Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1150

Briuselis, 2010 m. rugsėjo 21 d.

Europos Komisija priima ES išorės strategiją dėl keleivio duomenų įrašo (PNR)

Šiandien Europos Komisija priėmė pasiūlymų dėl keitimosi keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenimis su trečiosiomis šalimis rinkinį, kurį sudaro PNR Europos Sąjungos išorės strategija ir derybų dėl naujų PNR susitarimų su Jungtinėmis Valstijomis, Australija ir Kanada nurodymų rekomendacijos.

Šioje strategijoje apibrėžėme bendruosius principus, kuriais turėtų būti grindžiamas kiekvienas su trečiąja šalimi sudaromas PNR susitarimas. PNR duomenys pasitvirtino kaip veiksminga kovos su sunkiais tarptautiniais nusikaltimais ir terorizmu priemonė, tačiau dėl jų kyla ir opių asmens duomenų apsaugos klausimų“, – sakė už vidaus reikalus atsakinga ES Komisijos narė Cecilia Malmström.

Keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenis kovai su terorizmu ir sunkiais tarptautiniais nusikaltimais naudoja vis daugiau trečiųjų šalių. Keleiviui užsakant skrydį pateiktus duomenis teisėsaugos institucijos gali naudoti tirdamos padarytus nusikaltimus, užkardydamos naujus ir vertindamos riziką.

Šiuo metu PNR duomenimis su trečiosiomis šalimis keičiamasi pagal skirtingas sistemas. Jei PNR duomenys bus vis dažniau naudojami kaip saugumo priemonė, gali būti pakenkta teisiniam tikrumui ir keleivių asmens duomenų apsaugai.

Šiandien paskelbtame komunikate apibrėžiami bendrieji principai, kurių turėtų būti laikomasi kiekviename su trečiąja šalimi sudaromame PNR susitarime.

1. Asmens duomenų apsauga siekiama apsaugoti keleivių teises:

- PNR duomenys turėtų būti naudojami tik kovai su terorizmu ir sunkiais tarptautiniais nusikaltimais.

  • Turėtų būti keičiamasi tik tų kategorijų PNR duomenimis, kurios būtinos iškeltam tikslui pasiekti; jos turėtų būti aiškiai išvardijamos susitarime.

  • Keleiviai turėtų būti aiškiai informuojami apie keitimąsi jų PNR duomenimis, turėti teisę susipažinti su savo PNR duomenimis ir teisę į veiksmingas administracines ir teismines teisių gynimo priemones. Taip siekiama užtikrinti, kad būtų besąlygiškai saugomas privatumas, o bet koks jo pažeidimas būtų skundžiamas.

  • Sprendimai, dėl kurių keleiviai patirs neigiamų padarinių, niekada negalės būti grindžiami automatiškai tvarkomais PNR duomenimis. Sprendimą neleisti keleivio įlaipinti turi priimti žmogus. Tuo siekiama užkirsti kelią vadinamajam profiliavimui.

  • Trečiosios valstybės turi užtikrinti aukštą duomenų apsaugos lygį ir veiksmingą nepriklausomą PNR duomenis naudojančių institucijų priežiūrą.

  • PNR duomenys negali būti laikomi ilgiau nei būtina kovai su terorizmu ir sunkiais tarptautiniais nusikaltimais, o trečiosios šalys turėtų palaipsniui riboti skaičių subjektų, kuriems duomenų laikymo laikotarpiu suteikiama prieiga prie duomenų.

  • Trečiosios šalys PNR duomenis gali perduoti kitoms šalims (tolesnis perdavimas) tik jei tos šalys laikosi ES ir trečiosios šalies sudarytame PNR susitarime nustatytų standartų ir tik konkrečiu atveju.

2. PNR duomenų perdavimo sąlygomis siekiama oro vežėjams suteikti teisinį tikrumą ir užtikrinti priimtino dydžio sąnaudas: PNR duomenys turėtų būti perduodami naudojant eksportavimo sistemą, o duomenų perdavimo prieš kiekvieną skrydį skaičius turėtų būti ribotas ir proporcingas.

3. Tinkamo PNR susitarimo įgyvendinimo stebėjimo (pavyzdžiui, peržiūros, kontrolės, veiksmingo ginčų sprendimo) mechanizmai.

4. Be to, turėtų būti užtikrinamas abipusiškumas. Trečiosioms šalims išanalizavus PNR duomenis, gauta informacija apie terorizmą ir sunkius tarptautinius nusikaltimus turėtų būti perduodama EUROPOLUI, EUROJUSTUI ir ES valstybėms narėms.

Daugiau informacijos

Už vidaus reikalus atsakingos ES Komisijos narės Cecilios Malmström svetainė:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

MEMO/10/431


Side Bar