Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1157

Bruxelles, den 22. september 2010

Miljø: Detailhandlere opfylder grønne løfter

De handlende i Europa finder flere og flere grønne produkter på hylderne takket være de europæiske detailhandleres løfter om at fremme mere miljøvenlige forbrugsmønstre. En rapport om resultaterne af de frivillige mål, der er sat af medlemmerne af Det Europæiske Detailforum (et initiativ taget af Europa-Kommissionen og detailsektoren), viser, at detailhandlerne opfylder deres forpligtelser. Detailhandlerne har ud over at sætte mere miljøvenlige produkter på hylderne i supermarkederne også gjort fremskridt med at mindske deres indvirkning på miljøet, idet de især udviser opmærksomhed om ressourceeffektive foranstaltninger. Det menes dog, at kommunikationen med forbrugerne om miljømæssig bæredygtighed kunne være bedre. Det anbefales i rapporten, at der indføres en ordning med prisbelønning af den bedste praksis.

Miljøkommissær Janez Potočnik sagde: "Denne rapport viser, at detailhandlerne er ved at blive mere bevidste om deres ansvar for miljøet. Detailhandlerne befinder sig i en enestående position til at påvirke kundernes valg, og jeg er glad for at se, at der er flere grønne produkter på hylderne. Jeg lykønsker detailhandlerne med deres bestræbelser for at udnytte ressourcerne mere effektivt og mindske deres indvirkning på miljøet, men dette er kun begyndelsen."

Grønne forpligtelser

Siden Detailforummet blev lanceret i 2009, har detailhandlerne sat sig for at gennemføre en række individuelle og specifikke miljøtiltag, der kan bidrage til et forbrug og en produktion, som er bæredygtige. Detailhandlerne fokuserer især på energieffektive bygninger og øget salg af mere miljøvenlige produkter.

Der er indgået ca. 280 miljømæssige forpligtelser i tre kategorier: hvad vi sælger, hvordan vi sælger og kommunikation.

En undersøgelse af den første række forpligtelser for 2009 har vist, at der er mange eksempler på god praksis. Der er aflagt besøg i butikker i forskellige medlemsstater, og det har vist sig, at detailhandlerne tilbyder deres kunder flere grønne produkter. Dette omfatter også større udbud af miljømærkede og økologiske produkter.

Bæredygtighed i praksis

Supermarkedskæden Carrefour har øget antallet af økologiske produkter af eget mærke med 83 % i forhold til 2006, mens Mercadona er nået op på 100 % genbrug af emballageaffald i sine forretninger og distributionscentre. Asda Wal*Mart har nedbragt CO2-emissionerne fra sin fragt med 40 % i forhold til niveauerne i 2005, og Lidl har opnået en reduktion på 10 000 t CO2 i 2009 ved ganske enkelt at bruge indkøbsposer, der er fremstillet af genbrugsmaterialer. Rapporten indeholder flere af denne type eksempler.

Selv om der er fremhævet en række eksempler på god praksis, når det gælder kommunikation med forbrugerne, mener man i rapporten, at dette er et område, hvor detailhandlerne kan gøre en ekstra indsats. Desuden anbefales det i rapporten, at der indføres en ordning med prisbelønning af god praksis.

Detailforum

Detailforummet blev oprettet i 2009 for at skabe en bedre forståelse for, hvilke praktiske foranstaltninger der kræves for at fremme bæredygtigt forbrug. Forummet er åbent for alle de detailhandlere, der tilmelder sig detailhandlernes miljøhandlingsprogram, samt de organisationer i civilsamfundet, der ønsker at bidrage til dets mål.

I juni præsenterede detailhandlerne en frivillig miljøadfærdskodeks for sektoren. Miljøadfærdskodeksen fokuserer på bæredygtige indkøb af bestemte produkter som træ og fisk, øget ressourceeffektivitet i forretningerne, optimering af transport og distribution, bedre affaldshåndteringsmetoder og bedre kundekommunikation. De tilsluttede medlemmer indvilliger i at rapportere om udviklingen, f.eks. i virksomhedens årlige bæredygtighedsrapport. Der er allerede 19 store detailhandlere og 7 detailhandelssammenslutninger, som har tilsluttet sig adfærdskodeksen.

Du kan læse rapporten og få mere at vide om Detailforummet på:

http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm


Side Bar