Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1144

V Bruseli 29. septembra 2010

Európska komisia navrhuje spoločné predpisy s cieľom znemožniť domácku výrobu výbušnín

Európska komisia dnes predkladá návrh s cieľom obmedziť prístup k chemikáliám, ktoré môžu byť zneužité na domácku výrobu výbušnín. Cieľom je znížiť nebezpečenstvo útokov páchaných pomocou domácky vyrobených výbušnín, a teda zvýšiť bezpečnosť občanov Európskej únie. Okrem toho z jednotných predpisov v rámci celej EÚ budú mať prospech aj výrobcovia a maloobchodní predajcovia.

„Na prípravu útokov teroristi a iní zločinci veľmi často využívajú domácky vyrobené výbušniny. Musíme posilniť kontroly a zabrániť teroristom v zneužívaní rozdielov, ktoré existujú v bezpečnostných predpisoch jednotlivých členských štátov EÚ,“ uviedla komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová.

V posledných rokoch bola väčšina teroristických útokov spáchaná pomocou výbušných zariadení, ktorých základom boli domácky vyrobené výbušniny zhotovené z chemikálií v súčasnosti bežne dostupných širokej verejnosti. Domácky vyrobené výbušniny sa napríklad použili pri bombových útokoch v Londýne v roku 2005.

Aj keď na medzinárodnej úrovni, na úrovni EÚ a aj na úrovni členských štátov existuje niekoľko legislatívnych a nelegislatívnych opatrení, tieto sa buď nezameriavajú na bezpečnostné riziká spojené s určitými chemikáliami, alebo sa nevzťahujú na celú EÚ. Prístup k chemikáliám, ktoré sa môžu zneužiť na domácku výrobu výbušnín, je v niektorých krajinách obmedzený alebo kontrolovaný, zatiaľ čo v iných krajinách ich možno získať ľahko. Okrem toho môže dochádzať k narušeniam trhu, ktoré by mohli brániť tomu, aby v EÚ boli v tejto oblasti rovnaké podmienky.

Dnes navrhované nariadenie by zaistilo rovnakú úroveň kontroly prístupu k určitým chemikáliám v rámci celej EÚ. To zabráni teroristom a zločincom v zneužívaní rozdielov v bezpečnostných režimoch jednotlivých členských štátov EÚ.

Predaj výrobkov, ktoré obsahujú určité chemikálie uvedené v prílohe nariadenia, sa zakáže, pokiaľ táto chemikália presahuje určitú hodnotu koncentrácie. Väčšina spotrebiteľov si bude môcť vybrať z náhradných, inak bežne dostupných výrobkov alebo môže získať povolenie, ktoré im umožní tieto výrobky naďalej kupovať. Niektoré výrobky sa budú spotrebiteľom naďalej predávať bez obmedzenia, ale ich predaj bude lepšie kontrolovaný – napríklad pomocou mechanizmu na oznamovanie podozrivých transakcií.

Kontext

Komisia pracuje na zvýšení bezpečnosti v súvislosti s výbušninami a prekurzorovými materiálmi používanými na domácku výrobu výbušnín už od roku 2006. V apríli 2008 Rada schválila akčný plán EÚ týkajúci sa výbušnín, ktorý vznikol na základe iniciatívy Komisie prijatej v novembri 2007.

Toto nariadenie bude záväzným predpisom. Účinnosť nadobudne osemnásť mesiacov po tom, ako ho prijmú Európsky parlament a Rada. Napriek tomu bude možné vlastniť a používať chemické látky a výrobky, ktoré ich obsahujú, ešte 36 mesiacov po prijatí tohto rozhodnutia.

Ďalšie informácie nájdete na:

Domovská stránka Cecilie Malmströmovej, komisárky EÚ pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

Akčný plán EÚ týkajúci sa výbušnín:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st08/st08311.en08.pdf

MEMO/10/428


Side Bar