Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1144

Bruselj, 29 septembra 2010

Evropska komisija predlaga skupna pravila proti doma narejenemu razstrelivu

Evropska komisija je danes predložila predlog o omejitvi dostopa do kemikalij, ki se jih lahko zlorabi za izdelavo doma narejenega razstreliva. Namen uredbe je zmanjšati nevarnost napadov, izvedenih z doma narejenim razstrelivom, in tako povečati varnost državljanov EU. Poleg tega bodo z enakimi pravili po vsej EU imeli koristi tudi proizvajalci in trgovci na drobno.

„Teroristi in drugi storilci kaznivih dejanj pri izvajanju napadov najpogosteje uporabljajo doma narejeno razstrelivo. Treba je okrepiti nadzor in preprečiti teroristom, da bi izkoristili razlike, ki obstajajo v pravilih glede varnosti v državah članicah EU,“ je dejala komisarka EU za notranje zadeve Cecilia Malmström.

V večini terorističnih napadov v zadnjih letih so bile uporabljene razstrelilne naprave, ki so pogosto temeljile na doma narejenem razstrelivu, izdelanem iz kemikalij, ki so splošno dostopne širši javnosti. Doma narejeno razstrelivo je bilo na primer uporabljeno v bombnih napadih v Londonu leta 2005.

Čeprav na ravni EU ter na mednarodni in nacionalni ravni obstaja več zakonodajnih in nezakonodajnih ukrepov, ti bodisi niso izrecno osredotočeni na tveganja glede varnosti, povezana z nekaterimi kemikalijami, bodisi ne veljajo za vso EU. Kemikalije, ki se lahko uporabijo za izdelavo doma narejenega razstreliva, so lahko omejene ali pod nadzorom v eni državi, a se jih lahko zlahka pridobi v drugi državi. Poleg tega se lahko pojavi izkrivljanje trga, ki preprečuje enake tržne pogoje v EU na tem področju.

Danes predlagana uredba bi zagotovila enako raven nadzora nad dostopom do nekaterih kemikalij v vsej EU. To bi preprečilo teroristom in storilcem kaznivih dejanj, da bi izkoristili razlike med sistemi varnosti v državah članicah EU.

Prodaja proizvodov, ki vsebujejo nekatere kemikalije, navedene v prilogi uredbe, bo prepovedana, če bo koncentracija teh kemikalij presegla določeno vrednost. Večina potrošnikov bo lahko uporabila nadomestne proizvode, ki so že splošno dostopni, ali pa bo lahko pridobila dovoljenje za nadaljnji nakup teh proizvodov. Nekateri proizvodi se bodo še naprej prodajali brez omejitev, njihova prodaja pa bo bolj pod nadzorom, na primer z mehanizmom poročanja o sumljivih transakcijah.

Ozadje

Komisija nadaljuje delo, ki ga je leta 2006 začela na področju krepitve varnosti razstreliva in predhodnih sestavin, uporabljenih za izdelavo doma narejenega razstreliva. Na pobudo Komisije, sprejete novembra 2007, je Svet aprila 2008 odobril akcijski načrt EU o razstrelivu.

Uredba bo zavezujoč instrument. Veljati bo začela 18 mesecev po tem, ko jo bosta sprejela Evropski parlament in Svet. Posedovanje in uporaba kemijskih snovi in proizvodov, ki jih vsebujejo, pa bo dovoljena še 36 mesecev po sprejetju uredbe.

Več informacij je na voljo na spletni strani:

Spletna stran komisarke EU za notranje zadeve Cecilie Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

Akcijski načrt EU o razstrelivu:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st08/st08311.en08.pdf

MEMO/10/428


Side Bar