Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1145

V Bruseli, 20. septembra 2010

Mladí reportéri proti chudobe - Komisia vyzýva mladých novinárov, aby sa zapojili do problematiky rozvojovej pomoci

Európska komisia dnes zahajuje súťaž Mladí reportéri proti chudobe - vyzýva všetkých študentov žurnalistiky z členských štátov EÚ, aby jej poslali správy týkajúce sa problematiky rozvojovej pomoci, podľa ktorých sa vyberú spravodajcovia na Európske rozvojové dní, ktoré sa budú konať v decembri v Bruseli. Koneční víťazi budú pozvaní na exkurziu do jednej z partnerských krajín Komisie v Afrike. Súťaž začína v kľúčový deň v oblasti rozvojovej spolupráce – do uplynutia lehoty na dosiahnutie rozvojových cieľov tisícročia v roku 2015 už zostáva len päť rokov a celý svet bude v dňoch 20. až 22. septembra upierať zrak na samit OSN v New Yorku, ktorý má urýchliť vývoj smerom k dosiahnutiu týchto cieľov.

Som hrdý, že v deň začatia samitu o rozvojových cieľoch tisícročia v New Yorku môžem vyzvať všetkých európskych študentov žurnalistiky, aby sa pripojili k boju proti chudobe vo svete. Médiá majú zohrávať veľmi dôležitú úlohu: správy sú dôležité na zvýšenie povedomia, mobilizáciu a zaradenie problematiky rozvojovej pomoci do politickej agendy. Mám veľké očakávania, čo sa týka tvorivosti a angažovanosti mladých reportérov a želám im veľa šťastia v súťaži,“ povedal Andris Piebalgs, európsky komisár pre rozvoj.

Súťaž Mladí reportéri proti chudobe, ktorá je organizovaná v spolupráci s Európskym novinárskym centrom, je iniciatíva zameriavajúca sa na študentov žurnalistiky v členských štátoch EÚ s cieľom zvýšiť ich záujem o problematiku rozvojovej pomoci. Odo dneška do 29. októbra môžu študenti žurnalistiky predložiť písomnú alebo rozhlasovú správu o EÚ a rozvojovej pomoci. Na základe tejto správy a na základe prihlášky sa 33 vybraných žiadateľov zúčastní na seminári, ktorý sa bude konať počas Európskych rozvojových dní v decembri v Bruseli.

Počas seminára budú študenti žurnalistiky na špecializovaných internetových stránkach http://www.youngreporters.net/ naživo prinášať spravodajstvo z rozvojových dní a prípadne tiež podávať správy pre národné a miestne médiá vo svojich domovských krajinách. Na základe kvality a originality vyprodukovaných mediálnych príspevkov budú mať účastníci možnosť na konci súťaže vyhrať cenu v týchto kategóriách: najlepšia písomná reportáž, najlepšia rozhlasová reportáž a najoriginálnejšie spravodajstvo, ktoré vyberie porota zložená z novinárov a učiteľov žurnalistiky z členských štátov EÚ. Hlavná cena bude novinárska exkurzia do jednej z delegácií EÚ v Afrike.

Ďalší mediálni partneri: ORF, Trends-Tendances, Radio Sofia, The Cyprus Broadcasting Corporation, Politiken, The Finnish Broadcasting Company, La Croix, Die Tageszeitung, Ethnos, Budapest Business Journal, Radio Vaticana, politika.lv, Vilniaus Diena, Luxemburger Wort, Malta Independent, VPRO, RTP/RDP, Uj Magyar Szo, Pravda, Radio Koper, Agencia Efe, The Economist.

Začiatkom júla Komisia tiež zahájila už druhý ročník sesterskej súťaže Hudbou proti chudobe určenej pre mladých hudobníkov v členských štátoch, ktorí sa majú vyjadriť k boju proti chudobe vo svete. Piesne môžu byť podané do 17. októbra, Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby.

Kľúčové dátumy súťaže Mladí reportéri proti chudobe

  • 20. september: otvorenie súťaže

  • 29. október: lehota na predkladanie správ a žiadosti

  • Začiatok novembra: výber účastníkov seminára, ktorý sa bude konať počas Európskych rozvojových dní

  • 4.-7. december: seminár o Európskych dňoch rozvoja, ktorý sa bude konať v Bruseli

  • 14. december: lehota pre účastníkov na predloženie ich najlepších správ

  • Polovica januára 2011: vyhlásenie konečných víťazov

Viac informácií:

Webová stránka Mladých reportérov proti chudobe:

http://www.youngreporters.net/

Webová stránka súťaže Hudbou proti chudobe:

http://www.ifightpoverty.eu/act/music-contest

Tlačová správa z 2. júla 2010 o zahájení súťaže Hudbou proti chudobe: IP/10/879

Úrad pre externú spoluprácu EuropAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm


Side Bar