Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1157

Brüssel, 22 september 2010

Keskkond: jaemüüjad täidavad keskkonda säästvad lubadused

Euroopa tarbijad leiavad poeriiulitelt üha rohkem rohelisi tooteid tänu Euroopa jaemüüjate lubadustele edendada keskkonda säästvaid tarbimisharjumusi. Euroopa Komisjoni ja jaemüügisektori algatusel loodud Euroopa jaemüüjate foorumi liikmete seatud vabatahtlike eesmärkide saavutamist jälgivast aruandest ilmneb, et jaemüüjad on sõnapidajad. Supermarketite riiulitele on nad lisanud rohkem keskkonnasäästlikke kaupu ning teinud edusamme oma ökoloogilise jalajälje vähendamiseks, pöörates erilist tähelepanu ressursside tõhusale kasutamisele. Tarbijate teavitamine keskkonnahoiu teemadel vajab aga parandamist. Aruandes soovitatakse luua preemiapunktide süsteem, et tunnustada head praktikat.

Keskkonnavolinik Janez Potočnik ütles: „Aruandest on näha, et jaemüüjad saavad üha paremini aru, milline vastutus neil keskkonna ees on. Jaemüüjatel on ainulaadne võimalus mõjutada tarbijate valikuid ning mul on hea meel näha poeriiulitel üha rohkem rohelisi tooteid. Tunnustan jaemüüjate pingutusi, et ressursse tõhusamalt kasutada ja keskkonnamõju vähendada, aga meil on veel pikk tee käia.”

Keskkonna hoidmise kohustused

Alates jaemüüjate foorumi loomisest 2009. aastal on jaemüüjad võtnud endale terve rea kohustusi keskkonnaalaste individuaalsete ja konkreetsete meetmete võtmiseks, et toetada säästvat tarbimist ja tootmist. Jaemüüjate esmased huvivaldkonnad on tõhus energiakasutus hoonetes ja säästlikumate toodete müügi suurendamine.

Siiani on võetud ligikaudu 280 keskkonnaalast kohustust, mida saab jagada kolme kategooriasse: mida müüakse, kuidas müüakse ning teavitamine.

2009. aastal esimeses etapis võetud kohustuste täitmise jälgimise käigus on selgunud mitmed hea praktika näited. Eri liikmesriikide kauplustesse tehtud käikude jooksul on ilmnenud, et jaemüüjad pakuvad oma tarbijatele üha rohkem rohelisi tooteid. See tähendab laiemat valikut ökomärgisega kaupu ja mahetooteid.

Säästvus praktikas

Võrreldes 2006. aastaga müüb supermarketite kett Carrefour oma märgiga mahetooteid nüüd 83% võrra rohkem. Hispaania supermarketite keti Mercadona kauplustes ja jaotuskeskustes on saavutatud pakendijäätmete taaskasutuse määr 100%. Ühendkuningriigi supermarketikett Asda Wal*Mart on võrreldes 2005. aasta tasemega vähendanud laevatranspordi CO2 heitkoguseid 40 % võrra. Üleeuroopaline kett Lidl on 2009. aastal saavutanud CO2 heitkoguste vähenemise 10 000 tonni võrra lihtsalt sellega, et võttis kasutusele ringlussevõetud materjalidest tehtud ostukotid. Aruandest võib leida veel teisigi samasuguseid näiteid.

Hea tarbijate teavitamise praktika näiteid on aruandes küll esile tõstetud, kuid siiski soovitatakse jaemüüjatel selles valdkonnas rohkem pingutada. Samuti soovitatakse aruandes luua preemiapunktide süsteem, et head praktikat tunnustada.

Jaemüüjate foorum

Jaemüüjate foorum loodi 2009. aastal eesmärgiga tutvustada laiemalt meetmeid, mida on säästva tarbimise edendamiseks vaja võtta. Jaemüüjate foorumi liikmeks võivad saada kõik jaemüüjad, kes liituvad jaemüüjate keskkonnaalase tegevusprogrammiga (REAP) ning kõik foorumi eesmärke toetavad kodanikuühiskonna organisatsioonid.

Jaemüüjad esitlesid juunis jaemüügisektori jaoks loodud vabatahtlikku keskkonnahoidliku käitumise koodeksit. Jaemüüjate keskkonnahoiu koodeks keskendub konkreetsete toodete (nagu puit ja kala) säästvale sisseostmisele, paremale ressursside säästvale kasutamisele kauplustes, transpordi ja jaotamise optimeerimisele, parematele jäätmekäitluse tavadele ning tarbijate paremale teavitamisele. Koodeksile allakirjutanud lepivad kokku, et saavutatut kirjeldatakse näiteks ettevõtte iga-aastases jätkusuutlikkust käsitlevas aruandes. Üheksateist peamist jaemüüjat ja seitse jaekaubandusühingut on käitumiskoodeksile juba alla kirjutanud.

Aruanne ja rohkem infot jaemüüjate foorumi kohta vt:

http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm


Side Bar