Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1144

Брюксел, 29 септември 2010 г.

Европейската комисия предлага общи правила срещу самоделните експлозиви

Днес Европейската комисия представи предложение за ограничаване на достъпа до химикали, които могат да се използват за производство на самоделни експлозиви. С регламента се цели намаляване на опасността от нападения, извършени със самоделни експлозиви, като по този начин се повиши сигурността на европейските граждани. Освен това за производителите и търговците ще има еднакви правила в целия ЕС.

„Самоделните експлозиви са много често използвано средство за извършване на нападения от терористи и други престъпници. Трябва да засилим контрола и да попречим на терористите да се възползват от съществуващите различия в правилата за сигурност в отделните държави-членки на ЕС“, заяви комисарят за вътрешните работи Сесилия Малмстрьом.

При повечето терористични нападения през последните години са използвани взривни устройства, често пъти съставени от самоделни експлозиви, изработени с химикали, които са широко достъпни за обществеността. Самоделни експлозиви бяха използвани например при бомбените атентати в Лондон през 2005 г.

Съществуват няколко законодателни и незаконодателни мерки на международно, европейско и национално равнище, но те или не са конкретно насочени към рисковете за сигурността, свързани с някои химикали, или не обхващат целия Европейски съюз. Химикалите, с които могат да се изработват самоделни експлозиви, са ограничени или се контролират в дадена страна, но в друга — те са лесно достъпни. Това може също да наруши конкуренцията на равнище ЕС в тази област.

Предложеният днес регламент ще осигури еднакво равнище на контрол на достъпа до някои химикали в целия ЕС. По този начин терористите и престъпниците няма да могат да се възползват от различията в системите за сигурност в отделните държави-членки на ЕС.

Продажбата на продукти, съдържащи някои химикали, изброени в приложението към регламента, ще бъде забранена, ако тези химикали превишават определено ниво на концентрация. Повечето потребители ще могат да използват продукти заместители, които вече са широко достъпни, или ще могат да получават разрешително за купуване на тези химикали. Някои продукти ще продължат да се продават без ограничения за потребителите, но продажбата им ще се контролира по-добре, например чрез механизъм за сигнализиране за съмнителни операции.

История на досието

От 2006 г. Комисията работи по засилването на сигурността на експлозивите и прекурсорните материали, използвани за изработване на самоделни експлозиви. През април 2008 г. Съветът одобри плана за действие на ЕС относно експлозивите вследствие на инициатива на Комисията, приета през ноември 2007 г.

Регламентът ще бъде задължителен. Той ще влезе в сила 18 месеца след неговото приемане от Европейския парламент и Съвета. Въпреки това притежаването и използването на химически вещества и продукти, които съдържат химически вещества, ще бъде разрешено до 36 месеца след приемането на регламента.

За повече информация:

Интернет страница на Сесилия Малмстрьом, комисар за вътрешните работи:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

План за действие на ЕС относно експлозивите:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st08/st08311.en08.pdf

MEMO/10/428


Side Bar