Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1152

V Bruseli 21. septembra 2010

Digitálna agenda: 5 miliónov EUR z finančných prostriedkov EÚ pomáha premeniť starovekú hodvábnu cestu na ultrarýchlu diaľnicu pre výskum a vzdelávanie

Európska komisia dnes pomohla zvýšiť kapacitu internetového pripojenia, ktoré majú k dispozícii výskumníci v stredoázijskom regióne (v Kirgizsku, Tadžikistane a Turkménsku). Vďaka finančnému príspevku Komisie vo výške 5 miliónov EUR pre stredoázijskú výskumnú a vzdelávacia sieť (CAREN) bola staroveká hodvábna cesta zmodernizovaná na vysokorýchlostnú diaľnicu 21. storočia pre výskum a vzdelávanie. Výskumníci, akademickí pracovníci a študenti v tomto regióne majú teraz prístup k vysokokapacitnými internetovým pripojeniam, ktoré im ponúkajú jedinečné možnosti zohrávať významnú úlohu na medzinárodnej scéne v oblasti výskumu. Spolu s Kazachstanom a Uzbekistanom, ďalšími kandidátskymi krajinami na zapojenie do tejto siete, CAREN prepojí viac než pol milióna užívateľov na viac než 500 univerzitách a výskumných ústavoch.

Neelie Kroesová, podpredsedníčka Európskej komisie pre digitálnu agendu, uviedla: „CAREN odráža stratégiu Komisie preklenúť dôležitú medzeru v európskej globálnej infraštruktúre pre výskum pomocou vysokokapacitných stále však ešte nákladovo efektívnych spojení dátovej komunikácie so strednou Áziou. Tým sa zníži digitálna priepasť a prispeje sa k modernizácii a rozvoju výskumu a vzdelávania v tomto regióne.“

„Andris Piebalgs, európsky komisár pre rozvoj, uviedol: „Tento projekt uľahčí a zlepší prácu viac než 500 000 výskumníkov v strednej Ázii. Podporovanie vysokoškolského vzdelania a internetového pripojenia je investíciou do lepšej budúcnosti stredoázijských inovačných centier. Som presvedčený, že pomoc EÚ bude mať veľký vplyv na hospodársky rast týchto krajín“.

Stredoázijská výskumná a vzdelávacia sieť (CAREN), ktorá dnes oficiálne zahájila svoju činnosť v Biškeku, Kirgizsku, poskytne okolo pol miliónu výskumníkov v regióne prístup k rozsiahlym databázam a obrovskú procesnú kapacitu potrebnú na špičkový výskum, z ktorého bude mať tento región priamy prospech. Napríklad v tejto oblasti náchylnej na zemetrasenia, na rozhraní Indickej a Eurázijskej tektonickej platne, budú môcť vedci pomocou vysokorýchlostných spojení siete CAREN získať a vymieňať si seizmické údaje z monitorovacích staníc v takmer reálnom čase. Zlepší sa tak posúdenie nebezpečnosti a účinné riadenie rizika prírodných katastrof napríklad prepojením výskumníkov v stredoázijskom ústave pre aplikované geografické vedy (Central Asian Institute for Applied Geosciences, CAIAG) v Kirgizsku s ich kolegami v nemeckom výskumnom ústave pre geografické vedy (GeoForschungsZentrum, GFZ).

Zo zlepšenej kapacity internetového pripojenia majú úžitok rôzne iné oblasti, ako sú iniciatívy v oblasti telemedicíny v Tadžikistane, plánovaná spolupráca v oblasti textilného výskumu medzi londýnskou školou módy (London College of Fashion) a partnerskými školami v Taškente a spolupráca medzi kirgizským fyzikálnym ústavom a partnerskými ústavmi v Nemecku a USA pri sledovaní jazera Issyk-Kul z hľadiska životného prostredia. Prebiehajú už viaceré projekty diaľkového vzdelávania, ako napr. v Turkménsku v spolupráci s Technickou univerzitou v Hamburgu a Autonómnou univerzitou v Barcelone. Rôzne prezentácie takýchto spoločných iniciatív medzi Európou a strednou Áziou na dnešnom slávnostnom otvorení vyzdvihli možnosti, ktoré sieť CAREN prináša pre zvýšenie spolupráce.

Okrem toho, že CAREN poskytuje vysokorýchlostné spojenie medzi vedcami v rámci regiónu, spája ich aj so svetovou výskumnou a vzdelávacou komunitou vďaka prepojeniu s jeho celoeurópskym náprotivkom, sieťou GÉANT. Výskumníci môžu listovať v digitálnych knižniciach, vstupovať do databáz umiestnených na rôznych miestach, spoločne používať diaľkové vedecké nástroje a vymieňať si rýchlo a spoľahlivo obrovské množstvá údajov na celosvetovej úrovni.

Sieť CAREN spolufinancovaná Úradom pre spoluprácu EuropeAid Európskej komisie dostáva od Európskej komisie 80 % (5 miliónov EUR) svojho rozpočtu vo výške 6,25 milióna EUR, zatiaľ čo zvyšné financovanie zabezpečujú prijímajúce krajiny na základe rozdelenia nákladov. Tento projekt prevádzkuje a riadi výskumná sieťová organizácia DANTE (Delivery of Advanced Network Technology to Europe) v spojení s národnými výskumnými a vzdelávacími sieťami (NREN) zúčastnených krajín.

Kontext

Sieť CAREN buduje na úspechoch podobného projektu financovaného z NATO, ktorý zaviedol sieťové prepojenie v oblasti výskumu s Kaukazom a strednou Áziou. Pôvodne využívala nízkokapacitnú satelitnú technológiu, nedávno však začala prechádzať na modernejšiu technológiu pozemných optických vlákien. Keď sa financovanie z NATO v strednej Ázii v júni 2010 skončilo, CAREN pokračovala v poskytovaní prepojenia na účely výskumu a vzdelávania v strednej Ázii.

Sieť GÉANT, ktorá bola spustená v roku 2000, má už teraz vysokorýchlostné spojenia s Áziou, Stredozemím, Južnou Afrikou, Latinskou Amerikou (IP/08/354) a Čiernym morom (IP/08/354). Spája takisto Pakistan so svetovou výskumnou komunitou (IP/08/1590) a európske spoločenstvo pre výskum jadrovej syntézy s jeho superpočítačovými centrami (IP/09/117). Európska komisia podporuje GÉANT prostredníctvom rámcového programu v oblasti výskumu finančnou sumou do 93 miliónov EUR pre roky 2009 − 2013.


Side Bar