Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1145

Брюксел, 20 септември 2010 г.

„Млади репортери срещу бедността“ — Комисията призовава младите журналисти да се ангажират с въпросите на развитието

Днес Европейската комисия откри конкурса „Млади репортери срещу бедността“ — покана към всички студенти по журналистика в държавите-членки на ЕС да изпратят репортаж на тема, свързана с въпросите на развитието, за да бъдат избрани да отразяват Европейските дни на развитието, които ще се проведат през месец декември в Брюксел. Крайните победители ще бъдат поканени да участват в мисия до една от страните партньори на Комисията в Африка. Конкурсът се открива на ключова за сътрудничеството за развитие дата — само 5 години остават до крайния срок за постигане на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) през 2015 г. и светът ще насочи своето внимание към срещата на Обединените нации в Ню Йорк на 20—22 септември, която има за цел да ускори напредъка в постигането на ЦХР.

В деня на откриването на срещата на върха за ЦХР в Ню Йорк имам честта да призова всички европейски студенти по журналистика да се включат в борбата срещу бедността в света. Медиите играят много важна роля: репортажите са от ключово значение за повишаване на осведомеността на обществеността, за мобилизиране и за включване на развитието в политическия дневен ред. Имам високи очаквания относно оригиналния подход и ангажираността на младите репортери и им желая много късмет в конкурса“, заяви Андрис Пиебалгс, европейски комисар по развитието.

Организираният в сътрудничество с Европейския център по журналистика конкурс „Млади репортери срещу бедността“ е инициатива, насочена към студентите по журналистика в държавите-членки на ЕС, която има за цел да повиши техния интерес към въпросите на развитието. От днес до 29 октомври студентите по журналистика могат да изпращат писмени или радио репортажи на тема ЕС и развитието. Въз основа на тези репортажи и заявления 33 избрани кандидати ще бъдат поканени за участие в работна среща по време на Европейските дни на развитието през декември в Брюксел.

По време на тази работна среща студентите по журналистика ще отразяват директно Дните на развитието на специална уебстраница http://www.youngreporters.net/, а евентуално и за национални и местни медии в своите страни. Въз основа на качеството и оригиналността на създадените медийни продукти в края на конкурса участниците ще имат възможност да спечелят награди в следните категории: най-добър писмен репортаж, най-добър радио репортаж и най-оригинално представяне на новините. Победителите ще бъдат избрани от жури, съставено от журналисти и преподаватели по журналистика от държавите-членки на ЕС. Голямата награда ще бъде журналистическа мисия до една от делегациите на ЕС в Африка.

други медийни партньори са: ORF, Trends-Tendances, Radio Sofia, The Cyprus Broadcasting Corporation, Politiken, The Finnish Broadcasting Company, La Croix, Die Tageszeitung, Ethnos, Budapest Business Journal, Radio Vaticana, politika.lv, Vilniaus Diena, Luxemburger Wort, Malta Independent, VPRO, RTP/RDP, Uj Magyar Szo, Pravda, Radio Koper, Agencia Efe, The Economist.

Освен това в началото на юли Комисията откри, за втора поредна година, сродния конкурс „Музика срещу бедността“, който е насочен към млади музиканти в държавите-членки, като им дава възможност за изява по темата относно борбата с бедността в света. Песните могат да бъдат изпращани до 17 октомври — Международен ден за изкореняване на бедността.

Важни дати за конкурса „Млади репортери срещу бедността“

  • 20 септември: откриване на конкурса

  • 29 октомври: краен срок за изпращане на репортажи и заявления

  • Началото на ноември: селекция на участниците в работната среща по време на Европейските дни на развитието (ЕДР)

  • 4-7 декември: работна среща в Брюксел за отразяване на ЕДР

  • 14 декември: краен срок за участниците да представят своите най-добри репортажи

  • Средата на януари 2011 г.: оповестяване на крайните победители

За допълнителна информация:

Уебстраницата на конкурса „Млади репортери срещу бедността“

http://www.youngreporters.net/.

Уебстраницата на конкурса „Музика срещу бедността“

http://www.ifightpoverty.eu/act/music-contest

Прессъобщение относно откриването на конкурса „Музика срещу бедността“ от 2 юли 2010 г. IP/10/879

Службата за външно сътрудничество „EuropeAid”

http://ec.europa.eu/europeaid/index_bg.htm


Side Bar