Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1152

Bryssel den 21 september 2010

Den digitala agendan: 5 miljoner euro i EU-stöd ska hjälpa till att omvandla den forna silkesvägen till en ultrasnabb motorväg för forskning och utbildning

Europeiska kommissionen bidrar i dag till att utöka den tillgängliga Internetkapaciteten för forskare i Centralasien (Kirgizistan, Tadzjikistan och Turkmenistan). Med kommissionens bidrag på 5 miljoner euro till Centralasiatiska forsknings- och utbildningsnätverket (Caren) har den forna silkesvägen uppgraderats till en 21:a århundradets höghastighets­motorväg för Internettrafik som kan användas inom forskning och utbildning. Forskare, akademiker och studenter i regionen har nu tillgång till Internetanslutningar med hög kapacitet, som ger dem makalösa möjligheter att inta en viktig roll i den internationella forskningsvärlden. När kandidatländerna Kazakstan och Uzbekistan också går med i nätverket kommer Caren att koppla samman över en halv miljon användare i fler än 500 universitet och forskningscentrer.

Neelie Kroes, kommissionens vice ordförande och ansvarig för den digitala agendan, lämnade följande kommentar: "Caren är en frukt av kommissionens strategi att åtgärda den stora lucka som funnits i Europas globala forskningsinfrastruktur genom att ta fram kostnads­effektiva datakommunikations­länkar med hög kapacitet till Centralasien. Detta minskar den digitala klyftan och bidrar till moderniseringen och utvecklingen av forskning och utbildning i regionen.”

Andris Piebalgs, kommissionär med ansvar för utveckling hade följande att säga: "Detta projekt kommer att underlätta och förbättra arbetet för mer än 500 000 forskare i Centralasien. Stöd till högre utbildning och Internetuppkoppling är en investering som ska ge Centralasiens innovationscentra en ljusare framtid. Jag är övertygad om att EU:s stöd kommer att få stort inflytande på ländernas ekonomiska tillväxt".

Centralasiatiska forsknings- och utbildningsnätverket (Caren) som i dag officiellt öppnades i Bishkek i Kirgizistan, ger omkring en halv miljon forskare i regionen tillgång till de stora databaser och den massiv processkraft som behövs för spetsforskning som kommer att vara till direkt nytta för regionen. Caren-länkarna med sina höga hastigheter kommer exempelvis i detta jordbävningsutsatta område, där de indiska och eurasiatiska tektoniska plattorna möts, att ge vetenskapsmännen möjligheter att få tillgång till och kunna utbyta seismiska data från övervakningsstationer nästan i realtid. Detta kommer att förbättra riskbedömning och effektiv hantering av katastrofrisker, exempelvis genom att koppla samman forskare vid Centralasiatiska institutet för tillämpad geovetenskap (CAIAG) i Kirgizistan med deras kolleger vid det tyska forskningscentret för geovetenskap (GFZ).

Flera andra områden har också nytta av den förbättrade Internetkapaciteten, bl.a. telemedicinska initiativ i Tadzjikistan, planerat textilforskningssamarbete mellan College of Fashion i London och partner i Tasjkent, och miljöövervakning av Issyk-Kul-bäckenet som sker i samarbete mellan Kirgizistans fysiska institut och partnerinstitut i Tyskland och USA. Olika projekt med distansstudier är redan på gång, exempelvis i Turkmenistan i samarbete med Hamburgs tekniska universitet och universitetet i Barcelona. Olika presentationer av sådana gemensamma europeisk-centralasiatiska initiativ som gavs vid öppnings­evenemanget i dag belyser den potential som finns inom Caren för ett utökat samarbete.

Förutom att skapa höghastighetsanslutningar mellan vetenskapsmän runt om i hela regionen, länkar Caren också – tack vare sammankopplingen med den europeiska motsvarigheten Géant – samman dem med den globala forsknings- och utbildningsvärlden. Forskare kan bläddra sig igenom digitala bibliotek, få tillgång till geografiskt spridda databaser, dela på fjärrstyrda vetenskapsinstrument och snabbt och tillförlitligt utbyta stora mängder data över hela världen.

Caren samfinansieras med kommissionens byrå för samarbete EuropeAid och får 80 % (5 miljoner euro) av sin budget på 6,25 miljoner euro från kommissionen, medan återstoden kommer från de stödmottagande länderna på grundval av kostnadsdelning. Projektet drivs och sköts av forskningsnätverksorganisationen Dante, tillsammans med de nationella forsknings- och utbildningsnätverken i de deltagande länderna.

Bakgrund

Caren bygger vidare på det Nato-finansierade projektet ”Silk” som startade ett forskningsnätverk med Kaukasien och Centralasien. Det placerade till en början ut satellitteknik med låg kapacitet men har på senare tid börjat uppgradera den markbundna fiberoptiken. I och med att Natofinansieringen i Centralasien upphört i juni 2010 har Caren tagit över ansvaret för att tillhandahålla uppkoppling för forskning och utbildning i Centralasien.

Géant startades 2000 och har nu höghastighetslänkar till Asien, Medelhavsområdet, Södra Afrika, Latinamerika (IP/08/354) och Svarta havet (IP/09/407). Det kopplar också samman Pakistan till den globala forskningsvärlden (IP/08/1590) och Europas fusionsforskarkår med dess superdatorer (IP/09/117). Kommissionens stöder Géant via sitt forskningsramprogram med bidrag på 93 miljoner euro för perioden 2009-2013.


Side Bar