Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1152

Брюксел, 21 септември 2010 г.

Програма за цифрови технологии: ЕС предоставя 5 млн. евро за превръщане на някогашния път на коприната в свръхбърза „магистрала“ за научните изследвания и образованието

Днес Европейската комисия помогна за увеличаване на капацитета на интернет връзките, използвани от научните изследователи в региона на Централна Азия (Киргизстан, Таджикистан и Туркменистан). С приноса на Комисията от 5 млн. евро за Централноазиатската мрежа за изследвания и образование (CAREN) древният път на коприната се превръща във високоскоростна интернет магистрала на 21-ви век за изследвания и образование. Научни изследователи, университетски учени и студенти от региона вече имат достъп до висококапацитетни интернет връзки, които им разкриват несравними възможности да участват активно в научните изследвания на международно равнище. Заедно с Казахстан и Узбекистан, които също желаят да се присъединят към мрежата, Централноазиатската мрежа ще свърже над половин милион потребители в над 500 университета и изследователски центъра.

Заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за Програмата за цифрови технологии, Нели Крус заяви: „Централноазиатската мрежа за изследвания и образование (CAREN) отразява стратегията на Комисията за преодоляване на големите различия в европейската глобална инфраструктура за научни изследвания, като осигурява висококапацитетни и същевременно ефективни като разходи комуникационни връзки с Централна Азия. Тя намалява цифровото разделение и допринася за модернизирането и развитието на научните изследвания и образованието в региона.“

Андрис Пиебалгс, европейски комисар по развитието, заяви: Този проект ще улесни и подобри работата на над 500 000 изследователи в Централна Азия. Подпомагането на висшето образование и интернет връзките е инвестиция в бъдещето на иновационните центрове в Централна Азия. Уверен съм, че помощта на ЕС ще има голямо отражение върху икономическия растеж на страните“.

Централноазиатската мрежа за изследвания и образование (CAREN), официално открита днес в Бишкек, Киргизстан, предоставя достъп на около половин милион изследователи в региона до обширна база данни и голям капацитет за обработка на данни, необходими за осъществяване на авангардна научно-изследователска дейност, която ще бъде от непосредствена полза за региона. Например в тази земетръсна зона, където се пресичат индийската и евразиатската тектонична плоча, високоскоростните връзки на мрежата ще позволят на учените да получават и обменят сеизмични данни от станциите за наблюдение в почти реално време.

Това ще подобри оценката и ефективното управление на риска от природни бедствия например чрез свързване на изследователите от Централноазиатския институт за приложни геонауки в Киргизстан с техните колеги в Германския изследователски център за геонауки.

От подобрения интернет капацитет ще се възползват и различни други области, включително инициативите за телемедицина в Таджикистан, планираното сътрудничество в изследванията на текстил между Лондонския колеж за мода и партньорски колежи в Ташкент, както и екологичен мониторинг на езерото Исик-Кул между Киргизкия институт по физика и партньорски институти в Германия и САЩ. Вече са в ход различни проекти за дистанционно обучение, като проектът в Туркменистан в сътрудничество с Техническия университет в Хамбург и Автономния университет в Барселона. Днес, в деня на откриването, бяха представени различни съвместни инициативи между Европа и Централна Азия, които подчертаха потенциала на мрежата CAREN за активизиране на сътрудничеството.

Освен че осигурява високоскоростни връзки между учените в региона, мрежата CAREN им дава достъп и до глобалната общност за изследвания и образование с помощта на съответната паневропейска мрежа GÉANT. Изследователите могат да търсят в цифровите библиотеки, да имат достъп до географски разпръснати бази данни, да споделят от разстояние научни инструменти и да обменят бързо и по надежден начин големи количества данни в цял свят.

Създадена с участието на Службата за сътрудничество на Европейската комисия EuropeAid, мрежата CAREN получава 80 % от своя бюджет (в общ размер на 6,25 млн. евро) от Европейската комисия, като останалите средства се осигуряват от държавите бенефициери на принципа на споделяне на разходите. Проектът се осъществява и управлява от организацията за изследователски мрежи DANTE съвместно с националните изследователски и образователни мрежи на участващите държави.

История на досието

Мрежата CAREN се основава на постиженията на финансирания от НАТО проект „Път на коприната“, с който бяха изградени изследователски мрежи в Кавказ и Централна Азия. Първоначално проектът разработваше нискокапацитетни сателитни технологии, а отскоро бяха включени и наземните оптични влакна. Финансирането на НАТО в Централна Азия приключи през юни 2010 г. и мрежата CAREN пое осигуряването на връзка за научни изследвания и образование в Централна Азия.

Стартирана през 2000 г., мрежата GÉANT днес разполага с високоскоростни връзки с Азия, Средиземноморието, Южна Африка, Латинска Америка (IP/08/354) и Черно море (IP/09/407). Тя свързва също Пакистан с глобалната изследователска общност (IP/08/1590), както и европейската общност за изследвания в областта на ядрения синтез с нейните центрове за суперкомпютри (IP/09/117). Европейската комисия подкрепя GÉANT чрез своята рамкова програма за научни изследвания, като финансирането възлиза на 93 млн. евро за периода 2009—2013 г.


Side Bar