Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1156

Brüsszel, 2010. szeptember 22

A Grundtvig program 10. évfordulója: uniós felnőttoktatási támogatás a „második esélyhez”

Andrula Vasziliu az oktatásügyért, kultúráért, többnyelvűségért és ifjúságpolitikáért felelős európai biztos szeptember 22–23-án részt vesz az Európai Unió Grundtvig felnőttoktatási programjának 10. évfordulója alkalmából Koppenhágában megrendezett eseményeken. A Grundtvig program a képzések és a tanulási mobilitás pénzügyi támogatásával segíti a felnőtteket készségeik fejlesztésében és foglalkoztathatóságuk javításában. A Bizottság úgy véli, hogy a válságból való kilábaláshoz és Európa növekedési potenciáljának felszabadításához ez idő szerint nagy szükség van erre a támogatásra. E célból biztosítani kell, hogy azok, akik korábban elmulasztottak bizonyos lehetőségeket, a jövőben boldogulhassanak. Az elmúlt évtizedben a program 370 millió eurót ruházott be a felnőttoktatási ágazatba, 17 000 támogatást nyújtott szervezeteknek, amelyek összesen körülbelül 500 000 résztvevőt vontak be.

A Grundtvig program életkortól függetlenül egy második esélyt kínál a felnőtteknek, hogy olyan készségeket és szakképzettségeket sajátítsanak el, amelyek javítják elhelyezkedési esélyeiket és hozzájárulnak személyes fejlődésükhöz – nyilatkozta Vasziliu biztos. „A program szervezetek széles körét támogatja, különös hangsúllyal a hátrányos helyzetű felnőttekre. Lényeges részét képzi az Európai Bizottság egész életen át tartó tanulás stratégiájának, és hozzájárul majd a „Mozgásban az ifjúság” kezdeményezéshez, valamint az Európa 2020 stratégiának az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó céljainak megvalósításához.”

A Grundtvig program segíti az iskolát alapfokú végzettséggel vagy végzettség nélkül elhagyó felnőtteknek, valamint támogatja a tanárokat, oktatókat, valamint a felnőttképzési központok és egyesületek, tanácsadó és információs szolgálatok, nem kormányzati szervezetek, vállalatok, önkéntes csoportok és kutatóközpontok személyzetét.

A Grundtvig program konkrét céljai:

  • a képzések minőségének javítása, és a tanulók és a felnőttoktatási tanárok és oktatószemélyzet mobilitásának növelése;

  • a felnőttoktatás hozzáférhetőségének biztosítása a társadalom peremén élők, különösen az idősebbek, valamint az alapfokú végzettséggel nem rendelkezők számára;

  • a felnőttoktatási szervezetek közötti együttműködés javítása;

  • az innovatív felnőttoktatási és irányítási gyakorlat fejlesztése, és széleskörű alkalmazásának ösztönzése;

  • IKT-alapú oktatási tartalmak, szolgáltatások, gyakorlat támogatása.

Finanszírozás

A Grundtvig program teljes költségvetése a 2007 és 2013 közötti időszakra 415 millió euró. 2009‑ben a program 62 millió eurót irányzott elő 1540, tanulási partnerségekben részt vevő szervezet számára. Egész Európából összesen 26 000 fő vett részt tanulási partnerségekben vagy más mobilitási tevékenységekben.

2000 óta csaknem 14 000 támogatást fizettek ki több, mint 3000 tanulási partnerségben részt vevő szervezetnek; sokuknak a Grundtvig program biztosította az első tapasztalatszerzést a hasonló európai szervezetekkel való együttműködésben.

Az elmúlt tíz évben a Grundtvig támogatásával csaknem 15 000 tanár és egyéb oktató részesült munkahelyi képzésben vagy látott el oktatói feladatot. 2013 végére ez a szám várhatóan 20 000 fölé fog emelkedni.

2009 óta, amikor új lehetőségek nyíltak meg a mobilitásra, 30 országból körülbelül 5000 felnőtt részesült támogatásban, hogy külföldi tanulási tapasztalatokat szerezhessen, valamint részt vehessen önkéntes tevékenységekben annak érdekében, hogy személyes fejlődését elősegítő készségeit növelhesse.

A program hangsúlyt fektet az olyan együttműködési projektek és hálózatok támogatására, amelyek fejlesztik és terjesztik felnőttkori tanulás innovatív megközelítésmódjait. Mióta a program elkezdődött ,nagyjából 700 ilyen kezdeményezést hajtottak végre, melyekben körülbelül 4000 partner vett részt Európa-szerte.

Vasziliu biztos a program 10. évfordulója alkalmából szeptember 23‑án Koppenhágában megrendezésre kerülő konferencián Grundtvig-kedvezményezettekkel és felnőttoktatási szakértőkkel találkozik. Találkozni fog továbbá a dán oktatásügyi miniszterrel, Tina Nedergaarddal is. A biztos asszony szeptember 22-én érkezik Dániába, és elsőként az Aarhusi Egyetem Pedagógiai Iskoláját látogatja meg (sajtótájékoztató: 13:15-kor). Találkozik továbbá Per Stig Møller kulturális miniszterrel.

A Bizottság egész életen át tartó tanulás programjára (beleértve a Grundtvig programot is) vonatkozó nyilvános konzultáció szeptember 15‑én vette kezdetét. (lásd http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html).

Ki volt Grundtvig?

A Grundtvig program a dán filozófus, teológus és tanár Nikolai Grundtvigról (1783–1872) kapta nevét. Őt tekintik a népfőiskolai mozgalom atyjának, amely a 19. század közepén kezdődött Dániában, ahonnan átterjedt a skandináv régióra, majd sok más országra is.

Grundtvig kitartó támogatója volt a felnőttek oktatásnak, hogy általa azok a közösség hasznára lehessenek. Meg volt róla győződve, hogy az iskolához kötődő oktatásnak vannak korlátai, és hogy az igazi tanulás az életben történik, és az élethosszig tartó tanulás az életnek való tanulás.

Az egész életen át tartó tanulás programja

A Grundtvig az Európai Bizottság egész életen át tartó tanulás programjának négy ága közül az egyik. A program lehetővé teszi az abban résztvevőknek, hogy életük bármely szakaszában tanulási tapasztalatot szerezhessenek, valamint támogatja az európai oktatási és képzési ágaz fejlesztését. Az egész életen át tartó tanulás programjának másik három ága: Az Erasmus, amely a felsőoktatásra, a Leonardo da Vinci, amely a szakképzésre, és a Comenius, amely az iskolákra összpontosít.

A négy alprogram tevékenységek széles körét finanszírozza, például cseréket, tanulmányutakat és hálózatépítési tevékenységeket. A projektek egyéni hallgatókra, tanulókra, továbbá tanárokra, oktatókra, valamint az oktatásban és képzésben részt vevő egyéb személyekre irányulnak.

Az egész életen át tartó tanulás programjának teljes költségvetése a 2007 és 2013 közötti időszakra 7 milliárd euró.

További információk:

Európai Bizottság: A Grundtvig program

A koppenhágai konferencia honlapja:

http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc2502_en.htm

A „Grundtvig, a decade of European innovation in adult learning” (Grundtvig, az európai felnőttoktatási innováció elmúlt tíz éve) konferencia:

http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc1974_en.htm).

Tények és számok az uniós oktatási, képzési, kutatási és ifjúsági mobilitási programokról: http://ec.europa.eu/education/focus/doc/mobilityfigures.pdf


Side Bar