Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1157

Bryssel, 22 syyskuuta 2010

Ympäristö: Vähittäiskauppa pitää vihreät lupauksensa

Eurooppalaiset kuluttajat löytävät kauppojen hyllyiltä yhä enemmän ympäristöystävällisiä tuotteita, koska eurooppalaiset vähittäismyyjät ovat sitoutuneet edistämään kestävää kehitystä tukevia tuotantomalleja. Hiljattain on laadittu raportti siitä, miten vähittäismarkkinafoorumin jäsenten vapaaehtoisesti asettamat tavoitteet ovat toteutuneet. Raportissa osoitetaan, että vähittäiskauppiaat ovat noudattaneet sitoumuksiaan. Sen lisäksi, että kauppojen hyllyiltä löytyy yhä enemmän kestäviä tuotteita, vähittäismyyjät ovat vähentäneet ekologista jalanjälkeään kiinnittämällä erityistä huomiota resurssien käytön tehokkuuteen. Parantamisen varaa löytyy vielä kestäviä tuotteita koskevassa viestinnässä kuluttajien kanssa. Raportissa suositellaan palkinnon perustamista parhaiden käytäntöjen edistämiseksi.

Ympäristökomissaari Janez Potočnikin mielestä raportti osoittaa, että vähittäismyyjät suhtautuvat yhä vakavammin vastuuseensa ympäristöasioista. ”Vähittäismyyjillä on ainutlaatuinen mahdollisuus vaikuttaa kuluttajien valintoihin. Olen tyytyväinen siihen, että kauppojen hyllyillä on enemmän ympäristöystävällisiä tuotteita. Onnittelen vähittäismyyjiä toimista, joilla on parannettu resurssitehokkuutta ja vähennetty vaikutuksia ympäristöön. Tämä kaikki on kuitenkin vasta alkua", totesi Potočnik.

Ympäristösitoumukset

Vähittäismarkkinafoorumi (Retail Forum) perustettiin vuonna 2009, ja siitä lähtien vähittäismyyjät ovat asettaneet itselleen useita yksilöllisiä ja erityisiä ympäristötavoitteita, joilla edistetään kestävää kulutusta ja tuotantoa. Ensisijaisiin tavoitteisiin kuuluvat rakennusten energiatehokkuus ja kestävien tuotteiden myynnin lisääminen.

Foorumissa on tehty noin 280 ympäristösitoumusta, jotka jakautuvat kolmeen luokkaan: mitä myydään, miten myydään ja miten viestitään.

Vuonna 2009 tehtyjen ensimmäisten sitoumusten seurannassa on tullut esiin monia esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Eri jäsenvaltioissa tehdyissä kauppakäynneissä on todettu, että vähittäiskauppiaat tarjoavat asiakkailleen aiempaa enemmän ympäristöystävällisiä tuotteita. Niihin kuuluvat myös entistä laajempi ympäristömerkittyjen ja luonnonmukaisten tuotteiden valikoima.

Kestävyys käytännössä

Supermarkettiketju Carrefour on lisännyt omalla merkillään myymiensä luonnonmukaisten tuotteiden määrää 83 prosentilla vuoteen 2006 verrattuna. Mercadona on onnistunut ottamaan talteen 100 prosenttia pakkausmateriaalista kaupoissa ja jakelukeskuksissa. Asda Wal*Mart on vähentänyt kuljetuksista aiheutuvia CO2-päästöjä 40 prosentilla vuoden 2005 tasoon verrattuna. Lidl vähensi CO2-päästöjä 10 000 tonnia vuonna 2009 yksinkertaisesti vain käyttämällä kierrätetystä materiaalista valmistettuja kasseja. Lisää esimerkkejä löytyy raportista.

Vaikka raportissa tuotiin esiin useita esimerkkejä asiakasviestinnän hyvistä käytännöistä, siinä todettiin myös, että tällä alalla on vielä parantamisen varaa. Lisäksi raportissa suositeltiin palkintojärjestelmän luomista hyvien käytäntöjen tunnistamiseksi.

Vähittäismarkkinafoorumi

Vähittäismarkkinafoorumi perustettiin vuonna 2009. Sen tarkoituksena on lisätä tietämystä siitä, mitä käytännön toimenpiteitä tarvitaan kestävän kulutuksen edistämiseksi. Jäsenyys on avoin kaikille vähittäismyyjille, jotka liittyvät REAP-ohjelmaan (Retailers' Environmental Action Programme), ja kansalaisjärjestöille, jotka haluavat edistää sen tavoitteita.

Kesäkuussa vähittäiskauppiaat esittivät alan vapaaehtoiset toimintasäännöt ympäristön suojelemiseksi. Säännöissä keskitytään tiettyjen tuotteiden (kuten puutuotteiden ja kalojen) kestävään hankintaan, kauppojen resurssitehokkuuden lisäämiseen ja parempaan viestintään kuluttajien kanssa. Allekirjoittajat sitoutuvat raportoimaan edistymisestään esimerkiksi yrityksen vuosittaisen kestävyysraportin avulla. Toimintasäännöt ovat allekirjoittaneet jo 19 suurta vähittäiskauppaa ja 7 vähittäiskauppajärjestöä.

Raportti ja lisätietoja foorumista on saatavilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm


Side Bar