Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1157

Bruselj, 22. septembra 2010

Okolje: Trgovci na drobno izpolnjujejo svoje obljube o prispevku za boljše okolje

Zahvaljujoč obljubam evropskih trgovcev na drobno, da bodo spodbujali potrošnjo, ki bo bolj skladna s trajnostnim razvojem okolja, lahko evropski potrošniki na prodajnih policah izbirajo vse več okolju prijaznih proizvodov. Poročilo o doseganju prostovoljnih ciljev, ki so si jih zadali člani evropskega foruma trgovcev na drobno (skupne pobude Evropske komisije in maloprodajnega sektorja), navaja, da trgovci na drobno uresničujejo svoje zaveze. Ne samo da je na policah veleblagovnic več trajnostnih izdelkov, temveč so se trgovci na drobno tudi potrudili in zmanjšali svoj vpliv na okolje, pri čemer so še posebej upoštevali ukrepe za učinkovito rabo virov. Področje, kjer je treba še doseči izboljšanje, pa je komunikacija s potrošniki o zadevah trajnostnega razvoja. V poročilu je tako predlagana uvedba sistema podeljevanja priznanj za najboljše prakse.

Komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „To poročilo dokazuje, da se trgovci na drobno vse bolj zavedajo svoje odgovornosti do okolja. So namreč v edinstvenem položaju, ko lahko vplivajo na izbire potrošnikov, zato z veseljem ugotavljam, da je na prodajnih policah vse več okolju prijaznih proizvodov. Trgovcem na drobno čestitam za njihova prizadevanja pri doseganju učinkovitejše rabe virov in zmanjševanju vpliva na okolje, a obenem poudarjam, da smo šele na začetku.“

Zavzemanje za boljše okolje

Odkar je leta 2009 zaživel forum trgovcev na drobno, so si le-ti zastavili vrsto posameznih in specifičnih okoljskih ukrepov, ki naj bi prispevali k trajnostni proizvodnji in potrošnji. Njihovi prednostni področji sta energetska učinkovitost v zgradbah in večja prodaja proizvodov, ki so skladnejši s trajnostnim razvojem.

Dejansko so si zastavili okoli 280 zavez za boljše okolje v treh sklopih: kaj gre v prodajo, kako gre v prodajo in kakšna je komunikacija s potrošniki.

Ob spremljanju prvega sklopa zavez v letu 2009 so bili odkriti številni primeri dobrih praks. Med obiski po trgovinah v različnih državah članicah se je pokazalo, da trgovci na drobno svojim potrošnikom ponujajo vse več okolju prijaznih proizvodov, med njimi tudi široke palete proizvodov iz biološke pridelave in opremljenih z ekološkimi oznakami.

Trajnostna naravnanost v praksi

Trgovska veriga Carrefour je v svoji blagovni znamki v primerjavi z letom 2006 za 83 % povečala število izdelkov biološke pridelave, medtem ko je družba Mercadona dosegla 100 % delež predelave odvržene embalaže v trgovinah in distribucijskih centrih. Veriga Asda WalMart je v primerjavi z letom 2005 za 40 % znižala izpuste CO2 od prevoza z lastnim voznim parkom, trgovec Lidl pa je od leta 2009 dosegel znižanje CO2 v višini 10 000 ton zgolj z uporabo nakupovalnih vreč iz recikliranih surovin. V poročilu je navedenih še več podobnih primerov.

Čeprav poročilo poudarja nekaj primerov dobrih praks pri komunikaciji s potrošniki, pa obenem ugotavlja, da lahko trgovci na drobno na tem področju storijo še več. V poročilu je tako predlagana tudi uvedba sistema podeljevanja priznanj za najboljše prakse.

Forum trgovcev na drobno

Forum trgovcev na drobno je bil ustanovljen leta 2009 z namenom spodbujati boljše razumevanje praktičnih ukrepov, potrebnih za krepitev trajnostne potrošnje. Člani foruma lahko postanejo vsi trgovci na drobno, ki se pridružijo Maloprodajnemu okoljskemu akcijskemu programu, ter organizacije civilne družbe, ki želijo prispevati k ciljem foruma.

Junija so trgovci na drobno predstavili prostovoljni okoljski kodeks ravnanja za ta sektor. Kodeks okoljske trajnosti v trgovini na drobno je usmerjen v trajnostno dobavo določenih surovin, kot so les ali ribe, povečano učinkovitost virov v trgovinah, optimizacijo prevoza in distribucije, boljše prakse ravnanja z odpadki in krepitev komuniciranja s potrošniki. Podpisniki se strinjajo, da bodo poročali o svojem napredku, na primer v svojih letnih poročilih o trajnosti podjetja. Kodeks ravnanja je doslej podpisalo že devetnajst pomembnejših trgovcev na drobno in sedem združenj trgovcev na drobno.

Poročilo in dodatne informacije o forumu trgovcev na drobno so na voljo na naslovu:

http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm.


Side Bar