Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1152

Briuselis, 2010 m. rugsėjo 21 d.

Skaitmeninė darbotvarkė. 5 mln. EUR vertės ES finansavimas senovinį šilko kelią verčiant itin sparčiu mokslinių tyrimų ir švietimo greitkeliu

Šiandien Europos Komisija padėjo padidinti interneto, kuriuo Centrinės Azijos regione (Kirgizijoje, Tadžikistane ir Turkmėnistane) naudojasi mokslininkai, pajėgumus. Centrinės Azijos mokslinių tyrimų ir švietimo tinklui (angl. CAREN) Komisija skyrė 5 mln. EUR, taigi senovinis šilko kelias paverstas moksliniams tyrimams ir švietimui skirtu XXI amžiaus spartaus interneto greitkeliu. Regiono mokslininkai, akademikai ir studentai dabar gali naudotis didelių pajėgumų interneto ryšiu ir turi neprilygstamų galimybių būti lyderiais tarptautinėje mokslinių tyrimų arenoje. Prie CAREN tinklo rengiasi prisijungti ir Kazachstanas bei Uzbekistanas, taigi jis sujungs daugiau negu pusę milijono vartotojų iš daugiau nei 500 universitetų ir mokslinių tyrimų centrų.

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes teigė: „CAREN projektu Komisija įgyvendina strategiją, kuria siekia šalinti svarbų Europos visuotinės mokslinių tyrimų infrastruktūros trūkumą, užtikrindama didelių pajėgumų ir racionalius duomenų perdavimą su Centrine Azija. Minėtu projektu regione mažinama skaitmeninė atskirtis, taip pat siekiama modernizuoti ir plėtoti mokslinius tyrimus ir švietimą.

Už vystymąsi atsakingas Europos Komisijos narys Andris Piebalgas sakė: „Šis projektas bus naudingas daugiau negu 500 000 mokslininkų Centrinėje Azijoje. Aukštojo mokslo ir interneto ryšio stiprinimas – tai investicija, kuri padeda kurti geresnę Centrinės Azijos inovacijų centrų ateitį. Tikiu, kad ES pagalba turės didelės įtakos minėtų šalių ekonominiam augimui“.

Šiandien oficialiai Biškeke, Kirgizijoje, pradėtu Centrinės Azijos mokslinių tyrimų ir švietimo tinklo (CAREN) projektu apie pusei milijono mokslininkų minėtame regione suteikiama galimybė naudotis stambiomis duomenų bazėmis ir didžiuliais duomenų tvarkymo pajėgumais, taigi jie gali vykdyti pažangiausius mokslinius tyrimus, kurie bus tiesiogiai naudingi regionui. Pavyzdžiui, šioje Indijos ir Eurazijos tektoninių plokščių sandūros vietoje esančioje zonoje, kurioje dažni žemės drebėjimai, spartus CAREN ryšys mokslininkams suteiks galimybę beveik realiu laiku gauti seisminius duomenis iš stebėjimo stočių ir jais dalytis. Taigi pagerės rizikos vertinimas ir veiksmingas nelaimių rizikos valdymas, nes, pavyzdžiui, Centrinės Azijos taikomojo žemės mokslų instituto Kirgizijoje mokslininkai galės susisiekti su kolegomis Vokietijos žemės mokslų tyrimų centre.

Didesni interneto pajėgumai naudingi įvairiomis kitoms sritims, įskaitant nuotolinės medicinos iniciatyvas Tadžikistane, planuojamą Londono mados koledžo ir koledžų partnerių Taškente bendradarbiavimą tekstilės tyrimų srityje, taip pat Isyk Kulio ežero baseino aplinkos stebėjimą, kurį vykdo Kirgizijos fizikos institutas ir institutai partneriai Vokietijoje bei JAV.

Jau rengiami įvairūs nuotolinio mokymo projektai, pavyzdžiui, Turkmėnistane bendradarbiaujant su Hamburgo technikos universitetu ir Barselonos autonominiu universitetu. Per šiandienos atidarymo renginį pristatytos įvairios bendros Europos ir Centrinės Azijos iniciatyvos. Iš pristatymų buvo matyti, kad CAREN tinklas gali paskatinti bendradarbiavimą.

CAREN tinklu užtikrinamas spartus ryšys mokslininkams visame regione, be to, sujungtas su atitinkamu visoje Europoje veikiančiu tinklu GÉANT, jis suteikia galimybę minėtiems mokslininkams susisiekti su pasauline mokslinių tyrimų ir švietimo bendruomene. Mokslininkai gali naudotis skaitmeninėmis bibliotekomis, įvairiose geografinėse vietose esančiomis duomenų bazėmis, dalytis nuotolinėmis mokslinėmis priemonėmis ir dideliais duomenų kiekiais visame pasaulyje – sparčiai ir patikimai.

CAREN projektą bendrai finansuoja Europos Komisijos bendradarbiavimo biuras „EuropeAid“; Europos Komisija padengė 80 % (5 mln. EUR) šio projekto biudžeto, kurio bendra vertė yra 6,25 mln. EUR. Likusias lėšas pagal išlaidų dalijimosi principą skiria tinklu besinaudosiančios šalys. Projektą eksploatuoja ir valdo mokslinių tyrimų ryšių organizacija DANTE kartu su dalyvaujančių šalių nacionaliniais mokslinių tyrimų ir švietimo tinklais.

Pagrindiniai faktai

CAREN grindžiamas NATO finansuoto Šilko projekto, pagal kurį pradėti megzti ryšiai mokslinių tyrimų srityje su Kaukazu ir Centrine Azija, laimėjimais. Iš pradžių pagal minėtą projektą buvo diegiamos mažo pajėgumo palydovinės technologijos, o neseniai pereita prie antžeminės skaidulinės optikos. NATO finansavimas Centrinėje Azijoje baigtas 2010 m. birželio mėn., taigi CAREN projektu perimtas ryšio tiekimas mokslinių tyrimų ir švietimo srityje Centrinėje Azijoje.

GÉANT pradėjo veikti 2000 m., dabar juo užtikrinamas spartus ryšys su Azija, Viduržemio jūros regionu, Pietų Afrika, Lotynų Amerika (IP/08/354) ir Juodosios jūros regionu (IP/09/407). Be to, minėtu tinklu Pakistanas sujungtas su pasauline mokslinių tyrimų bendruomene (IP/08/1590), o Europos sintezės tyrimų bendruomenė – su jos skaičiavimo superkompiuteriais centrais (IP/09/117). Europos Komisija remia GÉANT per savo mokslinių tyrimų bendrąją programą – 2009–2013 m. ji skyrė 93 mln. EUR vertės lėšų.


Side Bar