Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1156

Bruselj, 22. septembra 2010

Program Grundtvig že deset let ponuja odraslim še eno priložnost za izobraževanje

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou bo 22. in 23. septembra v Köbenhavnu sodelovala na dogodkih ob 10. obletnici programa za izobraževanje odraslih Grundtvig. Ta program pomaga odraslim izboljšati strokovno znanje in povečati njihovo zaposljivost tako, da finančno podpira usposabljanje in učno mobilnost. Po mnenju Komisije je ta podpora potrebna bolj kot kdaj koli prej, da se prebrodi kriza in sprosti ves evropski potencial rasti ter se tistim, ki so v preteklosti zamudili priložnosti, omogoči, da uspejo v prihodnosti. V zadnjem desetletju je program investiral 379 milijonov evrov v sektor izobraževanja odraslih in zagotovil 17 000 donacij za organizacije ter tako zajel približno 500 000 udeležencev.

Grundtvig ponuja odraslim vseh starosti še eno priložnost za pridobitev znanja in spretnosti ter kvalifikacij, s katerimi bodo izboljšali svoje zaposlitvene možnosti in se osebnostno razvili. Program podpira številne organizacije, pri čemer se osredotoča na prikrajšane odrasle. Je tudi ključni del strategije Evropske komisije za vseživljenjsko učenje, ki bo pripomogel k pobudi Mladi in mobilnost ter ciljem Evrope 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast,“ je povedala Androulla Vassiliou.

Program Grundtvig pomaga odraslim, ki so opustili šolanje z nizko izobrazbo ali brez nje, ter podpira učitelje, vodje usposabljanja in drugo osebje centrov in združenj za izobraževanje odraslih, svetovalne organizacije, službe za informiranje, NVO, podjetja, prostovoljne skupine in raziskovalne centre.

Posebni cilji programa Grundtvig so:

  • izboljšati kvaliteto usposabljanj ter povečati mobilnost učencev, učiteljev in osebja za izobraževanje odraslih;

  • zagotoviti, da imajo ljudje na robu družbe dostop do izobraževanja odraslih, zlasti starejši in tisti brez osnovnih kvalifikacij;

  • izboljšati sodelovanje med organizacijami za izobraževanje odraslih;

  • razviti inovativne prakse izobraževanja odraslih in vodenja ter spodbuditi širše izvajanje;

  • podpreti izobraževalne vsebine, storitve in prakse na podlagi IKT.

Financiranje

Skupni proračun za program Grundtvig za obdobje 2007–2013 je 415 milijonov evrov. Leta 2009 je program dodelil 62 milijonov evrov 1 540 organizacijam, vključenim v partnerstva za učenje. Skupaj bilo v partnerstva za učenje in druge dejavnosti mobilnosti vključenih 26 000 posameznih udeležencev iz cele Evrope.

Od leta 2000 je bilo dodeljenih skoraj 14 000 donacij za organizacije, ki sodelujejo v več kot 3 000 partnerstvih za učenje, s čimer je Grundtvig številnim prvič omogočil sodelovanje s podobnimi organizacijami drugod po Evropi.

V zadnjih desetih letih se je v okviru Grundtviga usposabljalo ali je poučevalo skoraj 15 000 učiteljev in drugega osebja. Pričakuje se, da bo leta 2013 ta številka presegla 20 000.

Od začetka izvajanja novih priložnosti za mobilnost v letu 2009 je približno 5 000 učencev iz 30 držav prejelo štipendije za sodelovanje v učnih izkušnjah in prostovoljnih dejavnostih v tujini, da bi se osebnostno razvili.

Program se osredotoča na projekte in mreže sodelovanja za razvoj in razširjanje inovativnih pristopov k izobraževanju odraslih. Od začetka tega programa je bilo izvedenih približno 700 takih pobud, ki so vključevale približno 4 000 partnerjev iz cele Evrope.

Komisarka Vassiliou se bo 23. septembra na konferenci v Köbenhavnu srečala z upravičenci programa Grundtvig in strokovnjaki za izobraževanje odraslih ter tako zaznamovala 10. obletnico programa. Srečala se bo tudi z dansko ministrico za izobraževanje Tino Nedergaard. Obisk bo začela 22. septembra na Danish School of Education na Univerzi v Aarhusu (tiskovna konferenca ob 13:15). Prav tako se bo srečala z ministrom za kulturo Perom Stigom Møllerjem.

Javno posvetovanje o prihodnosti programa Komisije za vseživljenjsko učenje, kamor spada Grundtvig, se je začelo 15. septembra. (Glej http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html).

Kdo je bil Grundtvig?

Program Grundtvig je dobil ime po danskem filozofu, teologu in učitelju Nikolaju Gundtvigu (1783–1872). Šteje se za očeta gibanja za ljudsko univerzo, ki se je na Danskem začelo sredi 19. stoletja in se nato razširilo po celi nordijski regiji in v številne druge države.

Gruntvig je močno podpiral izobraževanje odraslih, da bi lahko bili koristni v svojih skupnostih. Prepričan je bil, da se v razredu ne da vsega naučiti in da večino pravega učenja omogoči življenje samo – izobraževanje skozi življenje, izobraževanje za življenje.

Program za vseživljenjsko učenje

Grundtvig je eden od štirih stebrov programa Evropske komisije za vseživljenjsko učenje, ki ljudem v vseh življenjskih obdobjih omogoča pridobivanje učnih izkušenj ter pomaga razvijati sektor za izobraževanje in usposabljanje v Evropi. Drugi trije ključni stebri programa za vseživljenjsko učenje so: Erasmus, ki se osredotoča na visokošolsko izobraževanje, Leonardo da Vinci za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter Comenius za šole.

Ti štirje podprogrami financirajo številne dejavnosti, vključno z izmenjavami, študijskimi obiski in dejavnostmi povezovanja. Projekti so namenjeni posameznim študentom in učencem, kakor tudi učiteljem, vodjem usposabljanja in drugim, ki so pristojni za izobraževanje in usposabljanje.

Skupni proračun za program za vseživljenjsko učenje v obdobju 2007–2013 je 7 milijard evrov.

Dodatne informacije:

Evropska komisija: The Grundtvig programme.

Spletišče konference v Köbenhavnu:

http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc2502_en.htm

Konferenca „Grundtvig, desetletje evropskih inovacij v izobraževanju odraslih“:

http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc1974_en.htm).

Dejstva in podatki o programih mobilnosti EU na področjih izobraževanja, usposabljanja, raziskav in mladih:

http://ec.europa.eu/education/focus/doc/mobilityfigures.pdf.


Side Bar