Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1144

Bryssel 29. syyskuuta 2010

Komissio esittää EU:n laajuisia sääntöjä kotitekoisten räjähteiden valmistamisen estämiseksi

Euroopan komissio haluaa rajoittaa sellaisten kemikaalien saatavuutta, joita voidaan käyttää kotitekoisten räjähteiden valmistamiseen. Komission tänään antaman asetusehdotuksen tavoitteena on parantaa kansalaisten turvallisuutta vähentämällä kotitekoisilla räjähteillä tehtävien iskujen uhkaa. Sekä valmistajat että kuluttajat hyötyisivät EU:n laajuisesti sovellettavista yhtenäisistä säännöistä.

"Terroristit ja muut rikolliset käyttävät usein kotitekoisia räjähteitä iskujen toteuttamiseen", toteaa EU:n sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström. Hänen mielestään kemikaalivalvontaa on tehostettava, jotta terroristit eivät voisi käyttää hyväkseen eroja eri EU-maiden turvallisuussäännöissä.

Useimmissa viimeaikaisissa terrori-iskuissa on käytetty kotitekoisia pommeja, joissa olevat räjähdysaineet on valmistettu yleisesti saatavilla olevista kemikaaleista. Kotitekoisia räjähteitä käytettiin mm. Lontoon pommi-iskuissa vuonna 2005.

Kansainvälisellä tasolla, EU:n tasolla ja kansallisella tasolla on annettu runsaasti kemikaalivalvontaa koskevaa lainsäädäntöä ja muita määräyksiä. Ne eivät kuitenkaan koske räjähteissä käytettäviin kemikaaleihin liittyviä turvallisuusriskejä tai ne eivät kata koko EU:ta. Tämä tarkoittaa, että yhdessä maassa rajoitusten tai valvonnan kohteena olevia kemikaaleja saa helposti muualta. Sitä paitsi tilanne vääristää markkinoita EU:ssa.

Tänään annetun asetusehdotuksen tavoitteena on varmistaa, että tiettyjen kemikaalien hankkimista valvotaan kaikkialla EU:ssa yhtä tiukasti. Näin estetään terroristeja ja rikollisia käyttämästä hyväkseen kansallisten säännösten eroja.

Asetuksen liitteessä luetelluista kemikaaleista valmistettujen tuotteiden myynti kielletään, jos niiden pitoisuus ylittää raja-arvon. Useimmat kuluttajat voivat käyttää vaihtoehtoisia tuotteita, jotka ovat jo yleisesti saatavilla, tai hakea lupaa jatkaakseen valvottujen tuotteiden hankkimista. Joitakin tuotteita myydään edelleen rajoituksetta kuluttajille, mutta niiden myyntiä valvotaan tarkemmin esimerkiksi edellyttämällä ilmoittamista epäilyttävistä liiketoimista.

Taustaa

Komissio on työskennellyt räjähdysaineiden ja kotitekoisten räjähteiden valmistamisessa käytettävien lähtöaineiden turvallisuuden parantamiseksi vuodesta 2006. Se teki marraskuussa 2007 aloitteen räjähdeturvallisuutta koskevasta EU:n toimintasuunnitelmasta, jonka neuvosto hyväksyi huhtikuussa 2008.

Uusi asetus, joka sitoo kaikkia jäsenmaita, tulee voimaan 18 kuukautta sen jälkeen kun Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet sen. Rajoitettujen kemikaalien ja niitä sisältävien tuotteiden hallussapito sallitaan kuitenkin 36 kuukauden ajan asetuksen hyväksymisestä.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

EU:n toimintasuunnitelma räjähdeturvallisuuden parantamiseksi:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/fi/08/st08/st08311.fi08.pdf

MEMO/10/428


Side Bar