Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1144

Briuselis, 2010 m. rugsėjo 29 d.

Europos Komisija siūlo bendras kovos su savadarbiais sprogmenimis taisykles

Šiandien Europos Komisija pateikė pasiūlymą riboti galimybes įsigyti cheminių medžiagų, kurias galima naudoti savadarbių sprogmenų gamybai. Reglamento tikslas – sumažinti išpuolių, kuriems vykdyti naudojami savadarbiai sprogmenys, grėsmę ir taip didinti ES piliečių saugumą. Be to, gamintojams ir mažmeninės prekybos atstovams būtų naudingos visoje ES taikomos vienodos taisyklės.

„Teroristai ir kiti nusikaltėliai išpuoliams vykdyti labai dažnai naudoja savadarbius sprogmenis. Tad turime sustiprinti kontrolę ir neleisti teroristams naudotis įvairiose ES valstybėse narėse galiojančiomis skirtingomis saugumo taisyklėmis“, – sakė už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Cecilia Malmström.

Daugumai pastarųjų metų teroristinių išpuolių buvo naudojami sprogstamieji įtaisai, kurių sudėtyje dažnai būdavo savadarbių sprogmenų, pagamintų iš cheminių medžiagų, kurios yra lengvai prieinamos plačiajai visuomenei. Pavyzdžiui, savadarbiai sprogmenys buvo panaudoti per 2005 m. sprogdinimus Londone.

Nors galioja keletas tarptautinio, ES ir nacionalinio lygmens teisinių ir neteisinių priemonių, jos arba nėra konkrečiai susietos su saugumo rizika, kurią kelia tam tikros cheminės medžiagos, arba jos taikomos ne visoje ES teritorijoje. Galimybės įsigyti cheminių medžiagų, kurios gali būti naudojamos savadarbiams sprogmenims gaminti, vienoje šalyje gali būti ribojamos arba kontroliuojamos, tačiau tų pačių cheminių medžiagų galima lengvai įsigyti kitoje šalyje. Be to, gali būti iškraipoma rinka ir taip visoje ES sudaromos nevienodos šios srities sąlygos.

Šiandien pasiūlytu reglamentu būtų užtikrinta vienoda galimybių įsigyti tam tikrų cheminių medžiagų kontrolė visoje ES. Tai neleis teroristams ir nusikaltėliams pasinaudoti skirtingomis įvairių ES valstybių narių saugumo taisyklėmis.

Bus uždrausta prekiauti produktais, kurių sudėtyje yra tam tikrų į reglamento priedą įtrauktų cheminių medžiagų, jeigu šių cheminių medžiagų koncentracija viršija tam tikrą ribą. Dauguma vartotojų galės naudoti pakaitalus, kurių galima paprastai įsigyti, arba galės gauti licenciją, kad galėtų ir toliau pirkti šiuos produktus. Kai kurie produktai ir toliau bus parduodami be vartotojams taikomų apribojimų, bet jų pardavimas bus geriau kontroliuojamas, pavyzdžiui, taikant pranešimo apie įtartinus sandorius tvarką.

Pagrindiniai faktai

Komisija nuo 2006 m. darbavosi, kad padidintų su sprogmenimis ir pirmtakais, naudojamais savadarbiams sprogmenims gaminti, susijusį saugumą. 2008 m. balandžio mėn. Taryba patvirtino ES veiksmų planą sprogmenų saugumo didinimo srityje atsižvelgdama į 2007 m. lapkričio mėn. Komisijos priimtą iniciatyvą.

Reglamentas bus privaloma priemonė. Jis įsigalios praėjus 18 mėnesių po to, kai jį priims Europos Parlamentas ir Taryba. Tačiau turėti ir naudoti šias chemines medžiagas ir produktus, kurių sudėtyje yra šių medžiagų, bus galima dar 36 mėnesius po priėmimo.

Daugiau informacijos

Už vidaus reikalus atsakingos Komisijos narės Cecilijos Malmström svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

ES veiksmų planas sprogmenų saugumo didinimo srityje

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st08/st08311.en08.pdf

MEMO/10/428


Side Bar