Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE LT

IP/10/1146

Bruxelles, 21 septembrie 2010

Comisia a concluzionat că Lituania și România au luat măsuri eficiente în cadrul procedurii de deficit excesiv

Comisia Europeană a evaluat astăzi măsurile luate de Lituania și de România ca răspuns la recomandările Consiliului din 16 februarie 2010 cu privire la corectarea deficitelor bugetare excesive. Comisia a concluzionat că autoritățile au acționat conform recomandărilor menționate.

„Lituania și România au luat măsuri adecvate de corectare a deficitelor bugetare înregistrate. Ambele state sunt în curs de reducere a deficitului sub nivelul de 3% până la data limită convenită, însă trebuie să își continue eforturile pentru ca acest obiectiv să poată fi atins”, a declarat Comisarul pentru Afaceri Economice și Monetare, Olli Rehn.

Comisia consideră că Lituania și România au luat măsuri eficiente și că, în prezent, nu sunt necesare etape suplimentare în cadrul procedurii de deficit excesiv.

Lituania

La 16 februarie, Consiliul a recomandat implementarea în 2010 a măsurilor de consolidare bugetară planificate în cadrul bugetului pentru 2010 și precizarea strategiei de consolidare necesare pentru a progresa în direcția corectării deficitului excesiv până în 2012. Se pare că Lituania a luat măsurile necesare.

Autoritățile lituaniene au implementat măsuri bugetare corective semnificative, așa cum se prevede în bugetul pe 2010, care se estimează că vor conduce la economii de peste 3% din PIB. Autoritățile lituaniene au adoptat deja o serie de măsuri pentru 2011 și au precizat în detaliu strategia de consolidare necesară pentru a progresa în direcția corectării deficitului excesiv până în 2012, termen limită recomandat de Consiliu, însă sunt încă necesare ajustări substanțiale în anii următori. Bugetul pe 2011 care urmează a fi adoptat în toamnă trebuie să includă măsuri suplimentare, care să înlocuiască, de asemenea, măsurile temporare cu măsuri structurale și de durată care să contribuie la ameliorarea calității consolidării, venind astfel în sprijinul sustenabilității pe termen lung a finanțelor publice. Mai mult, este de dorit ca guvernul să încerce să accelereze procesul de consolidare și să depășească obiectivele stabilite în măsura în care conjunctura economică și bugetară se dovedește superioară așteptărilor. Autoritățile lituaniene au lansat acțiuni destinate să faciliteze punerea în aplicare a cadrului bugetar pe termen mediu și monitorizarea execuției bugetare; de asemenea, au întreprins reforme structurale, în special ale sistemului de asigurări sociale, care ar putea ameliora sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice. Comisia salută luarea măsurilor menționate, iar autoritățile sunt invitate să își intensifice eforturile în acest sens.

România

La 16 februarie, Consiliul a recomandat României să pună capăt situației actuale de deficit excesiv până în 2012. Autoritățile române ar trebui să aducă deficitul public sub valoarea de 3% din PIB în mod credibil și sustenabil prin măsuri pe termen mediu. Pe baza informațiilor disponibile în prezent, se pare că România a luat măsuri eficiente.

Implementarea unor măsuri suplimentare de consolidare bugetară care reprezintă anual 5 % din PIB (inclusiv reducerea cu 25 % a salariilor din sectorul public, reducerea cu 15 % a prestațiilor sociale cu excepția pensiilor și creșterea TVA de la 19 % la 24 %) a readus România pe linia de plutire, în direcția atingerii obiectivului unui deficit bugetar de 7,3 % din PIB în 2010, convenit în contextul programului de asistență financiară multilaterală. În plus, nivelul ridicat de reportări în urma măsurilor de consolidare bugetară din 2010 și economiile adiționale planificate în ceea ce privește cheltuielile publice ar trebui să permită reducerea suplimentară a deficitului sub valoarea de 5 % din PIB în 2011. Mai mult, România se angajează să reducă deficitul sub valoarea de 3 % din PIB în 2012, obiectiv care pare realizabil. Măsurile adoptate de România în urma recomandărilor Consiliului reprezintă etape importante în direcția redobândirii unei poziții bugetare sustenabile și a stabilității macroeconomice.

Context: procedura de deficit excesiv

Procedura de deficit excesiv (PDE), reprezentând componenta corectivă a Pactului de stabilitate și creștere, este reglementată de articolul 126 din Tratat și este clarificată de Regulamentul (CE) nr.1467/97 al Consiliului. Pactul, revizuit în 2005, permite luarea în considerare a situației economice atunci când se fac recomandări referitoare la calendarul corecțiilor.

Atunci când un stat membru raportează un deficit excesiv real sau planificat de peste 3 % din PIB, Comisia, în temeiul articolului 126 alineatul (3), adresează un raport Comitetului economic și financiar (CEF), care formulează un aviz referitor la acesta în temeiul articolului 126 alineatul (4). Ulterior, în cazul în care consideră că există un deficit excesiv într-un stat membru sau că un astfel de deficit se poate produce, Comisia adresează un aviz statului membru în cauză și informează Consiliul în acest sens, în temeiul articolului 126 alineatul (5). Simultan, Comisia propune Consiliului să decidă, de asemenea, existența unui deficit excesiv în temeiul articolului 126 alineatul (6) și recomandă Consiliului în temeiul articolului 126 alineatul (7) să formuleze recomandări de corectare a deficitului excesiv până la o anumită dată.

În total 24 de state membre ale UE fac în prezent obiectul unei PDE și au primit recomandări din partea Consiliului în temeiul articolului 126 alineatul (7) prin care se stabilesc termene limită de corectare a deficitelor excesive, în perioada 2011 - 2014.

Toate documentele referitoare la procedurile de deficit excesiv pot fi consultate la adresa următoare:

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/sgp/2010-09-21-edp_en.htm


Side Bar