Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1144

V Bruselu dne 29. září 2010

Evropská komise navrhuje společné předpisy s cílem znemožnit domácí výrobu výbušnin

Evropská komise dnes předkládá návrh s cílem omezit přístup k chemikáliím, které mohou být zneužity k domácí výrobě výbušnin. Cílem nařízení je snížit nebezpečí útoků páchaných pomocí podomácku vyrobených výbušnin, a tedy zvýšit bezpečnost občanů Evropské unie. Mimo to budou mít z jednotných předpisů v rámci celé EU prospěch výrobci i maloobchodní prodejci.

„Pro přípravu útoků využívají teroristé a jiní zločinci velmi často podomácku vyrobené výbušniny. Musíme posílit kontroly a zabránit teroristům ve zneužívání stávajících rozdílů, které existují v bezpečnostních předpisech jednotlivých členských států EU,“ uvedla evropská komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová.

V posledních letech byla většina teroristických útoků spáchána pomocí výbušných zařízení, jejichž základem byly podomácku vyrobené výbušniny, které byly zhotoveny z chemikálií v současnosti běžně dostupných obecné veřejnosti. Podomácku vyrobené výbušniny byly například použity při bombových útocích v Londýně v roce 2005.

Třebaže na mezinárodní úrovni, na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni existuje několik legislativních a nelegislativních opatření, buď se nezaměřují konkrétně na bezpečnostní rizika spojená s určitými chemikáliemi nebo se nevztahují na celou EU. Přístup k chemikáliím, které mohou být zneužity pro domácí výrobu výbušnin, je v některých zemích omezen či kontrolován, zatímco v jiných zemích je lze získat snadno. Kromě toho může dojít k narušení trhu, které by zabránilo tomu, aby v EU panovaly v této oblasti rovné podmínky.

Dnes navržené nařízení by zajistilo tutéž úroveň kontroly nad přístupem k určitým chemikáliím v celé EU. To zabrání teroristům a zločincům ve zneužívání rozdílů v bezpečnostních režimech jednotlivých členských států EU.

Prodej výrobků, které obsahují určité chemikálie uvedené v příloze nařízení, bude zakázán, pokud tato chemikálie překračuje jistou hodnotu koncentrace. Většina spotřebitelů si bude moci vybrat z náhradních, již běžně dostupných výrobků nebo může získat licenci, která jim umožní tyto výrobky i nadále kupovat. Některé výrobky se budou spotřebitelům dále prodávat bez omezení, avšak jejich prodej bude lépe kontrolován – například pomocí mechanismu pro oznamování podezřelých operací.

Souvislosti

Na zvýšení bezpečnosti ohledně výbušnin a prekurzorů používaných k domácí výrobě výbušnin pracuje Komise usilovně již od roku 2006. V dubnu 2008 schválila Rada akční plán EU o výbušninách, který vycházel z iniciativy Komise z listopadu 2007.

Toto nařízení bude závazným předpisem. V platnost vstoupí osmnáct měsíců poté, co ho přijme Evropský parlament a Rada. Chemické látky a výrobky, které je obsahují, bude nicméně možné vlastnit a užívat ještě 36 měsíců po přijetí tohoto rozhodnutí.

Více informací:

Internetové stránky evropské komisařky pro vnitřní věci Cecilie Malmströmové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

Akční plán EU o výbušninách:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st08/st08311.en08.pdf

MEMO/10/428


Side Bar