Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1144

Brussel, 29 september 2010

Europese Commissie stelt gemeenschappelijke regels tegen zelfgemaakte explosieven voor

De Commissie heeft vandaag een voorstel ingediend om de toegang tot chemische stoffen die kunnen worden misbruikt voor de vervaardiging van zelfgemaakte explosieven te beperken. De verordening heeft als doel de dreiging van met zelfgemaakte explosieven gepleegde aanslagen te beperken en zo de veiligheid van de EU-burgers te verbeteren. Bovendien komt het producenten en kleinhandelaars ten goede als in de hele EU dezelfde regels gelden.

"Zelfgemaakte explosieven worden zeer dikwijls door terroristen en andere criminelen gebruikt om aanslagen te plegen. We moeten de controles verbeteren en voorkomen dat terroristen voordeel halen uit de verschillen tussen de beveiligingsregels in de EU-lidstaten" zei EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken Cecilia Malmström.

Bij de meeste terroristische aanslagen van de laatste jaren werden explosiemiddelen gebruikt op basis van zelfgemaakte explosieven, vervaardigd met chemische stoffen die thans op grote schaal voor particulieren beschikbaar zijn. Bij de bomaanslagen van 2005 in Londen werden bijvoorbeeld zelfgemaakte explosieven gebruikt.

Op internationaal, EU- en nationaal niveau bestaan er weliswaar wetgevende en andere maatregelen, maar ofwel zijn deze niet specifiek gericht op de beveiligingsrisico's van bepaalde chemische stoffen ofwel bestrijken ze niet de hele EU. Chemische stoffen die voor de vervaardiging van zelfgemaakte explosieven kunnen worden gebruikt, kunnen in één land aan beperkingen of controles zijn onderworpen, terwijl zij in een ander land gemakkelijk kunnen worden verkregen. Bovendien kunnen zich marktverstoringen voordoen waardoor op dit gebied in de EU geen gelijke spelregels gelden.

De vandaag voorgestelde verordening zou ervoor zorgen dat in de hele EU hetzelfde controleniveau geldt voor het verkrijgen van bepaalde chemische stoffen. Zo wordt vermeden dat terroristen en criminelen voordeel halen uit de verschillen tussen de beveiligingsregelingen van de EU-lidstaten.

De verkoop van producten die bepaalde chemische stoffen bevatten die in de bijlage bij de verordening zijn opgenomen, wordt verboden als de chemische stof een bepaalde concentratie overschrijdt. De meeste consumenten zullen gebruik kunnen maken van alternatieve producten, die reeds op grote schaal beschikbaar zijn, of zullen een vergunning kunnen krijgen om die producten te blijven kopen. Sommige producten zullen verder worden verkocht zonder beperkingen voor consumenten, maar de verkoop zal beter worden gecontroleerd, bijvoorbeeld via een mechanisme voor het melden van verdachte transacties.

Achtergrond

De Commissie werkt al sinds 2006 aan de verbetering van de beveiliging van explosieven en de grondstoffen die worden gebruikt voor zelfgemaakte explosieven. In april 2008 keurde de Raad het EU-actieplan over explosieven goed, na een initiatief van de Commissie van november 2007.

De verordening wordt een bindend instrument en zal in werking treden 18 maanden na de aanneming door het Europees Parlement en de Raad. Het bezit en gebruik van de chemische stoffen en van producten die deze stoffen bevatten, blijft echter tot 36 maanden na de aanneming van de verordening toegestaan.

Voor meer informatie:

Homepage van Cecilia Malmström, commissaris voor Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

EU-actieplan over explosieven:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/08/st08/st08311.nl08.pdf

MEMO/10/428


Side Bar