Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1157

V Bruselu dne 22. září 2010

Maloobchodníci plní své sliby v oblasti životního prostředí

Díky slibu evropských maloobchodníků podporovat způsob spotřeby, který je udržitelnější z hlediska životního prostředí, nacházejí evropští zákazníci v obchodech stále více ekologických výrobků. Ze zprávy monitorující dosahování dobrovolných cílů, které si stanovili členové Evropského maloobchodního fóra (iniciativa Evropské komise a odvětví maloobchodu), vyplývá, že maloobchodníci plní své závazky. Kromě zajištění širší nabídky udržitelných výrobků v supermarketech maloobchodníci také pokročili ve zmenšování své ekologické stopy tím, že věnují zvýšenou pozornost opatřením na účinné využívání zdrojů. Je však stále třeba mnoho zlepšit v oblasti komunikace se spotřebiteli o otázkách udržitelnosti. Zpráva doporučuje zřízení systému pro oceňování osvědčených postupů.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik prohlásil: „Tato zpráva potvrzuje, že maloobchodníci berou svou odpovědnost vůči životnímu prostředí vážně. Mají jedinečnou možnost, jak ovlivnit rozhodování spotřebitelů, a já jsem potěšen, že nabízejí stále více ekologických výrobků. Děkuji maloobchodníkům za jejich úsilí směrem k účinnějšímu využívání zdrojů a ke zmenšování ekologické stopy, avšak nesmíme usnout na vavřínech.“

Závazky v oblasti životního prostředí

Od zahájení činnosti maloobchodního fóra v roce 2009 si maloobchodníci stanovili soubor jednotlivých a konkrétních kroků v oblasti životního prostředí, které přispívají k udržitelné spotřebě a výrobě. Prioritními oblastmi činnosti maloobchodníků jsou energetická náročnost budov a zvýšení prodeje udržitelnějších výrobků.

Bylo stanoveno přibližně 280 závazků ve třech kategoriích: co prodáváme, jak prodáváme a jak komunikujeme.

Monitorování prvního souboru závazků na rok 2009 ukázalo mnoho příkladů osvědčených postupů. Z návštěv obchodů v různých členských státech vyplynulo, že maloobchodníci nabízejí svým zákazníkům více ekologických výrobků. Sem patří rozšířená nabídka výrobků s ekoznačkou a organických výrobků.

Udržitelnost v praxi

Řetězec supermarketů Carrefour zvýšil oproti roku 2006 počet organických výrobků vlastní značky o 83 %, zatímco Mercadona dosáhla 100% úspěšnosti v oblasti využití obalových odpadů v obchodech a distribučních střediscích. Společnost Asda Wal*Mart snížila oproti roku 2005 emise CO2 z vozového parku o 40 % a Lidl dosáhl v roce 2009 snížení emisí CO2 o 10 000 tun jen díky používání nákupních tašek vyrobených z recyklovaného materiálu. Ve zprávě lze nalézt mnoho dalších příkladů.

Ačkoli byla vyzdvižena řada příkladů osvědčených postupů v komunikaci se zákazníky, ze zprávy je zřejmé, že se jedná o oblast, ve které by maloobchodníci mohli vyvinout větší úsilí. Zpráva také doporučuje zřízení systému pro oceňování osvědčených postupů.

Maloobchodní fórum

Maloobchodní fórum zahájilo svou činnost v roce 2009 s cílem dosáhnout lepšího porozumění, pokud jde o praktická opatření potřebná na podporu udržitelné spotřeby. Členy se mohou stát všichni maloobchodníci, kteří se připojí k maloobchodnímu akčnímu programu pro životní prostředí (REAP) a k občanským společnostem, jež chtějí přispět k cílům tohoto programu.

V červnu maloobchodníci představili dobrovolný kodex ekologického chování pro odvětví maloobchodu. Kodex ekologického chování pro maloobchod se zaměřuje na udržitelné zdroje konkrétních produktů, jako je např. dřevo nebo ryby, na lepší využívání zdrojů v obchodech, optimalizaci dopravy a distribuce, lepší nakládání s odpady a na zlepšení komunikace se zákazníky. Signatáři se dohodli, že budou podávat zprávy o pokroku, kupříkladu ve své výroční obchodní zprávě o udržitelnosti. Kodex chování již podepsalo 19 významných maloobchodních podniků a 7 maloobchodních sdružení.

Zprávu a více informací o maloobchodním fóru lze nalézt na této internetové adrese:

http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm


Side Bar