Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1152

Bryssel 21. syyskuuta 2010

Muinainen silkkitie huippunopeaksi tutkimuksen ja koulutuksen valtatieksi EU:n digitaalistrategian puitteissa myöntämän 5 miljoonan euron rahoituksella avulla

Euroopan komissio auttoi tänään lisäämään Keski-Aasian alueen (Kirgisia, Tadžikistan ja Turkmenistan) tutkijoiden käytettävissä olevaa internetkapasiteettia. Komission Keski-Aasian tutkimus- ja koulutusverkolle (CAREN) myöntämällä 5 miljoonan euron rahoituksella muinainen silkkitie on muutettu 2000-luvun nopeaksi tutkimuksen ja koulutuksen internet-valtatieksi. Alueen tutkijoiden, korkeakoulujen ja opiskelijoiden käytettävissä on nyt suurikapasiteettiset internetyhteydet, joiden ansiosta niillä on ainutlaatuiset mahdollisuudet merkittävään rooliin kansainvälisessä tutkimusmaailmassa. Koska myös Kazakstan ja Uzbekistan voivat liittyä verkkoon, CAREN tulee liittämään yhteen yli puoli miljoonaa käyttäjää yli 500 korkeakoulussa ja tutkimuskeskuksessa.

”CAREN on seurausta Euroopan komission strategiasta poistaa Euroopan globaalissa tutkimusinfrastruktuurissa oleva suuri aukko luomalla suurikapasiteettiset mutta kustannustehokkaat tietoliikenneyhteydet Keski-Aasiaan", totesi digitaalistrategiasta vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes. ”Se pienentää digitaalista kahtiajakoa ja edistää tutkimuksen ja koulutuksen modernisointia ja kehittämistä alueella.”

Kehitysyhteistyöstä vastaavan Euroopan komission jäsenen Andris Piebalgsin mukaan hanke helpottaa ja parantaa yli 500 000 tutkijan työtä Keski-Aasiassa. ”Korkea-asteen koulutuksen ja internetyhteyksien tukeminen on investointi, joka muokkaa Keski-Aasian innovointikeskusten tulevaisuutta paremmaksi. Olen varma siitä, että EU:n tuella tulee olemaan suuri vaikutus kyseisten maiden talouskasvuun”, sanoi Piebalgs.

Keski-Aasian tutkimus- ja koulutusverkko (CAREN), joka käynnistettiin virallisesti tänään Bishkekissä Kirgisiassa, antaa noin puolelle miljoonalle alueella toimivalle tutkijalle pääsyn suuriin tietokantoihin ja nopeisiin tietojenkäsittelylaitteisiin, joita aluetta suoraan hyödyttävä huippututkimus edellyttää. Tällä maanjäristyksille alttiilla alueella Intian ja Euraasian laattojen liitoskohdassa tutkijat saavat nopeiden CAREN-yhteyksien ansiosta esimerkiksi käyttöönsä valvonta-asemien seismisiä tietoja ja pystyvät vaihtamaan niitä lähes reaaliajassa. Tämä parantaa riskienarviointia ja katastrofiriskien hallintaa esimerkiksi luomalla yhteydet Kirgisiassa sijaitsevan Keski-Aasian soveltavien geotieteiden laitoksen (CAIAG) tutkijoiden ja Saksassa sijaitsevan geotieteiden tutkimuskeskuksen (GFZ) tutkijoiden välille.

Useat muutkin alat hyötyvät paremmasta internetkapasiteetista. Esimerkkejä ovat etälääketieteen aloitteet Tadžikistanissa, suunnitellut tekstiilialan tutkimusyhteistyöhankkeet London College of Fashion -korkeakoulun ja Tashkentissa sijaitsevien kumppanikorkeakoulujen välillä sekä Kirgisian fysiikan instituutin ja sen saksalaisten ja yhdysvaltalaisten kumppaneiden harjoittama ympäristövaikutusten seuranta Issyk-Kul-järvellä. Lisäksi useita etäopiskeluhankkeita on jo käynnissä, esimerkiksi Turkmenistanissa yhteistyössä Hampurin teknisen yliopiston ja Barcelonan autonomisen yliopiston kanssa. Tänään järjestetyssä CAREN-verkon käynnistystilaisuudessa esiteltiin tällaisia Euroopan ja Keski-Aasian yhteisiä aloitteita. Yhteistyön lisäämiseen CAREN-verkossa tuntuukin sen perusteella olevan potentiaalia.

Sen lisäksi että CAREN mahdollistaa tutkijoiden väliset nopeat yhteydet alueella, sen liittäminen yleiseurooppalaiseen GEANT-verkkoon yhdistää tutkijat myös maailmanlaajuiseen tutkimus- ja koulutusyhteisöön. Tutkijat voivat tehdä hakuja digitaalikirjastoissa, käyttää maantieteellisesti hajallaan olevia tietokantoja, jakaa tieteellisiä etäkäyttölaitteita ja välittää nopeasti ja luotettavasti suuria määriä tietoja kaikkialle maailmaan.

Euroopan komission EuropeAid-yhteistyötoimisto osallistuu CAREN-hankkeen rahoittamiseen. Hankkeen talousarvio on 6,25 miljoonaa euroa, josta Euroopan komission rahoitusosuus on 80 prosenttia (5 miljoonaa euroa). Tuensaajamaat jakavat keskenään loput kustannukset. Hankkeen toteutuksesta ja hallinnoinnista vastaa tutkimusverkkojen järjestö DANTE yhdessä hankkeeseen osallistuvien maiden kansallisten tutkimus- ja koulutusalan verkkojen kanssa.

Tausta

CAREN perustuu Naton rahoittamaan Silk-hankkeeseen, jolla käynnistettiin tutkimustoimien verkottaminen Kaukasian ja Keski-Aasian kanssa. Alun perin hankkeessa käytettiin satelliittiteknologiaa, jonka kapasiteetti on alhainen, mutta viime aikoina on aloitettu siirtyminen parempaan maanpäälliseen kuituoptiikkaan. Naton rahoitus Keski-Aasiassa päättyi kesäkuussa 2010, ja sen jälkeen tutkimusta ja koulutusta Keski-Aasiassa hyödyttävien yhteyksien tarjonta on siirtynyt CAREN-verkon vastuulle.

Vuonna 2000 käynnistetty GEANT-verkko tarjoaa tällä hetkellä nopeat yhteydet Aasiaan, Välimeren alueelle, Etelä-Afrikkaan, Latinalaiseen Amerikkaan (IP/08/354) ja Mustanmeren alueelle (IP/09/407). Se myös yhdistää Pakistanin maailmanlaajuiseen tutkimusyhteisöön (IP/08/1590) ja Euroopan fuusiotutkimusyhteisöön supertietokonekeskustensa kautta (IP/09/117). Euroopan komissio tukee GEANT-hanketta tutkimuspuiteohjelmastaan 93 miljoonan euron rahoituksella vuosina 2009–2013.


Side Bar