Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1152

V Bruselu dne 21. září 2010

Digitální agenda: 5 milionů EUR z finančních prostředků EU pomáhá přeměnit bývalou Hedvábnou stezku na superrychlou výzkumnou a vzdělávací dálnici

Evropská komise dnes pomohla zvýšit internetovou kapacitu dostupnou výzkumným pracovníkům v oblasti Střední Asie (Kyrgyzstán, Tádžikistán a Turkmenistán). Komise svým příspěvkem pro Středoasijskou výzkumnou a vzdělávací síť (CAREN) ve výši 5 milionů EUR povýšila bývalou Hedvábnou stezku na vysokorychlostní internetovou dálnici 21. století pro výzkum a vzdělávání. Výzkumní pracovníci, akademici a studenti v této oblasti mají nyní přístup k vysokokapacitním připojením k internetu, která jim poskytují jedinečnou příležitost hrát jednu z hlavních rolí na scéně mezinárodního výzkumu. Společně s Kazachstánem a Uzbekistánem, dalšími zájemci o zapojení do této sítě, propojí CAREN přes půl milionu uživatelů na více než 500 univerzitách a výzkumných centrech.

Neelie Kroes, místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro Digitální agendu, v této souvislosti řekla: „CAREN je odrazem strategie Komise pro překlenutí významné mezery v evropské globální infrastruktuře pro výzkum pomocí vysokokapacitních, z hlediska nákladů stále efektivních datových komunikačních spojení se Střední Asií. Zmenšuje se tak digitální propast a přispívá to k modernizaci a rozvoji výzkumu a vzdělávání v dané oblasti.“

Evropský komisař pro rozvoj Andris Piebalgs k tomu uvedl: „Tento projekt usnadní a zlepší práci více než 500 000 výzkumných pracovníků ve Střední Asii. Podpora vyššímu vzdělávání a internetovému připojení je investicí do lepší budoucnosti vývojových center ve Střední Asii. Věřím, že pomoc EU výrazně ovlivní hospodářský růst těchto zemí.“

Projekt Středoasijská výzkumná a vzdělávací síť (Central Asia Research and Education Network, CAREN), oficiálně zahájený dnes v Biškeku v Kyrgyzstánu, poskytuje zhruba půl milionu výzkumných pracovníků v této oblasti přístup k rozsáhlým databázím a obrovské pracovní kapacitě, jichž je zapotřebí ve špičkovém výzkumu, ze kterého bude mít celá oblast přímý prospěch. V této seizmické oblasti, na rozhraní indické a eurasijské tektonické desky, například vysokorychlostní spojení CAREN umožní vědcům sledovat a vyměňovat si seizmické údaje z monitorovacích stanic v téměř reálném čase. Zlepší se tak posouzení nebezpečnosti a účinné řízení rizik v souvislosti s přírodními pohromami např. spojením mezi výzkumnými pracovníky ve Středoasijském institutu pro aplikované geovědy v Kyrgyzstánu a jejich kolegy v Německém výzkumném centru pro geovědy.

I různé další oblasti mají prospěch ze zvýšené internetové kapacity, např. iniciativy v oboru telemedicíny v Tádžikistánu, plánovaná spolupráce v odvětví textilního výzkumu mezi Londýnskou vysokou školou návrhářskou a jejími partnerskými vysokými školami v Taškentu a spolupráce kyrgyzského Fyzikálního ústavu s partnerskými ústavy v Německu a USA při sledování jezera Issyk-Kul z hlediska životního prostředí. Pracuje se na různých projektech distančního vzdělávání, např. v Turkmenistánu ve spolupráci s Technickou univerzitou v Hamburku a Autonomní universitou v Barceloně. Prezentace různých takových společných iniciativ Evropy a Střední Asie u příležitosti dnešního zahájení ukázaly potenciál, díky kterému může síť CAREN posílit jejich spolupráci.

Kromě poskytnutí vysokorychlostních spojení vědcům v rámci regionu jim síť CAREN díky svému propojení s celoevropskou sítí GÉANT poskytne spojení s celosvětovým výzkumným a vzdělávacím společenstvím. Výzkumní pracovníci mohou listovat v digitálních knihovnách, vstupovat do databází rozmístěných v různých zemích, sdílet vzdálené vědecké nástroje a vyměňovat si pružně a spolehlivě velké objemy dat po celém světě.

Síť CAREN, spolufinancovaná Úřadem pro spolupráci Europe Aid při Evropské komisi, obdrží od Evropské komise 80 % (5 milionů EUR) ze svého rozpočtu ve výši 6,25 milionu EUR a zbývající finanční prostředky poskytnou země, které jsou příjemci podpory.

Projekt realizuje a řídí organizace výzkumných sítí DANTE ve spolupráci s národními výzkumnými a vzdělávacími sítěmi účastnických zemí.Souvislosti

Síť CAREN navazuje na výsledky projektu Silk, financovaného z NATO, který zavedl síťové propojení v oblasti výzkumu s Kavkazem a Střední Asií. Původně využíval nízkokapacitní satelitní technologii a nedávno začal přecházet na modernější technologii pozemních optických vláken. Když financování z NATO ve Střední Asii v červnu 2010 skončilo, síť CAREN pokračovala v poskytování připojení pro účely výzkumu a vzdělávání ve Střední Asii.

Síť GÉANT, spuštěná v roce 2000, nyní vysokorychlostně spojuje Asii, Středomoří, Jižní Afriku, Latinskou Ameriku (IP/08/354) a oblast Černého moře (IP/09/407). Poskytuje rovněž spojení Pákistánu s celosvětovým výzkumným společenstvím (IP/08/1590) a spojení evropského společenství pro výzkum v oblasti jaderné syntézy se superpočítačovými centry (IP/09/117). Evropská komise podporuje GÉANT prostřednictvím rámcového programu pro výzkum finančními prostředky ve výši 93 milionů EUR na období 2009–2013.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website