Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1144

Bruxelles, den 29. september 2010

Europa-Kommissionen foreslår fælles regler mod hjemmelavede sprængstoffer

Europa-Kommissionen fremsætter i dag et forslag til forordning, der skal begrænse adgangen til kemikalier, som kan misbruges til fremstilling af hjemmelavede sprængstoffer. Formålet med forordningen er at mindske faren for angreb, der udføres ved hjælp af hjemmelavede sprængstoffer, og dermed forbedre EU-borgernes sikkerhed. Samtidig får producenterne og detailhandelen glæde af fælles regler i hele EU.

"Hjemmelavede sprængstoffer anvendes meget ofte af terrorister og andre kriminelle til at udføre angreb. Vi er nødt til at øge kontrollen og forhindre terrorister i at udnytte de nuværende forskelle i EU-medlemsstaternes sikkerhedsregler," siger EU's kommissær for indre anliggender, Cecilia Malmström.

Der er ved de fleste terrorangreb i de seneste år anvendt eksplosive anordninger, som ofte har været baseret på hjemmelavede sprængstoffer fremstillet af kemikalier, som den almindelige borger i dag i vid udstrækning har adgang til. Der blev f.eks. anvendt hjemmelavede sprængstoffer ved bombeangrebene i London i 2005.

Selv om der findes flere retlige og udenretlige foranstaltninger på internationalt, europæisk og nationalt plan, vedrører de enten ikke specifikt de sikkerhedsrisici, der er forbundet med visse kemikalier, eller også dækker de ikke hele EU. Kemikalier, der kan anvendes til fremstilling af hjemmelavede sprængstoffer, kan være omfattet af restriktioner eller kontrolleret i ét land, men være let tilgængelige i et andet. Der kan desuden opstå markedsforvridning, som forhindrer ens spilleregler i EU på dette område.

Det forslag til forordning, der fremsættes i dag, vil sikre ens kontrol med adgangen til visse kemikalier i hele EU. Det vil forhindre terrorister og kriminelle i at udnytte forskelle i EU-medlemsstaternes sikkerhedsregler.

Der vil blive indført forbud mod salg af produkter, som indeholder bestemte kemikalier, der er opført i forordningens bilag, når kemikaliet forekommer i koncentrationer over et vist niveau. De fleste forbrugere vil kunne anvende alternative produkter, som allerede er vidt tilgængelige, eller kunne få tilladelse til fortsat at købe disse produkter. Visse produkter vil desuden kunne sælges til forbrugere uden begrænsning, men salget vil blive underlagt bedre kontrol, f.eks. gennem en ordning for anmeldelse af mistænkeligt salg.

Baggrund

Kommissionen har siden 2006 arbejdet for at forbedre sikkerheden omkring eksplosive stoffer og prækursorer, der anvendes til fremstilling af hjemmelavede sprængstoffer. Rådet godkendte i april 2008 EU's handlingsplan vedrørende eksplosive stoffer efter et forslag fra Kommissionen, som blev vedtaget i november 2007.

Forordningen bliver et bindende instrument. Den træder i kraft 18 måneder efter vedtagelse i Europa-Parlamentet og Rådet. Besiddelse og anvendelse af de kemiske stoffer samt produkter, der indeholder dem, vil stadig være tilladt indtil 36 måneder efter vedtagelsen.

Yderligere oplysninger:

Hjemmesiden for EU's kommissær for indre anliggender, Cecilia Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

EU's handlingsplan vedrørende eksplosive stoffer:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st08/st08311.en08.pdf

MEMO/10/428


Side Bar