Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1156

Brussel, 22 September 2010

Tien jaar Grundtvig: EU steunt tweede kans door volwasseneneducatie

Androulla Vassiliou, de EU-commissaris voor onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken, neemt op 22 en 23 september in Kopenhagen deel aan de festiviteiten rond de tiende verjaardag van Grundtvig, het programma voor volwasseneneducatie van de Europese Unie. Dit programma verleent subsidies voor cursussen en leermobiliteit en helpt daardoor volwassenen hun vaardigheden en inzetbaarheid te vergroten. De Commissie gelooft dat er in de huidige crisis meer dan ooit behoefte aan dit soort steun bestaat: door ervoor te zorgen dat degenen die in het verleden kansen gemist hebben alsnog in het leven kunnen slagen, kan het groeipotentieel van Europa worden geoptimaliseerd. In de afgelopen tien jaar heeft het programma 370 miljoen euro in volwasseneneducatie geïnvesteerd. In 17 000 gevallen werd aan organisaties subsidie verleend, waardoor naar schatting 500 000 deelnemers werden bereikt.

"Grundtvig geeft volwassenen van alle leeftijden een tweede kans om vaardigheden en kwalificaties te verwerven die hun vooruitzichten op een goede baan verbeteren en hen in staat stellen zich beter te ontplooien", aldus commissaris Vassiliou. "Het programma biedt steun aan een breed scala van organisaties, met een sterke nadruk op volwassenen met achterstanden. Het vormt een essentieel onderdeel van de strategie voor een leven lang leren van de Europese Commissie en draagt ook bij aan ons initiatief Jeugd in beweging en aan de verwezenlijking van slimme, duurzame en inclusieve groei, de EUROPA 2020-doelstelling."

Grundtvig is bestemd voor volwassenen die na het basisniveau of zonder diploma van school zijn gegaan en biedt tevens ondersteuning aan docenten, opleiders en andere medewerkers in centra en verenigingen voor volwasseneneducatie, adviesorganisaties, voorlichtingsdiensten, ngo's, ondernemingen, vrijwilligersgroepen en onderzoekscentra.

De specifieke doelstellingen van Grundtvig zijn:

  • betere kwaliteit van cursussen en grotere mobiliteit van lerende volwassenen en van leerkrachten en ander personeel in de volwasseneneducatie;

  • toegang tot volwasseneneducatie voor mensen in de marge van de samenleving, met name ouderen en mensen zonder basiskwalificaties,;

  • betere samenwerking tussen organisaties voor volwasseneneducatie;

  • ontwikkeling van innovatieve praktijken voor volwasseneneducatie en beheer, en stimulering van een grootschalige toepassing ervan;

  • ondersteuning van op ICT gebaseerde inhoud, diensten en praktijken op onderwijsgebied.

Financiering

De totale begroting voor Grundtvig bedraagt 415 miljoen euro voor de periode 2007-2013. In 2009 ontvingen 1540 organisaties die deelnamen aan partnerschappen voor het leren in totaal 62 miljoen euro uit het programma. In totaal hebben 26 000 personen in Europa aan dergelijke partnerschappen en aan andere mobiliteitsacties deelgenomen.

Sinds 2000 is in bijna 14 000 gevallen subsidie verleend aan organisaties voor hun deelname aan meer dan 3 000 partnerschappen voor het leren; vele van deze organisaties hebben door Grundtvig voor het eerst met soortgelijke organisaties in andere Europese landen samengewerkt.

In de afgelopen tien jaar hebben bijna 15 000 leerkrachten en ander personeel in het kader van Grundtvig inservicetraining genoten of korte leeropdrachten uitgevoerd. Naar verwachting zal dit aantal eind 2013 meer dan 20 000 bedragen.

Sinds de start van nieuwe kansen voor mobiliteit in 2009 hebben circa 5 000 lerende volwassenen uit 30 landen subsidie ontvangen om deel te nemen aan leerervaringen en vrijwilligersactiviteiten in het buitenland om zo hun vaardigheden tot persoonlijke ontplooiing te verbeteren.

Het programma steunt vooral samenwerkingsprojecten en –netwerken om zo een innovatieve aanpak van de volwasseneneducatie te ontwikkelen en te verspreiden. Sinds de start van het programma zijn rond 700 van dergelijke initiatieven uitgevoerd, met ongeveer 4 000 partners uit de hele EU.

Commissaris Vassiliou zal op 23 september in Kopenhagen bij de conferentie ter gelegenheid van de tiende verjaardag van Grundtvig zowel begunstigden van het programma als deskundigen op het gebied van de volwasseneneducatie ontmoeten. Zij zal ook een ontmoeting hebben met de Deense minister van Onderwijs, Tina Nedergaard. Haar bezoek begint op 22 september in de Deense school voor onderwijskunde van de universiteit van Aarhus (persconferentie: 13.15 uur). Voorts staat ook een ontmoeting met de Deense minister van Cultuur, Per Stig Møller, op het programma.

Op 15 september werd het startsein gegeven voor een openbare raadpleging over de toekomst van het programma Een leven lang leren van de Commissie, waarvan Grundtvig een onderdeel is.

(zie http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_nl.html).

Wie was Grundtvig?

Het programma is genoemd naar de Deense filosoof, theoloog en docent Nikolaj Grundtvig (1783-1872). Hij wordt beschouwd als de grondlegger van de volkshogeschoolbeweging, die halverwege de 19e eeuw in Denemarken ontstond en zich daarna over de Noordse en vele andere landen uitbreidde.

Grundtvig was een fervent voorstander van de educatie van volwassenen zodat dezen hun gemeenschap konden dienen. Hij was van oordeel dat het nut van klassikaal onderwijs beperkt was en dat het leven zelf de beste leerschool is – educatie door en voor het leven.

Programma Een leven lang leren

Grundtvig is een van de vier pijlers van het programma Een leven lang leren van de Europese Commissie. Dit programma biedt aan mensen van alle leeftijden de mogelijkheid deel te nemen aan leerervaringen en draagt bij aan de ontwikkeling van onderwijs en opleiding in Europa. De overige drie pijlers van het programma Een leven lang leren zijn: Erasmus, voor hoger onderwijs, Leonardo da Vinci voor beroepsonderwijs en ‑opleiding, en Comenius voor scholen.

De vier subprogramma's stellen middelen beschikbaar voor verschillende acties, zoals uitwisselingen, studiebezoeken en netwerkactiviteiten. De projecten richten zich op individuele studenten en lerenden, maar ook op docenten, opleiders en andere medewerkers in de onderwijs‑ en opleidingssector.

De totale begroting voor het programma Een leven lang leren bedraagt 7 miljard euro voor de periode 2007-2013.

Meer informatie:

Europese Commissie: Het Grundtvig-programma

Website van de conferentie in Kopenhagen:

http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc2502_en.htm

Conferentie over "Grundtvig, a decade of European innovation in adult learning":

http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc2502_en.htm

Feiten en cijfers over de mobiliteitsprogramma's van de EU op het gebied van onderwijs, opleiding, onderzoek en jeugdzaken:

http://ec.europa.eu/education/focus/doc/mobilityfigures.pdf


Side Bar