Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1144

Bruksela, dnia 29 września 2010 r.

Komisja Europejska proponuje wspólne przepisy przeciwko materiałom wybuchowym wytwarzanym domowym sposobem

Komisja Europejska przedstawiła dziś wniosek w sprawie rozporządzenia ograniczającego dostęp do chemikaliów, z których można sporządzić domowym sposobem materiały wybuchowe. Rozporządzenie ma ograniczyć ryzyko ataków terrorystycznych przeprowadzanych przy użyciu materiałów wybuchowych sporządzanych domowym sposobem, i tym samym przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa obywateli UE. Również producenci i sprzedawcy odniosą korzyści z jednakowych przepisów obowiązujących w skali UE.

„Materiały wybuchowe sporządzane sposobem domowym należą do narzędzi najchętniej wykorzystywanych przez terrorystów i innych przestępców do przeprowadzania ataków. Musimy zwiększyć kontrole i uniemożliwić terrorystom wykorzystywanie różnic obecnie występujących w przepisach państw członkowskich w dziedzinie bezpieczeństwa” oświadczyła unijna komisarz do spraw wewnętrznych, Cecilia Malmström.

Większość ataków terrorystycznych w ostatnich latach została przeprowadzona przy użyciu urządzeń wybuchowych, bardzo często opartych na materiałach wybuchowych wyprodukowanych domowym sposobem z substancji chemicznych, które obecnie są powszechnie dostępne dla przeciętnych użytkowników. Takich materiałów wybuchowych użyto na przykład w zamachach bombowych w Londynie w 2005 r.

Chociaż na szczeblu międzynarodowym, unijnym i krajowym obowiązuje wiele środków legislacyjnych i nielegislacyjnych, nie są one dostatecznie skoncentrowane na zagrożeniach dla bezpieczeństwa związanych z niektórymi substancjami chemicznymi, bądź też nie obejmują swym zakresem całego terytorium UE. Chociaż chemikalia mogące służyć do wytworzenia domowym sposobem materiałów wybuchowych są poddane ograniczeniom lub kontroli w niektórych państwach członkowskich, w innych z kolei są łatwo dostępne. Istnieje również niebezpieczeństwo wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu rynku, uniemożliwiających zapewnienie równych szans w tej dziedzinie.

Rozporządzenie będące przedmiotem dzisiejszego wniosku zapewni na terenie całej UE taki sam stopień kontroli dostępu do określonych substancji chemicznych. Uniemożliwi to terrorystom i przestępcom wykorzystywanie różnic w zasadach bezpieczeństwa różnych państw członkowskich UE.

Sprzedaż produktów zawierających pewne substancje chemiczne, wyszczególnione w załączniku do rozporządzenia, będzie zabroniona, jeśli poziom stężenia tej substancji przekracza określony próg. Większość konsumentów będzie mogła używać substancji alternatywnych, już obecnie powszechnie dostępnych, lub uzyskać koncesję, umożliwiającą dalsze nabywanie produktów. Niektóre produkty będą w dalszym ciągu sprzedawane konsumentom bez żadnych ograniczeń, lecz ich sprzedaż będzie lepiej kontrolowana, na przykład przez mechanizm zgłaszania podejrzanych transakcji.

Kontekst

Komisja prowadzi prace nad poprawą bezpieczeństwa materiałów wybuchowych i prekursorów stosowanych do domowej produkcji materiałów wybuchowych od 2006 r. W kwietniu 2008 r., w następstwie inicjatywy przyjętej przez Komisję w listopadzie 2007 r., Rada zatwierdziła plan działań UE dotyczący materiałów wybuchowych.

Rozporządzenie będzie wiążącym aktem prawnym. Wejdzie w życie 18 miesięcy od daty przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę. Posiadanie i używanie przedmiotowych substancji chemicznych i produktów zawierających te substancje będzie jednak dozwolone do 36 miesięcy od daty przyjęcia rozporządzenia.

Dalsze informacje:

Strona internetowa Cecilii Malmström, komisarz UE do spraw wewnętrznych:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

Plan działań UE dotyczący materiałów wybuchowych:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st08/st08311.en08.pdf

MEMO/10/428


Side Bar