Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1150

Брюксел, 21 септември 2010 г.

Европейската комисия приема външна стратегия на ЕС относно резервационните данни на пътниците (PNR)

Днес Европейската комисия прие пакет от предложения относно обмена на резервационни данни на пътници (PNR данни) с трети държави. Пакетът включва външна стратегия на ЕС относно PNR данните и препоръки за указания за водене на преговори за нови споразумения относно PNR данните със САЩ, Австралия и Канада.

„В тази стратегия ние определяме общите принципи, които следва да са в основата на всяко споразумение относно PNR данните с трета държава. PNR данните се утвърдиха като важен инструмент в борбата срещу тежката международна престъпност и тероризма, но същевременно повдигат важни въпроси във връзка със защитата на личните данни“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар на ЕС по вътрешните работи.

Все повече трети държави използват резервационните данни на пътници (PNR данни) в борбата срещу тероризма и тежката международна престъпност. Правоприлагащите органи могат да използват данните, предоставени от пътник при резервирането на самолетен билет, за разследване на предишни престъпления, за предотвратяване на нови такива и за извършване на анализ на риска.

В момента съществуват различни рамки за обмен на PNR данни с трети държави. Предвид обстоятелството, че PNR данните са все по-често използван инструмент за сигурност, запазването на тази ситуация ще се отрази неблагоприятно на правната сигурност и на защитата на личните данни на пътниците.

В представеното днес съобщение се определят общите принципи, които следва да се съблюдават във всяко споразумение относно PNR данните с трета държава:

1. Защита на личните данни, която е насочена към защита на правата на пътниците:

- PNR данните следва да се използват изключително за борба с тероризма и тежката международна престъпност.

  • Категориите обменяни PNR данни следва да се ограничат до тези, необходими за тази цел, и да бъдат ясно посочени в споразумението.

  • На пътниците следва да се дава ясна информация относно обмена на техните PNR данни, като те следва да имат право на преглед на своите PNR данни и право на ефективна административна и съдебна защита. Това помага да се гарантира пълно зачитане на неприкосновеността на личния живот и отстраняване на всяко нейно нарушаване.

  • Решения, водещи до неблагоприятни последици за пътниците, не трябва никога да се основават на автоматична обработка на PNR данни. Необходимо е данните да бъдат обработени от човек, преди на пътника да бъде отказано качване в самолета. С това се цели избягване на „създаването на профили“.

  • Третите държави трябва да осигурят високо ниво на сигурност на данните и ефективен независим контрол върху органите, които използват PNR данни.

  • Времето на съхранение на PNR данните не може да е по-дълго, отколкото е необходимо за борба с тероризма и тежката международна престъпност, а третите държави трябва постепенно по време на периода на съхранение да ограничат кръга от лицата, които имат достъп до данните.

  • Третата държава може да обменя PNR данни с други държави (последващо предаване), само ако тези държави спазват стандартите, заложени в споразумението относно PNR данните между ЕС и третата държава, като всеки конкретен случай се разглежда поотделно.

2. Условия на предаване на PNR данни с цел осигуряване на правна сигурност за въздушните превозвачи и поддържане на разходите на приемливо равнище: PNR данните следва да се предават чрез система от типа „push“, а броят предавания на данните преди всеки полет следва да е ограничен и пропорционален.

3. Стандарти за мониторинг на правилното прилагане на споразумението относно PNR данните — например за преглед, мониторинг, ефективно разрешаване на спорове.

4. Следва да бъде гарантирана и реципрочност. Информацията във връзка с тероризъм и тежки международни престъпления, получена от анализа на PNR данни от трети държави, следва да бъде съобщавана на Европол, Евроюст и държавите-членки.

За повече информация

Интернет страница на Сесилия Малмстрьом, комисар на ЕС по вътрешните работи:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

MEMO/10/431


Side Bar