

Hållbarhet i praktiken

Livsmedelskedjan Carrefour har ökat antalet ekologiska produkter med det egna märket med 83 % sedan 2006, och Mercedona har nått upp till 100 % återvinning av förpackningsavfall i butiker och distributionscentraler. Asda Wal*Mart har minskat sina koldioxidutsläpp från varutransporter med 40 % sedan 2005, och Lidl har minskat koldioxidutsläppen med 10 000 ton under 2009 enbart genom att använda påsar av återvunnet material. Fler exempel finns i rapporten.

Några exempel på god praxis för kundinformation belystes, men rapporten kom fram till att det här är ett område där handeln kan göra mer. I rapporten rekommenderas också ett system med utmärkelser för att uppmärksamma god praxis.

Återförsäljarforumet

Återförsäljarforumet startades 2009 för att skapa bättre förståelse för de praktiska åtgärder som behövs för att främja hållbar konsumtion. Medlemskapet är öppet för alla detaljister som ansluter sig till detaljhandelns miljöåtgärdsprogram och för det civila samhällets organisationer som vill bidra till dess mål.

I juni lade handlarna fram en frivillig miljöuppförandekod för sektorn. Miljöuppförandekoden är inriktad på hållbara inköp av vissa produkter såsom trä och fisk, ökad resurseffektivitet i butikerna, optimering av transport och distribution, bättre avfallshantering och förbättrad kundinformation. De som undertecknar uppförandekoden åtar sig att informera om sina framsteg, till exempel i sina årliga hållbarhetsrapporter. Nitton större detaljhandelsföretag och sju detaljhandelsorganisationer har redan anslutit sig till koden.

Rapporten och mer information om återförsäljarforumet finns på

http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm


Side Bar