Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1157

Briuselis, 2010 m. rugsėjo 22 d.

Aplinka. Mažmenininkai tesi pažadus siekti ekologiškumo

Europos mažmenininkai pažadėjo populiarinti ekologiškesnio vartojimo įpročius, todėl pirkėjai lentynose randa daugiau ekologiškų produktų. Savanoriškų tikslų, kuriuos užsibrėžė Europos Komisijos ir mažmeninio sektoriaus atstovų iniciatyva įsteigto Europos mažmeninių rinkų forumo nariai, įgyvendinimo rezultatų ataskaitoje matyti, kad mažmenininkai tesi savo pažadus. Jie ne tik tiekia daugiau ekologiškų produktų prekybos centrams, bet, didžiausią dėmesį skirdami veiksmingo išteklių naudojimo priemonėms, sumažino neigiamą savo sektoriaus poveikį aplinkai. Vis dėlto reikėtų daugiau bendrauti su vartotojais tvaraus vartojimo klausimais. Ataskaitoje rekomenduojama įsteigti apdovanojimų už geriausią praktiką sistemą.

„Šioje ataskaitoje matyti, kad mažmenininkai vis rimčiau vertina aplinkos apsaugos įsipareigojimus, – sakė už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas. – Jie turi išskirtinę galią daryti įtaką vartotojų pasirinkimui, o aš džiaugiuosi lentynose matydamas daugiau ekologiškų produktų. Jų pastangos veiksmingiau naudoti išteklius ir sumažinti savo sektoriaus poveikį aplinkai yra pagirtinos, tačiau tai tik pradžia.“

Įsipareigojimai siekti ekologiškumo

2009 m. įsteigus Mažmeninių rinkų forumą, mažmenininkai užsibrėžė taikyti daugybę individualių ir specialių aplinkos apsaugos priemonių tvariam vartojimui ir gamybai skatinti. Nuspręsta, kad pirmiausia reikia veiksmingiau vartoti energiją pastatuose ir stengtis parduoti daugiau ekologiškesnių produktų.

Prisiimta apie 280 įsipareigojimų, skirstomų į tris kategorijas: parduodami produktai, pardavimo būdai ir bendravimas su vartotojais.

Vertinant pirmųjų 2009 m. įsipareigojimų vykdymo rezultatus išaiškėjo daug gerosios patirties pavyzdžių. Apsilankius įvairių valstybių narių parduotuvėse nustatyta, kad mažmenininkai siūlo vartotojams daugiau ekologiškų produktų. Didelę jų dalį sudaro ekologiniu ženklu pažymėti produktai ir natūralūs produktai.

Praktiškai įgyvendinami tvaraus vartojimo ir gamybos principai

Prekybos tinklas Carrefour savo ženklo natūralių produktų skaičių padidino 83 proc., palyginti su 2006 m., o Mercadona dar kartą panaudoja 100 proc. savo parduotuvėse ir paskirstymo centruose susidariusių pakuočių atliekų. Asda Wal*Mart sumažino jų krovinius gabenančių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį 40 proc., palyginti su 2005 m., o Lidl 2009 m. išmetamo CO2 kiekį sumažino 10 000 t, paprasčiausiai naudodami iš perdirbtų medžiagų pagamintus prekių maišelius. Ataskaitoje galima rasti ir daugiau pavyzdžių.

Nors ataskaitoje pateikta keletas gerosios bendravimo su vartotojais praktikos pavyzdžių, padaryta išvada, kad šioje srityje mažmenininkai galėtų dėti daugiau pastangų. Ataskaitoje taip pat rekomenduojama įsteigti apdovanojimų už gerąją praktiką sistemą.

Mažmeninių rinkų forumas

2009 m. įsteigto Mažmeninių rinkų forumo tikslas – skleisti informaciją apie praktines tvaraus vartojimo skatinimo priemones. Forumo nariais gali tapti visi Mažmenininkų aplinkosaugos veiksmų programoje dalyvaujantys mažmenininkai ir pilietinės visuomenės organizacijos, norinčios siekti šios programos tikslų.

Birželio mėn. mažmenininkai pristatė savanorišką savo sektoriaus aplinkosaugos kodeksą. Mažmeninės prekybos aplinkosaugos kodeksu siekiama tvarios tam tikrų produktų, pvz., medienos arba žuvies, gavybos, veiksmingesnio išteklių naudojimo parduotuvėse, optimalesnio vežimo ir paskirstymo, tinkamesnio atliekų tvarkymo ir geresnio vartotojų informavimo. Kodeksą pasirašę mažmenininkai susitarė pranešti apie pažangą, pavyzdžiui, metinėje bendroje tvaraus vartojimo ir gamybos ataskaitoje. Kodeksą jau pasirašė 19 stambių mažmenininkų ir 7 mažmenininkų asociacijos.

Ataskaitą ir daugiau informacijos apie Mažmeninių rinkų forumą rasite

http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm.


Side Bar