Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1150

Bruselj, 21. septembra 2010

Evropska komisija sprejela zunanjo strategijo EU o evidenci podatkov o potnikih

Evropska komisija je danes sprejela sveženj predlogov o izmenjavi podatkov iz evidence podatkov o potnikih (Passenger Name Record – PNR; v nadaljevanju besedila: evidenca PNR) s tretjimi državami. Ta sveženj zajema zunanjo strategijo Unije o evidenci PNR in priporočila v zvezi s pogajalskimi smernicami za nove sporazume o evidenci PNR z Združenimi državami, Avstralijo in Kanado.

„S to strategijo določamo splošna načela, na katerih bi moral temeljiti vsak sporazum o evidenci PNR s tretjo državo. Izkazalo se je, da so ti podatki iz evidence PNR pomembno orodje v boju proti hudim mednarodnim kaznivim dejanjem in terorizmu, hkrati pa odpirajo pomembna vprašanja o varstvu osebnih podatkov,“ je dejala komisarka Unije za notranje zadeve Cecilia Malmström.

Čedalje več tretjih držav uporablja podatke iz evidence PNR v boju proti terorizmu in hudim mednarodnim kaznivim dejanjem. Organi kazenskega pregona lahko uporabljajo podatke, ki jih sporoči potnik ob rezervaciji leta, za preiskovanje preteklih kaznivih dejanj, preprečevanje novih in izvajanje analize tveganj.

Podatki iz evidence PNR se s tretjimi državami trenutno izmenjujejo na podlagi različnih ureditev. Ker so podatki iz evidence PNR čedalje bolj priljubljen varnostni instrument, bi nadaljevanje takih razmer škodljivo vplivalo na pravno varnost in varstvo osebnih podatkov potnikov.

V današnjem sporočilu so določena splošna načela, ki bi jih bilo treba upoštevati pri vsakem sporazumu o evidenci PNR s tretjo državo:

1. Varstvo osebnih podatkov, ki je namenjeno varstvu pravic potnikov:

- Podatke iz evidence PNR bi bilo treba uporabiti le za boj proti terorizmu in hudim mednarodnim kaznivim dejanjem.

  • Kategorije podatkov, ki se iz evidence PNR izmenjajo, bi bilo treba omejiti na tiste, ki so za ta namen potrebne, in bi jih bilo treba jasno navesti v sporazumu.

  • Potnikom bi bilo treba zagotoviti jasne informacije o izmenjavi njihovih podatkov iz evidence PNR. Poleg tega bi morali imeti pravico do vpogleda v svoje podatke iz te evidence ter pravico do učinkovitega upravnega in sodnega varstva. S tem bi se zagotovilo dosledno spoštovanje zasebnosti in odpravila kakršna koli kršitev zasebnosti.

  • Odločitve, ki negativno vplivajo na potnike, ne smejo nikoli temeljiti na avtomatizirani obdelavi podatkov iz evidence podatkov o potnikih. Proces obdelave ne sme biti popolnoma avtomatiziran, preden se potniku prepove vkrcanje. To naj bi preprečilo določanje „profilov“.

  • Tretje države morajo zagotoviti visoko stopnjo varstva podatkov in učinkovit neodvisen nadzor nad organi, ki uporabljajo podatke iz evidence PNR.

  • Podatki iz evidence PNR se ne smejo hraniti dlje, kot je potrebno za boj proti terorizmu in hudim mednarodnim kaznivim dejanjem. Tretje države bi morale dostop do podatkov med obdobjem hrambe postopoma omejiti.

  • Tretje države si lahko podatke iz evidence PNR izmenjujejo z drugimi državami (nadaljnji prenosi) le, če te države spoštujejo standarde iz sporazuma o evidenci podatkov o potnikih med EU in tretjo državo, ter le za vsak primer posebej.

2. Načini prenosa podatkov iz evidence PNR, ki letalskim prevoznikom zagotavljajo pravno varnost in ohranjajo stroške na sprejemljivi ravni: podatke iz evidence PNR bi bilo treba prenašati z metodo „push“. Število prenosov podatkov pred vsakim letom pa mora biti omejeno in sorazmerno.

3. Merila glede spremljanja pravilnega izvajanja sporazuma o evidenci PNR za npr. revizijo, spremljanje, učinkovite mehanizme reševanja sporov.

4. Zagotoviti bi bilo treba vzajemnost. Informacije o terorizmu in hudih mednarodnih kaznivih dejanjih, ki jih tretje države pridobijo z analizo podatkov iz evidence PNR, bi bilo treba posredovati EUROPOL-u, EUROJUST-u in državam članicam EU.

Za dodatne informacije:

Spletna stran komisarke EU za notranje zadeve Cecilie Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm.

MEMO/10/431


Side Bar