Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1152

V Bruselu dne 21. září 2010

Digitální agenda: 5 milionů EUR z finančních prostředků EU pomáhá přeměnit bývalou Hedvábnou stezku na superrychlou výzkumnou a vzdělávací dálnici

Evropská komise dnes pomohla zvýšit internetovou kapacitu dostupnou výzkumným pracovníkům v oblasti Střední Asie (Kyrgyzstán, Tádžikistán a Turkmenistán). Komise svým příspěvkem pro Středoasijskou výzkumnou a vzdělávací síť (CAREN) ve výši 5 milionů EUR povýšila bývalou Hedvábnou stezku na vysokorychlostní internetovou dálnici 21. století pro výzkum a vzdělávání. Výzkumní pracovníci, akademici a studenti v této oblasti mají nyní přístup k vysokokapacitním připojením k internetu, která jim poskytují jedinečnou příležitost hrát jednu z hlavních rolí na scéně mezinárodního výzkumu. Společně s Kazachstánem a Uzbekistánem, dalšími zájemci o zapojení do této sítě, propojí CAREN přes půl milionu uživatelů na více než 500 univerzitách a výzkumných centrech.

Neelie Kroes, místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro Digitální agendu, v této souvislosti řekla: „CAREN je odrazem strategie Komise pro překlenutí významné mezery v evropské globální infrastruktuře pro výzkum pomocí vysokokapacitních, z hlediska nákladů stále efektivních datových komunikačních spojení se Střední Asií. Zmenšuje se tak digitální propast a přispívá to k modernizaci a rozvoji výzkumu a vzdělávání v dané oblasti.“

Evropský komisař pro rozvoj Andris Piebalgs k tomu uvedl: „Tento projekt usnadní a zlepší práci více než 500 000 výzkumných pracovníků ve Střední Asii. Podpora vyššímu vzdělávání a internetovému připojení je investicí do lepší budoucnosti vývojových center ve Střední Asii. Věřím, že pomoc EU výrazně ovlivní hospodářský růst těchto zemí.“

Projekt Středoasijská výzkumná a vzdělávací síť (Central Asia Research and Education Network, CAREN), oficiálně zahájený dnes v Biškeku v Kyrgyzstánu, poskytuje zhruba půl milionu výzkumných pracovníků v této oblasti přístup k rozsáhlým databázím a obrovské pracovní kapacitě, jichž je zapotřebí ve špičkovém výzkumu, ze kterého bude mít celá oblast přímý prospěch. V této seizmické oblasti, na rozhraní indické a eurasijské tektonické desky, například vysokorychlostní spojení CAREN umožní vědcům sledovat a vyměňovat si seizmické údaje z monitorovacích stanic v téměř reálném čase. Zlepší se tak posouzení nebezpečnosti a účinné řízení rizik v souvislosti s přírodními pohromami např. spojením mezi výzkumnými pracovníky ve Středoasijském institutu pro aplikované geovědy v Kyrgyzstánu a jejich kolegy v Německém výzkumném centru pro geovědy.

I různé další oblasti mají prospěch ze zvýšené internetové kapacity, např. iniciativy v oboru telemedicíny v Tádžikistánu, plánovaná spolupráce v odvětví textilního výzkumu mezi Londýnskou vysokou školou návrhářskou a jejími partnerskými vysokými školami v Taškentu a spolupráce kyrgyzského Fyzikálního ústavu s partnerskými ústavy v Německu a USA při sledování jezera Issyk-Kul z hlediska životního prostředí. Pracuje se na různých projektech distančního vzdělávání, např. v Turkmenistánu ve spolupráci s Technickou univerzitou v Hamburku a Autonomní universitou v Barceloně. Prezentace různých takových společných iniciativ Evropy a Střední Asie u příležitosti dnešního zahájení ukázaly potenciál, díky kterému může síť CAREN posílit jejich spolupráci.

Kromě poskytnutí vysokorychlostních spojení vědcům v rámci regionu jim síť CAREN díky svému propojení s celoevropskou sítí GÉANT poskytne spojení s celosvětovým výzkumným a vzdělávacím společenstvím. Výzkumní pracovníci mohou listovat v digitálních knihovnách, vstupovat do databází rozmístěných v různých zemích, sdílet vzdálené vědecké nástroje a vyměňovat si pružně a spolehlivě velké objemy dat po celém světě.

Síť CAREN, spolufinancovaná Úřadem pro spolupráci Europe Aid při Evropské komisi, obdrží od Evropské komise 80 % (5 milionů EUR) ze svého rozpočtu ve výši 6,25 milionu EUR a zbývající finanční prostředky poskytnou země, které jsou příjemci podpory.

Projekt realizuje a řídí organizace výzkumných sítí DANTE ve spolupráci s národními výzkumnými a vzdělávacími sítěmi účastnických zemí.Souvislosti

Síť CAREN navazuje na výsledky projektu Silk, financovaného z NATO, který zavedl síťové propojení v oblasti výzkumu s Kavkazem a Střední Asií. Původně využíval nízkokapacitní satelitní technologii a nedávno začal přecházet na modernější technologii pozemních optických vláken. Když financování z NATO ve Střední Asii v červnu 2010 skončilo, síť CAREN pokračovala v poskytování připojení pro účely výzkumu a vzdělávání ve Střední Asii.

Síť GÉANT, spuštěná v roce 2000, nyní vysokorychlostně spojuje Asii, Středomoří, Jižní Afriku, Latinskou Ameriku (IP/08/354) a oblast Černého moře (IP/09/407). Poskytuje rovněž spojení Pákistánu s celosvětovým výzkumným společenstvím (IP/08/1590) a spojení evropského společenství pro výzkum v oblasti jaderné syntézy se superpočítačovými centry (IP/09/117). Evropská komise podporuje GÉANT prostřednictvím rámcového programu pro výzkum finančními prostředky ve výši 93 milionů EUR na období 2009–2013.


Side Bar