Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1152

Брюксел, 21 септември 2010 г.

Програма за цифрови технологии: ЕС предоставя 5 млн. евро за превръщане на някогашния път на коприната в свръхбърза „магистрала“ за научните изследвания и образованието

Днес Европейската комисия помогна за увеличаване на капацитета на интернет връзките, използвани от научните изследователи в региона на Централна Азия (Киргизстан, Таджикистан и Туркменистан). С приноса на Комисията от 5 млн. евро за Централноазиатската мрежа за изследвания и образование (CAREN) древният път на коприната се превръща във високоскоростна интернет магистрала на 21-ви век за изследвания и образование. Научни изследователи, университетски учени и студенти от региона вече имат достъп до висококапацитетни интернет връзки, които им разкриват несравними възможности да участват активно в научните изследвания на международно равнище. Заедно с Казахстан и Узбекистан, които също желаят да се присъединят към мрежата, Централноазиатската мрежа ще свърже над половин милион потребители в над 500 университета и изследователски центъра.

Заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за Програмата за цифрови технологии, Нели Крус заяви: „Централноазиатската мрежа за изследвания и образование (CAREN) отразява стратегията на Комисията за преодоляване на големите различия в европейската глобална инфраструктура за научни изследвания, като осигурява висококапацитетни и същевременно ефективни като разходи комуникационни връзки с Централна Азия. Тя намалява цифровото разделение и допринася за модернизирането и развитието на научните изследвания и образованието в региона.“

Андрис Пиебалгс, европейски комисар по развитието, заяви: Този проект ще улесни и подобри работата на над 500 000 изследователи в Централна Азия. Подпомагането на висшето образование и интернет връзките е инвестиция в бъдещето на иновационните центрове в Централна Азия. Уверен съм, че помощта на ЕС ще има голямо отражение върху икономическия растеж на страните“.

Централноазиатската мрежа за изследвания и образование (CAREN), официално открита днес в Бишкек, Киргизстан, предоставя достъп на около половин милион изследователи в региона до обширна база данни и голям капацитет за обработка на данни, необходими за осъществяване на авангардна научно-изследователска дейност, която ще бъде от непосредствена полза за региона. Например в тази земетръсна зона, където се пресичат индийската и евразиатската тектонична плоча, високоскоростните връзки на мрежата ще позволят на учените да получават и обменят сеизмични данни от станциите за наблюдение в почти реално време.

Това ще подобри оценката и ефективното управление на риска от природни бедствия например чрез свързване на изследователите от Централноазиатския институт за приложни геонауки в Киргизстан с техните колеги в Германския изследователски център за геонауки.

От подобрения интернет капацитет ще се възползват и различни други области, включително инициативите за телемедицина в Таджикистан, планираното сътрудничество в изследванията на текстил между Лондонския колеж за мода и партньорски колежи в Ташкент, както и екологичен мониторинг на езерото Исик-Кул между Киргизкия институт по физика и партньорски институти в Германия и САЩ. Вече са в ход различни проекти за дистанционно обучение, като проектът в Туркменистан в сътрудничество с Техническия университет в Хамбург и Автономния университет в Барселона. Днес, в деня на откриването, бяха представени различни съвместни инициативи между Европа и Централна Азия, които подчертаха потенциала на мрежата CAREN за активизиране на сътрудничеството.

Освен че осигурява високоскоростни връзки между учените в региона, мрежата CAREN им дава достъп и до глобалната общност за изследвания и образование с помощта на съответната паневропейска мрежа GÉANT. Изследователите могат да търсят в цифровите библиотеки, да имат достъп до географски разпръснати бази данни, да споделят от разстояние научни инструменти и да обменят бързо и по надежден начин големи количества данни в цял свят.

Създадена с участието на Службата за сътрудничество на Европейската комисия EuropeAid, мрежата CAREN получава 80 % от своя бюджет (в общ размер на 6,25 млн. евро) от Европейската комисия, като останалите средства се осигуряват от държавите бенефициери на принципа на споделяне на разходите. Проектът се осъществява и управлява от организацията за изследователски мрежи DANTE съвместно с националните изследователски и образователни мрежи на участващите държави.

История на досието

Мрежата CAREN се основава на постиженията на финансирания от НАТО проект „Път на коприната“, с който бяха изградени изследователски мрежи в Кавказ и Централна Азия. Първоначално проектът разработваше нискокапацитетни сателитни технологии, а отскоро бяха включени и наземните оптични влакна. Финансирането на НАТО в Централна Азия приключи през юни 2010 г. и мрежата CAREN пое осигуряването на връзка за научни изследвания и образование в Централна Азия.

Стартирана през 2000 г., мрежата GÉANT днес разполага с високоскоростни връзки с Азия, Средиземноморието, Южна Африка, Латинска Америка (IP/08/354) и Черно море (IP/09/407). Тя свързва също Пакистан с глобалната изследователска общност (IP/08/1590), както и европейската общност за изследвания в областта на ядрения синтез с нейните центрове за суперкомпютри (IP/09/117). Европейската комисия подкрепя GÉANT чрез своята рамкова програма за научни изследвания, като финансирането възлиза на 93 млн. евро за периода 2009—2013 г.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website