Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1149

Bruxelles, 21 septembrie 2010

O dimensiune feminină pentru Europa: Comisia Europeană adoptă o nouă strategie privind egalitatea de șanse între femei și bărbați

Comisia Europeană a adoptat astăzi o strategie pentru cinci ani privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați în Europa. Această strategie vizează, în special, valorificarea într-o mai mare măsură a potențialului femeilor, contribuind prin aceasta la atingerea obiectivelor sociale și economice generale ale Uniunii Europene. Strategia traduce principiile enunțate în Carta femeilor elaborată de Comisia Europeană (a se vedea IP/10/237) în măsuri specifice, de la creșterea reprezentării femeilor în consiliile de administrație ale întreprinderilor, la combaterea violenței fizice pe criterii de gen. În acest sens, un nou sondaj Eurobarometru arată că 87% dintre europeni sprijină acțiunea UE de combatere a violenței domestice. Un european din patru cunoaște o persoană care a fost victimă a acestui fenomen.

„În ceea ce privește egalitatea de șanse între femei și bărbați, Europa a dat un exemplu lumii întregi prin integrarea, încă din 1957, a principiului «la muncă egală, salariu egal» în tratatul de la Roma. Putem face același lucru și astăzi, în ceea ce privește participarea femeilor la procesul decizional și combaterea violenței pe criterii de gen” a afirmat Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie. Pentru a relansa creșterea, Europa ar trebui să valorifice mai bine capacitățile femeilor. Nu am pledat în trecut pentru introducerea de cote în vederea îmbunătățirii reprezentării femeilor în posturi de răspundere, dar, ținând cont de absența oricăror progrese în acest domeniu, am putea avea în vedere, în viitor, inițiative în acest sens la nivel european. Doresc să am o întâlnire în primăvara anului 2011 cu directorii executivi ai principalelor societăți europene cotate la bursă pentru a analiza situația și posibilitățile de introducere a unor autoreglementări ferme. În funcție de rezultatul acestui dialog cu sectorul antreprenorial, voi analiza oportunitatea adoptării unor inițiative suplimentare în 2012”

Strategia privind egalitatea de șanse adoptată astăzi de Comisia Europeană prezintă o serie de acțiuni axate pe cinci priorități: economia și piața muncii, egalitatea de remunerare, egalitatea în posturile de răspundere, combaterea violenței pe criterii de gen și promovarea egalității în afara Uniunii Europene. Acestea includ:

  • atragerea mai multor femei pe piața muncii și contribuirea la atingerea ratei de angajare prevăzută de strategia Europa 2020, și anume 75% în mod global pentru bărbați și femei (a se vedea IP/10/225);

  • propunerea de inițiative specifice pentru atragerea mai multor femei în posturi de răspundere în domeniul economic;

  • promovarea antreprenoriatului feminin și a activităților independente desfășurate de femei;

  • organizarea, în fiecare an, a unei Zile europene a egalității salariale, pentru sensibilizarea opiniei publice cu privire la faptul că femeile câștigă în continuare cu aproximativ 18% mai puțin decât bărbații în Uniunea Europeană;

  • colaborarea cu statele membre în vederea combaterii violenței împotriva femeilor, în special prin eradicarea mutilării genitale a femeilor în Europa și în lume.

Comisia va institui, de asemenea, un dialog anual la nivel înalt privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, la care vor participa Parlamentul European, președințiile Consiliului, partenerii sociali europeni și societatea civilă, în vederea evaluării progreselor înregistrate în punerea în aplicare a strategiei.

Context

Realizările Uniunii Europene în ceea ce privește favorizarea egalității de șanse între femei și bărbați au dus la îmbunătățirea vieții multor cetățeni europeni. Există câteva evoluții recente încurajatoare: sunt din ce în ce mai multe femei pe piața muncii (procentul acestora se apropie de 60% în medie în UE, în creștere față de 52% în 1998), iar nivelul de educație și de pregătire s-a îmbunătățit. Femeile tinere (20-24 de ani) reprezintă 59% din absolvenții de facultate în UE (a se vedea anexa).

Cu toate acestea, disparitățile pe criterii de gen persistă în multe domenii. Pe piața muncii, femeile sunt încă suprareprezentate în sectoarele prost plătite și subreprezentate în pozițiile de răspundere. Maternitatea menține rata de angajare a femeilor la un nivel scăzut, femeile care conduc o afacere reprezentând doar 33,2% din lucrătorii care desfășoară activități independente. În plus, femeile consacră în continuare mai multe ore decât bărbații pentru activități domestice, neremunerate.

Violența pe criterii de gen rămâne însă o problemă. Un sondaj recent Eurobarometru a măsurat percepția publicului cu privire la violența domestică împotriva femeilor, în februarie și martie 2010 fiind intervievați 26 800 de cetățeni din toate statele membre. Sondajul urmează unui sondaj anterior Eurobarometru desfășurat în 1999 în Uniunea Europeană formată atunci din 15 state membre.

Informații suplimentare

Dosarul de presă, care include:

  • Comunicarea referitoare la Strategia privind egalitatea de șanse între femei și bărbați (2010-2015)

  • Anexă: acțiunile în vederea punerii în aplicare a Strategiei privind egalitatea de șanse între femei și bărbați (2010-2015)

  • Documentul de lucru care însoțește Comunicarea referitoare la Strategia privind egalitatea de șanse între femei și bărbați (2010-2015)

  • Sondajul special Eurobarometru 344: Violența domestică împotriva femeilor – raport complet

  • Sondajul special Eurobarometru 344: Violența domestică împotriva femeilor – fișe informative pentru fiecare țară

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=890&furtherNews=yes

Pagina principală de internet a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

MEMO/10/430

ANNEX:

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

European Commission Report "More women in senior positions – Key to economic stability and growth", p.21.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar