Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1156

Bruxelles, den 22. september 2010

Grundtvig-programmet har eksisteret i 10 år og giver mange en "ny chance" gennem voksenuddannelse

Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, deltager den 22.-23. september i en række arrangementer i København for at markere 10-året for oprettelsen af Grundtvig-programmet, der er EU's program for voksenuddannelse. Grundtvig har til formål at øge voksnes kompetencer og beskæftigelsesegnethed, hvilket sker ved hjælp af tilskud til kurser og læringsmobilitet. Kommissionen mener, at der er mere brug for denne form for støtte end nogensinde for at overvinde krisen og frigøre hele EU's vækstpotentiale, således at voksne, der tidligere er gået glip af en række muligheder, får chancen for at udfolde sig fremover. I de sidste ti år er der investeret 370 mio. EUR i voksenuddannelsessektoren, der er uddelt 17 000 tilskud til organisationer, og der har været 500 000 deltagere.

"Grundtvig giver voksne i alle aldre en ny chance for at erhverve sig færdigheder og kompetencer, der forbedrer deres jobmuligheder og personlige udvikling," siger EU-kommissær Androulla Vassiliou. "Gennem programmet ydes der støtte til mange forskellige organisationer, hvor fokus er rettet på dårligt stillede voksne. Det er en yderst vigtig del af Europa-Kommissionens strategi for livslang læring og indgår også i vort Unge på vej-initiativ og i Europa 2020-målene for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst."

Grundtvig-programmet støtter voksne, der har forladt skolen uden en eksamen eller med kun få kvalifikationer, og henvender sig også til lærere, undervisere og andre medarbejdere i voksenuddannelsescentre og -forbund, rådgivende organisationer, informationscentre, ngo'er, virksomheder, volontørorganisationer og forskningscentre.

Grundtvig-programmet har især til formål at:

  • højne kursernes kvalitet og øge mobiliteten for kursister og voksenuddannelseslærere og -medarbejdere

  • sikre, at personer i udkanten af samfundet får adgang til voksenuddannelse, navnlig ældre og personer uden grundkvalifikationer

  • forbedre samarbejdet mellem voksenuddannelsesorganisationerne

  • udvikle innovativ voksenuddannelse og ledelsespraksis og opfordre til en udbredt gennemførelse heraf

  • støtte et ikt-baseret kursusindhold, ikt-baserede tjenester og ikt-baseret praksis.

Finansiering

Grundtvig-programmets samlede budget er 415 mio. EUR for perioden 2007-2013. I 2009 blev der via programmet uddelt 62 mio. EUR til 1 540 organisationer, der er omfattet af læringspartnerskaber. I alt 26 000 enkeltpersoner fra hele EU har deltaget i læringspartnerskaber og andre mobilitetstiltag.

Siden 2000 er der ydet næsten 14 000 tilskud til organisationer, der deltager i over 3 000 læringspartnerskaber. Mange af dem har gennem Grundtvig fået deres første erfaringer med at arbejde sammen med tilsvarende organisationer i andre EU-lande.

I de forløbne ti år har næsten 15 000 lærere og andre medarbejdere deltaget i intern efteruddannelse eller har været på en undervisningsopgave med støtte fra Grundtvig. Dette tal forventes at nå op på over 20 000 i 2013.

Siden lanceringen af de nye mobilitetsmuligheder i 2009 har omkring 5 000 voksne kursister fra ca. 30 lande fået et stipendium til at få nye læringserfaringer og deltage i volontøraktiviteter i udlandet med det formål at øge deres evner inden for personlig udvikling.

I programmet lægges der vægt på samarbejdsprojekter og –netværker for udvikling og udbredelse af en innovativ tilgang til voksenuddannelse. Der er siden programmets oprettelse gennemført ca. 700 sådanne tiltag med deltagelse af omkring 4 000 partnere i hele EU.

EU-kommissær Androulla Vassiliou skal mødes med modtagere af Grundtvig-stipendier og voksenuddannelseseksperter på en konference i København den 23. september til markering af 10-året for programmets oprettelse. Hun skal også mødes med undervisningsminister Tina Nedergaard. Besøget starter den 22. september med et besøg på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet (pressekonference kl. 13.15). EU-kommissæren skal desuden mødes med kulturminister Per Stig Møller.

Der blev den 15. september indledt en offentlig høring om Kommissionens program for livslang læring, der også omfatter Grundtvig-programmet, på webstedet

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_da.html.

Hvem var Grundtvig?

Grundtvig-programmet er opkaldt efter den danske filosof, præst og lærer N.F.S. Grundtvig (1783-1872). Han betragtes som fader til den folkehøjskolebevægelse, der opstod i Danmark i midten af det 19. århundrede og bredte sig til resten af Norden og mange andre lande.

Grundtvig var en ivrig fortaler for, at voksne skulle uddannes, så de kunne tjene samfundet. Han mente, at undervisningen i klasseværelset havde visse begrænsninger, og at skolen skulle være for livet, med andre ord uddannelse for livet gennem hele livet.

Programmet for livslang læring

Grundtvig er en af de fire grene i Europa-Kommissionens program for livslang læring, der gør det muligt for folk på alle stadier i deres liv at få en uddannelse, og som medvirker til at udvikle undervisningssektoren i Europa. De tre andre grene af programmet for livslang læring er Erasmus, der sætter fokus på videregående uddannelse, Leonardo da Vinci for erhvervsuddannelse og Comenius for skolerne.

Gennem de fire delprogrammer finansieres en række tiltag, herunder udvekslinger, studiebesøg og netværksaktiviteter. Projekterne henvender sig til de enkelte elever og studerende samt lærere, undervisere og andre, der beskæftiger sig med almen uddannelse og erhvervsuddannelse.

Det samlede budget for programmet for livslang læring i perioden 2007-2013 er 7 mia. EUR.

Yderligere oplysninger:

Europa-Kommissionen: Grundtvig-programmet

Websted for konferencen i København:

http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc2502_en.htm

Konference om ti års innovation inden for voksenuddannelse i EU med Grundtvig ("Grundtvig, a decade of European innovation in adult learning"):

http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc1974_en.htm).

Tal og fakta om EU's mobilitetsprogrammer inden for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, forskning og ungdom:

http://ec.europa.eu/education/focus/doc/mobilityfigures.pdf


Side Bar