Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1144

Bruxelles, 29 septembrie 2010

Comisia Europeană propune norme comune privind explozivii artizanali

Comisia Europeană a prezentat astăzi o propunere menită să limiteze accesul la substanțele chimice care pot fi utilizate ilicit pentru fabricarea de explozivi artizanali. Regulamentul vizează reducerea amenințării pe care o reprezintă atacurile comise cu explozivi artizanali și, prin urmare, îmbunătățirea securității cetățenilor UE. În plus, producătorilor și vânzătorilor cu amănuntul din întreaga UE li s‑ar aplica norme identice.

„Explozivii artizanali sunt instrumente utilizate foarte frecvent de teroriști și alți infractori pentru perpetrarea atentatelor. Trebuie să consolidăm controalele și să împiedicăm teroriștii să profite de faptul că normele de securitate diferă de la un stat membru al UE la altul”, a declarat Cecilia Malmström, comisarul european pentru afaceri interne.

În majoritatea atacurilor teroriste comise în ultimii ani s-au folosit dispozitive explozive, care aveau în mod frecvent la bază explozivi artizanali, fabricați din substanțe chimice care sunt, în prezent, în mare măsură disponibile publicului larg. De exemplu, în atentatele cu bombă din 2005 de la Londra, s-au utilizat explozivi artizanali.

La nivel internațional, al UE și la nivel național există mai multe măsuri legislative și fără caracter legislativ, însă acestea nu se referă în mod specific la riscurile de securitate asociate cu anumite substanțe chimice sau nu acoperă ansamblul UE. Substanțele chimice care pot fi utilizate la fabricarea explozivilor artizanali pot fi interzise sau controlate într-o țară, în timp ce în alta pot fi obținute ușor. În plus, pot avea loc denaturări ale pieței, ceea ce periclitează condițiile de concurență echitabile din UE în acest domeniu.

Regulamentul propus astăzi ar garanta un nivel uniform de control al accesului la anumite substanțe chimice în întreaga UE. Acest lucru va împiedica teroriștii și infractorii să profite de diferențele care există între regimurile de securitate aplicate de statele membre ale UE.

Vânzarea produselor care conțin anumite substanțe chimice, enumerate în anexa la regulament, va fi interzisă în cazul în care concentrația produselor depășește un anumit nivel. Majoritatea consumatorilor vor putea utiliza produse alternative, care sunt deja în mare parte disponibile, sau vor putea obține o licență care le va permite să achiziționeze în continuare respectivele produse. Consumatorii vor putea achiziționa în continuare fără nicio restricție anumite produse, dar vânzarea acestora va fi mai bine controlată, de exemplu printr-un mecanism de raportare a tranzacțiilor suspecte.

Context

Comisia a depus eforturi de a spori securitatea explozivilor și a precursorilor utilizați la producerea explozivilor artizanali începând cu anul 2006. În aprilie 2008, Consiliul a aprobat planul de acțiune al UE privind explozivii, ca urmare a adoptării unei inițiative a Comisiei în noiembrie 2007.

Regulamentul va fi un instrument obligatoriu din punct de vedere juridic și va intra în vigoare la 18 luni de la adoptarea sa de către Parlamentul European și Consiliu. Cu toate acestea, deținerea și utilizarea substanțelor chimice și a produselor care conțin astfel de substanțe vor mai fi permise 36 de luni de la adoptarea regulamentului.

Pentru informații suplimentare:

Pagina principală a dnei Cecilia Malmström, comisarul european pentru afaceri interne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

Planul de acțiune al UE privind explozivii:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/ro/08/st08/st08311.ro08.pdf

MEMO/10/428


Side Bar